22 майя 2024

КУД НИН ФЕДУНЦÆ, КОСГÆ ДÆР ГЪЕ УОТÆ КÆНÆН!

28.04.2021 | 19:00

Циуавæр равгитæ дин гъæуама уа, цæмæй нур куд косис, уомæй хуæздæр косай, уомæн?
Уæхæн фарстайæй дзиллон цæстингас бæлвурдгæнæг Еугуруæрæсеуон центри æвзаргутæ ба-фарстонцæ, æстдæс анземæй хестæр ка ‘й, Уæрæсей уæхæн 1600 цæрæгей. Сæ бон адтæй æртæ хузи дзуапп раттун. Æма æрфарсти еумæйаг бæрæггæнæнтæ рауадæнцæ мæнæ ауæхæнттæ (%).