14 июня 2024

КИУНУГӔ КӔСУН – ЗУНДИ РАДӔ, КИУНУГӔ ФИНСУН – УСТУР КАДӔ!..

23.06.2022 | 11:22

БÆГЪИАТИ Алан æма ФИДАРАТИ Юрий

Аци æрмæги сæргонд лæмбунæг бакастайтæ? Мадта ин уæд, æвæдзи, æ медес дæр балæдæрдтайтæ. Нæ рагфидтæлтæ кæд сæхуæдтæ уоййасæбæл нæ арæхстæнцæ киунугутæ кæсунмæ, уæлдайдæр ба сæ финсунмæ, уæддæр æй хъæбæр хуарз лæдæрдтæнцæ, киунугæ цæйбæрцæбæл ахсгиаг агъазгæнæг æй царди хабæрттæ аразунæн, æма хъæбæр мондагæй бæлдтæнцæ, цæмæй сæ кæстæртæ æхцул уонцæ киунугутæ кæсунбæл, уой хæццæ ба ма арæхсонцæ сæ финсунмæ дæр. Æма зæрдиагæй архайдтонцæ уобæл, уæлдайдæр ба советон доги.

Советон Цæдес хумæтæги нæ худтонцæ дуйней тæккæ кæсагæдæр бæстæ.

Гъулæггагæн, фæстаг æмæнтъери рæстæгути киунугæ дзиллæмæ, уæлдайдæр ба кæстæртæмæ уоййасæбæл цæстиварди нæбал æй. Бæлахи фудракæндæ ба е æй, æма скъолати ахурадон программитæ еуварсгонд æрцудæнцæ, ирæзгæ фæлтæрти зундирахастбæл хуæздæрæрдæмæ ка фæззиннидæ, уæхæн литературон уадзимистæ. Еци миуæн ба е знаггадæ уомæй æй, æма сабийтæ æ афони ку нæ бакæсонцæ Александр Пушкини, Михаил Лермонтови, Николай Некрасови, Хетæгкати Къостай, Малити Геуæргий æма иннæ разагъди финсгути уадзимистæ, уæд скъола каст фæууни фæсте ба, баруагæс уи уæд, хъæбæр ефстæгтæй уæлдай си еци классикти киунугутæ æ къохтæмæ некебал райсдзæнæй зæрдиагæй бакæсунмæ… Æма е ба сагъæссаг уавæр æй, уомæн æма дуйней уодварни хæзнати хæзнатæбæл нимад ка цæуй, уонæй нæ кæстæрти фудевгед кæнæн, æма уой фудæй ба уонæн сæ уодигъæдæ цауддæр кæнуй.

Еци уавæр гъæугæ хузи фæррæвдзæдæр кæнун, гъома, киунугæ цæмæй хеуон æма царди нæдтæбæл æмбæлццон исуа нæ дзиллæн, уомæн ци мадзæлттæ арæзт цæуй, уонæй еу иссæй нур дуккаг хатт Дзæуæгигъæуи арæзт ка цæуй, еци аллианзон æхсæнадæмон фестиваль-армукъа «Бакæсæн еумæ». Арæзт ба цæуй нæ республики мухури æма дзиллон коммуникацити гъуддæгути фæдбæл хъæппæресæй.

Куд фарæ, уотæ аци анз дæр аци мадзал фæррæстмæ ‘й. Архайдтонцæ си нæ республики нацити гъуддæгути министр Бæгъиати Алан, нæ республики мухури æма дзиллон коммуникацити Комитети сæрдар Фидарати Юрий, Дзæуæгигъæуи бунæттон хеунаффæйади администраций сæргълæууæги хуæдæййевæг Ходи Мæдинæ, нæ республики æма Цæгат Кавкази рауагъдæдти сæргълæугутæ, журналтæ æма газетти сæйраг редактортæ, æхсæнади минæвæрттæ, культури, ахуради æма аййевади косгутæ, фæсевæд, Уæрæсей алли рауæнтæй æрбацæуæг иуазгутæ.

Фестиваль-армукъа игон кæнгæй, Фидарати Юри загъта:

– Республикон газеттæ «Рæстдзинад», «Северная Осетия», «Дигорæ», «Слово», журналтæ «Мах дуг», «Дарьял» æма «Ногдзау»-æй уæлдай ма ами фæууинæн æма балхæнæн ес районти газеттæ дæр. Архайунцæ си паддзахадон киунугæуадзæн «Ир», Гассити Виктори номбæл полиграфион кустуат, рауагъдæдтæ «Харизма», «Терские ведомости». Ес нæмæ иуазгутæ Цæцæни, Кæсæг-Балхъари, Дагестани, Хонсар Иристони республикитæй. Алкæддæр ами æхцæуæнæй фæййархайунцæ, Цæгат Кавкази æма нæ бæсти сæ ном зундгонд кæмæн æй, еци киунугæуадзгутæ Виктор æма Мария Котляровтæ. Æма син нæ комитети æма нæ республики цæргути номæй арфæ кæнæн.

Армукъа исаразгутæн æма æ архайгутæн ма арфи дзубандитæ загътонцæ Бæгъиати Алан æма Ходи Мæдинæ.

Армукъай ка адтæй, еци адæм æхцæуæнæй æлхæдтонцæ киунугутæ, хузгин альбомтæ æма буклеттæ. Адтæй син фадуат сæ авторти хæццæ лæгæй-лæгмæ радзубанди кæнунæн. Аци мадзали рæстæг сæ еузæрдиуон кæсгути хæццæ фембалдæнцæ республикон газеттæ «Рæстдзинад», «Северная Осетия», «Дигорæ» æма «Слово»-й, журналтæ «Мах дуг», «Дарьял», «Ногдзау» æма «Ирæф»-и сæйраг редактортæ Хозити Барис, Битарти Маринæ, Сакъити Эльбрус, Томайти Сергей, Хетæгкати Оксанæ, Цхурбати Алан, Сæлбити Дианæ æма Скъодтати Эльбрус.

Аци æнæмæнгæ пайдахæссæг мадзалмæ берæ адæм ке ‘рбацæуй, е æхцæуæн æй. Никки æхцæуæндæр ба е æй, æма се ‘хсæн берæ фæсевæд ке фæууй, е. Алкæмæн дæр сæ карæмæ гæсгæ арæзт æрцудæй интеллектуалон гъæзтитæ, уруссаг æма ирон финсгути цард æма исфæлдистади хæццæ баст конкурстæ. Сæ фарстатæн син бæлвурддæр дзуæппитæ ка равардта, етæ ба лæварæн райстонцæ бæстæзонæн кенæ аййевадон литератури уадзимисти киунугутæ.

Киунугути армукъа «Бакæсæн еумæ»-йи архайгутæ æма иуазгути зæрдитæ сæ искурдиадæй барохс кодтонцæ Тæбæхсæути Балой номбæл Ирон академион театри æма куклати театр «Саби»-й артисттæ, Гергити Валерийи номбæл аййевæдти колледжи фæндурдзæгъдгути къуар «Амонд»-и архайгутæ æма нæ республики æригон зартæгæнгутæ.

Аци фестиваль-армукъай хатдзæгтæмæ гæсгæ нæ зæрдæ дарæн уобæл, æма кæдимайди бабæй нæмæ киунугæ исцитгин уидæ, сæрустурæй зæгъианæ: «Киунугæ кæсун – зунди радæ, киунугæ финсун – кадæ!..»