13 июня 2024

ИУАЗӔГ НИН БӔРКАД ӔФТАУЙ НӔ БӔРКАДБӔЛ!..

24.09.2021 | 15:31

Рӕхги, 27 сентябри, бӕрӕггонд цӕудзӕнӕй туризми Еугурдуйнеуон бон. Нисангонд ӕрцудӕй 1979 анзи, ӕма ӕ бӕрӕг кӕнунӕн 27 сентябрь хумӕтӕги нӕ равзурстонцӕ – уомӕй фараст анзи раздӕр еци бон (1970 анзи 27 сентябри) Еугурдуйнеуон туристон организаци исфедар кодта ӕ Устав, кӕцимӕ гӕсгӕ нерӕнгӕ дӕр ма аразуй ӕ архайд.

Туризми Еугурдуйнеуон бон нисангонд ба ӕрцудӕй, цӕмӕй фулдӕр ӕргом ӕздӕхт цӕуа аци къабазӕмӕ, уомӕн ӕма е ӕй агъазиау равгӕ адӕми медастау культурон фӕлтӕрддзийнадӕ дех кӕнунӕн, ӕхсӕнадӕмон бастдзийнӕдтӕ ӕма ӕндӕр ӕмгустади мадзӕлтти гъомусадӕн, уой фӕрци ахсгиаг байвӕрд хаст цӕуй экономикон райрӕзтмӕ. Нӕ аци ӕрмӕгӕн дӕр хумӕтӕги нӕ равардтан сӕргонд «Иуазӕг бӕркадбӕл бӕркад ӕфтауй!..» Дуйней ес уӕхӕн паддзахӕдтӕ, кӕцити экономикӕ ӕнӕгъӕнӕй кенӕ фулдӕр аразгӕ ‘й туризмӕй. Зӕнхӕбӕл цӕрӕг адӕмӕй алли дӕс косӕг адӕймагемӕй еу архайуй туризми къабази, анзи дӕргъи туристон балцити бӕрцӕ исхъӕртуй 1,3 миллиардей уӕнгӕ. Туристон балцитӕ сӕ пайдамӕ гӕсгӕ ӕнцӕ ӕмбӕрцӕ нефти хӕццӕ.

Туризми райрӕзт ахсгиаг фарста ӕй мах республикӕн дӕр. Цӕгат Иристони разамонӕг Сергей Меняйло айразмӕ ку фембалдӕй туризми Комитети сӕрдар Хъодзати Заурбеги хӕццӕ, уӕд дзубанди кодтонцӕ аци къабази ма нерӕнгӕ ци берӕ бахузӕнонкӕнуйнаг фарстатӕ ес, уонӕбӕл. Зӕгъӕн, бунӕттон туристон маршрутти фӕткӕ зингӕ фӕххуӕздӕркӕнуйнаг ӕй. Кӕцидӕр маршруттӕ фӕуурухдӕр ӕма фӕррӕвдзӕдӕр кӕнун гъӕуй, кӕцидӕрти алливарс ба исаразун гъӕуй фулдӕр инфраструктурон объекттӕ. Еци мадзӕлттӕ фадуат ратдзӕнӕнцӕ, цӕмӕй ирӕза, Иристонмӕ сӕ фӕллад уадзунмӕ ка иссӕуй, еци туристти нимӕдзӕ.

Ӕ радзубандий Сергей Меняйло куд баханхӕ кодта, уотемӕй туризми къабази райрӕзтӕн нӕ республики берӕ фадуӕттӕ ес.

Туризми къабази райрӕзтӕн  нӕ республики гъӕугӕ равгитӕ берӕ ке ес, е бӕргӕ хуарз ӕй, фал никки хуӕздӕр ба е уодзӕнӕй, уонӕй сӕ еугуремӕй дӕр лӕмбунӕгдӕр ӕма хӕдзардзиндӕрӕй испайда кӕнун. Бони фӕтки ци берӕ цӕмӕдессаг туристон проекттӕ ес, уонӕбӕл ку бакосӕн, уӕд, ке зӕгъун ӕй гъӕуй, республики иуазгути нимӕдзӕ фулдӕрӕй-фулдӕр кӕндзӕнӕй. Фиццаги-фиццагидӕр ба, туристти уодӕнцойнӕн аразун гъӕуй еугур фадуӕттӕ дӕр, къабази инфраструктури объекттӕ гъӕуама дзуапп дӕттонцӕ нуриккон домӕнтӕн.

