22 майя 2024

КУСТИ ӔНТӔСТГИН АРӔХСТГИНДӔРТӔ ФӔУУНЦӔ…

26.02.2021 | 15:45

Нӕ рагфиддӕлтӕ хумӕтӕги нӕ зӕгъиуонцӕ: «Дӕ нивӕрзӕн уедуг дардзӕнӕ, уомӕй дӕ фуни касӕ нӕ фӕууиндзӕнӕ ӕма си дӕхе нӕ бафсаддзӕнӕ!..» Ӕцӕгӕйдӕр, цӕмӕй дин ести бантӕса, уой туххӕй архайун гъӕуй, ӕма архайунмӕ исарахсдзӕнӕ, уомӕн дӕмӕ ацъагъуӕ ку уа, айдагъдӕр уӕд. Советон доги ахуради фӕткитӕ зундгонд кӕмӕн ӕнцӕ, етӕ ма ’й хуарз гъуди кӕндзӕнӕнцӕ, уӕд адӕмон хӕдзаради айдагъ уӕлдӕр ахургонддзийнади специалисттӕ еугур  къабӕзтӕн нӕ, фал хумӕтӕг дӕсни косгутӕ цӕттӕ кӕнунмӕ цӕйбӕрцӕбӕл агъазиау ӕргом ӕздӕхт цудӕй, уой. Уӕдмӕ еци ӕгъдау ихӕлд ӕрцудӕй, ӕма е цӕйбӕрцӕбӕл ӕдулидзийнадӕ адтӕй, е ӕрӕгиау бӕргӕ рабӕрӕг ӕй. Хуарз ӕма уавӕр нуртӕккӕ растгонд цӕуй. Уой фӕдбӕл архайгӕй, нӕ республики ахуради ӕма науки министрадӕ фадуӕттӕ аразуй, цӕмӕй  еуӕрдигӕй промышленнон ӕма базарадон косӕндӕнтти, иннердигӕй ба – астӕуккаг профессионалон ахургӕнӕндӕнтти ‘хсӕн ӕмгустади туххӕй бадзурдтӕ федаргонд ӕрцӕуонцӕ.

Нерӕнгӕ бал уӕхӕн бадзурдтӕ арӕзт ӕрцудӕй есбонади цалдӕр хузей дууинсӕй кустуатей хӕццӕ. Цӕгатиристойнаг профессионалон ахургӕнӕндонемӕй авд пайда кӕнунцӕ дуалон ахурадӕй), гъома, студенттӕ профессионалон ахургӕнӕндони ци зонундзийнӕдтӕ райсунцӕ, уонӕй фӕстӕдӕр пайда кӕнунцӕ бӕлвурд кустуати. Кустуати ахурдзаутӕмӕ федаргонд ӕрцӕуй зундамонӕг.

Зӕгъун гъӕуй уой дӕр, ӕма студенттӕ промышленнон ӕма базарадон косӕндӕнттӕй кустадон практикӕ кӕми цӕудзӕнӕнцӕ, уӕхӕн ахурадон-кустадон лабораторитӕ исаразуни фӕдбӕл куст цӕуй.

Специалисттӕ аци хузи цӕттӕ кӕнуни ӕгъдауи устур ахедундзийнади фӕдбӕл Дзӕуӕгигъӕуи Адӕмти Хӕлардзийнади политикон теникуми директор Бирӕгъти Давид зӕгъуй:

– Дуккаг ӕма ӕртиккаг къурсити фӕсте нӕ фӕсевӕд кустуӕтти рацӕунцӕ кустадон практикӕ. Студенттӕмӕ кустадон фӕлтӕрддзийнадӕ фӕззиннуй, кустуати разамонгутӕн ба фӕууй еу, кенӕ дууӕ анземӕ сӕхецӕн дӕсни специалисттӕ бацӕттӕ кӕнуни фадуат. Ефстӕгтӕй уӕлдай, еугур кустдӕтгутӕ дӕр сӕхе фӕндонӕй студенттӕн мизд  дӕр ма федунцӕ.

Уой хӕццӕ ба ма сӕрустурӕй фегъосун кодта уой, ӕма сӕ рауагъдонтӕн сӕ фулдӕр исунцӕ, дуалон ахурадӕ кӕми рацӕунцӕ, еци кустуӕтти  косгутӕ.

Ахурдзаутӕн дӕр сӕ зӕрдӕмӕ цӕуй, сӕ исонибони дӕсниадӕбӕл сӕ ауӕхӕн фӕткӕбӕл ке цӕттӕ кӕнунцӕ, е. Мӕнӕ уой фӕдбӕл техникуми ӕртиккаг къурси студент Аккӕлати Тимур куд зӕгъуй:

– Диплом нӕ, фал зонундзийнӕдтӕ гъӕунцӕ кустдӕтгути. Нуртӕккӕ фӕллойни базаради агъаззагдӕртӕбӕл нимад кӕцитӕ ‘нцӕ, уӕхӕн дӕсниӕдтӕ равзарунцӕ фӕсевӕд. Электрики дӕсниади фӕрци мин уодзӕнӕй мӕхе ӕма мӕ бийнонти даруни фадуат.

Кӕронбӕттӕни ба ма уой зӕгъун гъӕуй, ӕма Дзӕуӕгигъӕуи политехникон техникум дуалон ахуради программӕмӕ гӕсгӕ косгути цӕттӕ кӕнуй дуккаг анз. Нури уӕнгӕ ахургӕнӕндони исфедар кодта бадзурдтӕ нӕ республики ӕхсӕрдӕс кустуатей хӕццӕ.


Аллихузон косӕг дӕсниӕдтӕбӕл специалисттӕ цӕттӕ кӕнунбӕл нӕ республики ци арӕзт цӕуй, уой фӕдбӕл дзубандий ма уин еума хабар ракӕндзинан.

Аци анз 23-28 феврали рацӕудзӕнӕй ӕргом регионалон чемпионат «Цӕгат Иристони ӕригон профессионалтӕ – 2021». (Worlds kills Russia). Архайдзӕнӕнцӕ си дууӕсӕдӕ ерисонемӕй фулдӕр, сӕ арӕхстдзийнадӕн ба аргъ кӕндзӕнӕнцӕ дууӕсӕдӕ ӕма инсӕй эксперти.

Еристӕ сӕйрагдӕр цӕудзӕнӕнцӕ Ӕрӕдони, Цӕгат Кавкази аграрон-технологон колледжи. Уомӕй уӕлдай, чемпионат аразуни гъуддаги архайдзӕнӕнцӕ Дзӕуӕгигъӕуи базарадон-экономикон ӕма политехникон техникумтӕ, Елхотти берӕвӕрсуг колледж, уӕдта Алайнаг гимнази.

Профессионалон ахургӕнӕндӕнтти 16-22-анздзуд студенттӕ кӕми архайдзӕнӕнцӕ, уоми аци анз еристӕ рацӕудзӕнӕнцӕ 18 гъуддагзонӕг хуземӕ гӕсгӕ. Аци ахсгиаг мадзали туххӕй ба уин бӕлвурддӕрӕй радзордзинан, еристӕ ку райевгъуйуонцӕ, уӕд уони кӕронбӕттӕни бӕрӕггӕнӕнтӕмӕ гӕсгӕ.

 

Ӕрмӕгутӕ бацӕттӕ кодта

ГӔЛӔУТИ Наталья.