24 апреля 2024

КЪАХДЗÆФТÆ – ФЕДАР ИММУНИТЕТМÆ

04.06.2021 | 09:31

Иммунитет федар кæнун æй хъæбæр ахсгиаг гъуддаг, уæлдайдæр ба нури рæстæги. Зæрдæбæл дарун гъæуй, æнæнездзийнадæ æма иммунитет фæффедар кæнунæн агъаз ци мадзæлттæ ‘нцæ, уони.

 

  1. Рæстæг бадгæй æрветун нæ гъæуй, фал гъæуй фулдæр змæлун. Фестæгæй фулдæр цотæ, накæ кæнетæ бассейни, алли сæумæ дæр кæнетæ гимнастикæ. Цийфæнди физикон фæлтæрæн дæр пайда æй тогдадзинтти тоги зелдохæн, уæдта, тоги уорс бауæргъæдтæ – лейкоциттæ – бактеритæ æма вирусти нихмæ куд косунцæ, уомæн.
  2. Фагæ фунæй кæнетæ. Адæймаг æнæхуссæг ку уа, уæд е бæрæг фæууй æ цæсгонбæл. Фал айдагъ е нæ. Æнæхуссæг адæймагæй косæг нæййес, косун имæ нæдæр цæуй, нæдæр ба æ бон уодзæнæй. Фунæй кæнунæн тæккæ хуæздæр рæстæг æй æхсæви 23 сахаттемæй сæуми 7 сахаттей уæнгæ. Фунæй кæнунæн гъæуй талингæ æма сатæг рауæн. Сæумæй раги адæймаг гъæуама игъал кæна рæуæг зæрдиуаги хæццæ æма медбилти ходгæй.
  3. Гъудитæ гъæуама уонцæ рæуæг æма дзæбæх. Мæтъæл æма уæззау гъудитæ ихалунцæ иммунитет, зæрдрохсгæнæн гъудитæ ба ин, ке зæгъун æй гъæуй, æнцæ пайда. Минкъийдæр цийнæ, æхцæуæндзийнадæ ка хæссуй, уæхæн гъуддæгутæй уæхе ма еуварс кæнетæ. Хуарз киномæ бакæсун, музыкæмæ байгъосун, æрдзи гъæбесмæ рацæун æнцæ, æхцæуæндзийнадæ ка хæссуй, уæхæн æнкъарæнтæ, уомæ гæсгæ æнцæ иммунитетæн пайда. Уæхецæн минкъий зæрдæлхæнæнтæ кæнун дæр цæстæ бауарзæд.
  4. Ниууадзун гъæуй лæгъуз ахуртæ. Ниуæзтæ, тамаку, фурхуæрдæ иммунитет кæнунцæ лæмæгъ. Незти нихмæ организми бон нæбал фæууй тох кæнун, æма уой фудæй цубурдæр кæнуй.
  5. Гæнæн æма амалæй гъæуй абана. Уруссаг абана, саунæ – дзæбæхгæнæн фæрæзнæн сæ дууæ дæр бæззунцæ. Етæ кæдзос кæнунцæ бауæри цъарæ, хуæздæр кæнунцæ тоги зелдох, сорунцæ адæймагæн æ фæллад. Гъар дони тæф, дон æхуæдæг, массаж бæрзæбæласи цъилинæй, бæрзи, хехгун бæласæ кенæ аллихузон кæрдæгути хуæрздæф хуæрзæрдæмæ ахедунцæ организмбæл, кæнунцæ ‘й æнæнез. Саунæмæ цæун æ къохи кæмæн не ‘фтуйуй, уомæн æй æ бон баййевун душæй – æхебæл кезугай уазал, уæдта тæвдæ дон ку кала, уæд уæхæн процедурæй æ иммунитет кæнуй федардæр. Пайда æй кæрдæгути ваннæ дæр пуруса, хордеденæг, бæрзæбæласи сифтæй, уæд нæуæгæй исуодзæнæ иуонгрæуæг æма кустгъон.
  6. Хуæруйнаги æгъдау. Е нивæбæл ку нæ уа, уæд организм байдзаг уй, иммунитет лæмæгъ ка кæнуй, уæхæн бауæргъæдтæй – токсинтæй. Уомæ гæсгæ хуæрун гъæуй пайда хуæруйнаг, минералон бауæргъæдтæй, уорсаг, витаминтæй гъæздуг ка уа, уæхæн. Иммунитети хъæбæр ахсгиагæй гъæуй уорсаг. Организми е ниддехтæ уй аминотауæггадæбæл. Уой фæрци тогмæ хъæртуй тауæггур, æнхæст цæунцæ витаминтæ æма минералон бауæргъæдти æййевуни процесстæ. Уорсаг берæ ес кæсалги, фиди, айки, карки фиди, æхсири, уæдта рæзи, халсарти, хъæдори, æнгози, æхсинæнти, картофи, къабускай, пириндзи, сауфаги æма æндæр кърупати. Иммунитет федар цæмæй уа, уомæн ахсгиаг æнцæ витаминтæ дæр. Еугур витаминтæ организмæн нæ хъæртунцæ, уомæ гæсгæ еуæй-еу витаминтæ имæ гъæуама хъæртонцæ кенæ хуæруйнаги хæццæ, уæлдайдæр А,С, Е æма В-йи къуармæ хауæг витаминтæ. Фал витаминтæй пайда нæ уодзæнæй, сæ хæццæ еумæ минералтæ ку нæ уонцæ, уæд. Æнæ уонæй организм нези нихмæ фæллæуунгъон нæ уодзæнæй. Минералтæй уæлдай хъæбæр гъæунцæ цинк, железо, калий, магний, кальций æма фосфор. Æнæмæнгæ, фингæбæл аллибон гъæуама уонцæ тауæгæхсири продукттæ – къæпу, йогурттæ, уонæми ес, хæлæртти кустæн агъаз ка ‘й æма интерферон ка кæнуй, пайдайаг уæхæн бактеритæ.
  7. Пайда кæнетæ сæрмагонд препараттæй. Иммунитет федаргæнæн еугур хуастæ дех кæнунцæ иммуностимулятортæ æма иммуномодулятортæбæл. Иммуностимулятортæ иммунон системи куст кæнунцæ карздæр. Карз куст ба иммунитетæн æхе гъæуайгæнæн тухтæ кæнуй лæмæгъдæр, æхуæдæг кустгъон нæбал фæууй. Уомæ гæсгæ уæхæн хуастæй пайда кæнуни размæ бал гъæуй дохтири хæццæ радзубанди кæнун.

Иммуномодуляторти куст ба ‘й фæлмæн, организмæн етæ агъаз кæнунцæ сабургай. Уонæмæ хаунцæ хæлæртти куст хуæздæргæнæг препараттæ, биологон æгъдауæй активон æфтауæнтæ, витаминтæ æма  минералти комплекстæ, дзæбæхгæнæн кæрдæгутæ – эхинацея, калган, женьшень, золотой корень æма æндæртæ. Уотемæй, уе ‘нæнездзийнадæ федар кæнетæ æма æнæнез уотæ.

 

 Медицинон профилактики республикон центр.