06 июля 2022

КАВКАЗБÆЛ ТОХИ НАМУС – ÆНОСОН…

07.05.2022 | 14:28

Устур Фидибæстон тугъди рæстæг Кавказбæл тугъдтити рæстæг Сурх Æфсади фæууæлахези ахедундзийнадæ цæйбæрцæбæл агъазиау иссæй, уомæн берæ æвдесæнтæ æрхæссун æнгъезуй. Уонæй еу – ССР Цæдеси Сæйраг Совети Президиуми Указæй 1944 анзи 1 майи сæрмагондæй нисангонд æрцудæй майдан «Кавказ багъæуай кæнуни туххæй», æма ‘й  исаккаг кодтонцæ æхсæзсæдæ адæймагемæй фулдæремæн.

Аци анзи кæрони цуппаринсæй анзи æнхæст кæнуй, Цæгат Иристон æнæгъæнæй дæр сæребарæгонд ку ‘рцудæй немуцаг-фашистон æрбалæборгутæй, уобæл. Уой фæдбæл нæ газети сæрмагондæй мухур кæнæн æрмæгутæ. Уонæй еу уац кæсетæ абониккон номери дæр (4-5-аг фæрстæбæл).

 

ГАЗЕТ «ДИГОРÆ» – АЛЛИ БИЙНОНТÆН!

2022 АНЗИ ÆМБЕСÆН.
Æ РАФИНСУНИ АРГЪ АНЗИ ÆРДÆГÆН ÆЙ 323 СОМИ ÆМА 64 КЪАПЕККИ;

УÆЛБАРТÆМÆ ГÆСГÆ БА – 288 СОМИ ÆМА 96 КЪАПЕККИ.

ГАЗЕТ «ДИГОРÆ» РАФИНСУН ÆНГЪЕЗУЙ «УÆРÆСЕЙ ПОЧТИ» ЕУГУР ХАЙÆДТИ ДÆР, УÆДТА МУХУР УÆЙÆГÆНÆН КИОСКТИ ДÆР.