Туристон маршрутти идарддӕри хузӕнондзийнадӕбӕл дзоргӕй, республики разамонӕг профилон комитети сӕрдарӕн байхӕс кодта, цӕмӕй сӕ фӕндитӕ ӕрбадӕдтонцӕ къабази райрӕзти программӕ исаразуни фӕдбӕл. Еци гӕгъӕдити сӕ бунат гъӕуама иссеронцӕ туризми райрӕзти нисантӕ хӕстӕгдӕр ӕнзтӕн.

Сӕрмагондӕй дзубанди цудӕй, фиццаградон национ проект «Туризм ӕма иуазӕгуарзондзийнади индустри»-й фӕлгӕти республики ци мадзӕлттӕ арӕзт цӕудзӕнӕй, уобӕл дӕр. Уӕрӕсей Президент Владимир Путин хуарзбӕл банимадта аци проект ӕма уагӕвӕрдтӕбӕл куст цӕудзӕнӕй 2030 анзи уӕнгӕ. Программи нисан ӕй туризми идарддӕри райрӕзтӕн уӕлӕнхасӕн мадзӕлттӕ исаразун, къабази косӕг компанитӕн уӕлӕнхасӕн паддзахадон агъаз бакӕнун.

Ӕма туризми Федералон агентадӕ куд игъосун кӕнуй, уотемӕй фӕстаг рӕстӕгути Уӕрӕсей цӕргутӕ се ’ргом фулдӕрӕй-фулдӕр ӕздахунцӕ медбӕстон балцити гӕнӕнтӕ ӕма равгитӕмӕ. Ӕма гъуддаг пандемий уавӕртӕ ку на бахъор кодтайуонцӕ, уӕд аци анзи бӕрӕггӕнӕнтӕ дӕр, ӕвӕдзи, зингӕ хуӕздӕр рауадайуонцӕ. Фал уӕддӕр ци бантӕстӕй, уомӕ         гӕсгӕ зӕгъун ӕнгъезуй, ӕма анзи кӕронмӕ медбӕстон туризми исирӕзти къӕпхӕн исӕмхузон уодзӕнӕй  2019 анзи  (гъома, пандемий агъоммӕ) бӕрӕггӕнӕнти хӕццӕ. Агентади игъосункӕнуйнагмӕ гӕсгӕ, аци анз не ’мбӕстаг туристтӕ сӕхецӕн нӕуӕгӕй «байгон» кодтонцӕ Цӕгат Кавказ дӕр. Берӕ адӕм сӕхецӕн фӕллад уадзунӕн равзурстонцӕ Кӕсӕг-Балхъар, Цӕгат Иристон, Дагестан ӕма иннӕ кавказаг регионтӕ.


Нур Цӕгат Иристони туристон къабази райрӕзти фӕдбӕл ци куст цӕудзӕнӕй, уобӕл дзоргӕй ба уой зӕгъун гъӕуй, ӕма нисангонд ӕрцудӕнцӕ берӕ аллихузон мадзӕлттӕ: туристон инфраструктури объектти райрӕзт, туристон лӕггӕдти нимӕдзӕ фулдӕр ӕма хуӕрзгъӕдӕдӕр кӕнун, къабазӕн гъӕугӕ специалисттӕ цӕттӕ кӕнун ӕма ма никки ӕндӕр гъуддӕгутӕ. Уони ’хсӕн сӕрмагонд ӕргом ӕздӕхт цӕудзӕнӕй нӕ хуӕнхбӕсти бӕлвурд рауӕнти туристон гъӕутӕ аразунмӕ дӕр. Уой фӕдбӕл циуавӕр куст цӕуй, уомӕн ба ӕвдесӕн, мӕнӕ аци фарсбӕл Уӕллаг Згидӕй ци ӕрмӕг мухур кӕнӕн, е.

Куд ӕнӕгъӕнӕ Уӕрӕсей, уотӕ Цӕгат Иристони дӕр хӕстӕгдӕр рӕстӕги бавналдзӕнӕнцӕ фиццаградон национ проектти уагӕвӕрдтитӕ ӕнхӕст кӕнунмӕ. Специалисттӕ бакосдзӕнӕнцӕ цӕмӕдессагдӕр туристон проекттӕ царди рауадзунбӕл.