17 апреля 2024

КЪОСТАЙ ЦИТГИН НОМИ АККАГ КА ИСУОДЗÆНÆЙ?..

31.03.2021 | 20:50

Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Сæргълæууæги размæ Хетæгкати Къостай номбæл паддзахадон преми литературæ æма аййевади къабази дæттуни фæдбæл къамис игъосун кæнуй, 2021 анзи преми райсуни фæдбæл æрмæгутæ æмбурд кæнун ке райдæдта, уой туххæй (преми лæвæрд æрцæудзæнæй Хетæгкати Къостай райгурæн бон – 15 октябри).

Преми райсуни фæдбæл гæгъæдитæ ист цæунцæ Хетæгкати Къостай номбæл паддзахадон преми литературæ æма аййевади къабази райсунмæ авторон уадзимистæ бадæттуни фæдбæл фæтки (федаргонд æрцудæй Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Сæргълæууæги 2018 анзи 28 майи федаргонд 156-аг Указæй) бундорбæл аци анзи 14 мартъийæй 1 июни уæнгæ.

Къамис æркæсунмæ есуй, Иристони аййевадон культури аккаг бунат ка байахæста, уæдта æхсæнади ‘рдигæй устур аргъгонд кæмæн æрцудæй, уæхæн авторон уадзимистæ (куд хецæн авторти, уотæ авторон коллективти уадзимистæ дæр). Уæлдæрамунд уадзимистæ мухургонд æма æвдист гъæуама æрцудайуонцæ 2019-2020 æнзти (гъома, преми раттуни анзи 1 январи уæнгæ).

Преми райсунмæ кандидатуритæ бадæттуни барæ ес хецаудзийнади æнхæстгæнæг æма бунæттон оргæнтæн, æхсæнадон еугæндтæн, косæндæнттæн, организацитæн, ахургæнæндæнттæ æма исфæлдистадон коллективтæн.

Еугур фарстатæ дæр исбæлвурд кæнæн ес уæхæн телефонтæй: 8(8672) 53-08-22, 8(8672) 53-39-06.

Феппайуйнаг: исæвзургæ эпидемиологон уавæр хинцгæй, хуæздæр уодзæнæй премимæ бавдист æрмæгутæ уæхæн электронон почтæй: zppg@rso-a.ru барветун (æрмæгутæбæл фæббæрæг кæнун гъæудзæнæй  «Къостай преми»).

Адрес: Сæребари фæзæ, 1, косæнуат №337 (бæстихаймæ бацæуни туххæй рагацау бадзорун гъæудзæнæй уæлдæрамунд телефонти номертæй; адæймагмæ гъæуама уонцæ санитарон хегъæуайкæнуйнади фæрæзнитæ (маскæ æма æрмкъохтæ)).