24 апреля 2024

КÆСТÆР СКЪОЛАДЗАУТÆ ГЪАР РÆФТАДÆЙ ДÆР РÆВДУД УОДЗÆНÆНЦÆ

24.06.2023 | 23:31

Уæрæсей Хецауади Сæрдари хуæдæййевæг Татьянæ Голикова æрæги видеобастдзийнади хузи ци æмбурд исаразта, уоми архайдта нæ республики Хецауади Сæрдар Дзанайти Барис дæр. Аци мадзали рæстæг дзубанди ба цудæй райдайæн кълæсти ахурдзаутæн гъар хуæруйнаг дæттуни гъуддаги хæццæ баст фарстатæбæл.

 

Æмбурд байгон кæнгæй, Татьянæ Голикова æ радзубандий куд баханхæ кодта, уотемæй 2023 анзи сентябрæй фæстæмæ нæ бæсти еугур рауæнти скъолати дæр райдайæн кълæсти ахурдзаутæ (куд нимад цæуй, уотемæй сæ бæрцæ ба ’й 70,5 миллион сувæллони) гъæуама лæвар есонцæ хуæрзгъæдæ гъар хуæруйнаг. Уой туххæй федералон бюджетæй дехгонд æрцæудзæнæй гъæугæ бæрцæй субсидитæ. «Роспотребсоюз»-и ’рдигæй еци гъуддагмæ уодзæнæй еудадзугон цæстдард, гъæугæ уавæртæ арæзт цæудзæнæнцæ уæхæн хуæруйнаггæнæнтæн.

Æхцæуæнæй зæгъун гъæуй уой дæр, æма Татьянæ Голикова æ радзубандий дæнцæн æрхаста, Цæгат Иристони ке ес, нæ бæсти иннæ регионтæн бафæнзуни аккаг ка æй, уæхæн фæлтæрддзийнадæ сувæллæнттæн гъар хуæруйнаг дæттуни гъуддаги.

Дзанайти Барис ба æ радзубандий куд байамудта, уотемæй республики скъолати гъар хуæруйнаг цæттæ кæнунцæ 56 мин сувæллоней фагæ:

– Аци анз гъар хуæруйнаг дæттунæн радех кодтонцæ 650 миллион соми, уонæй 454 миллион соми лæвæрд цæунцæ федералон бюджетæй. Евгъуд анзи хæццæ рабаргæй, е æй 14 проценти фулдæр. Бюджетон ихæсти  бæрцæ куд харзгонд цæуй, уой алли квартали  дæр бæрæг кæнæн, фæстауæрци фæрци гъар хуæруйнаги хуæрзгъæдæдзийнадæбæл архайæн. Куст айдагъ райдайæн кълæсти нæ цæуй, республикон бюджети гæнæнтæ исбæлвурд кæнгæй, хуайраги аргъ 40 проценти фæффулдæр кодтан. Идарддæр дæр еци куст кæнæн. Аци фарстамæ республики Сæргълæууæг Сергей Меняйло уæлдай лæмбунæг æргом æздахуй.

Дзанай-фурт ма куд загъта, уотемæй республики еугур ахурдзаутæн кæд еумæйаг регионалон меню бацæттæ кодтонцæ, уæддæр сувæллæнттæн, сæ ниййергутæн, скъолати директортæн сæ бон æй уомæ æййивддзийнæдтæ бахæссун æма сæ еци равгæй багъæуаги пайда дæр кæнунцæ. Зæгъæн, уæхæн æййивддзийнадæмæ гæсгæ аци анзæй фæстæмæ скъоладзаутæ хинст цæудзæнæнцæ  нæхердигон къеретæй дæр.

– Республикæ активонæй архайуй скъолатæ бундорон цалцæг кæнуни федералон программи, – загъта ма Дзанайти Барис. – Нерæнгæ бал æхсæз æма цуппаринсæй ахургæнæндони иссæнцæ программи архайгутæ. Уонæй æхсæз æма æртинсæй  скъолай æнцæ, 2022-2023 æнзти бундоронæй цалцæггонд гъæуама ка ’рцæуа, уони нимæдзи, инсæй скъолай ба хаст æрцудæнцæ  2024-2025 æнзти номхигъди. Никкидæр ма гъавæн цуппæрдæс æма æртинсæй скъолай программæмæ  бахæссун. Программи фæрци хуæруйнаггæнæнтæ дæр нæуæггонд æрцæудзæнæнцæ, гъæугæ ефтоггæрзтæй сæ банхæст кæндзинан. Фарæ нæ къохи бафтудæй дæс æма инсæй хуæруйнаггæнæни исрæвдзæ кæнун, нур уæхæн куститæ æнхæстгонд гъæуама æрцæуонцæ никки ма æстдæс æма инсæй хуæруйнаггæнæнеми. Багъæудзæнæй син 216 миллион соми.

Æмбурди ма радзубанди кодтонцæ Уæрæсей рохсади министр Сергей Кравцов, «Роспотребсоюз»-и разамонæг Аннæ Попова, регионти разамонгутæ.

Аци хабæрттæ нин фегъосун кодтонцæ нæ республики Сæргълæууæги æма Хецауади пресс-службæй.