25 февраля 2024

КУСТИТӔ – БЕРӔ, ӔЦӔГ СӔ ӔНХӔСТ КӔНУН ГЪӔУЙ!..

29.04.2022 | 14:50

Уӕрӕсей Президент Владимир Путин фарӕ августи нӕ республики Сӕргълӕууӕг Сергей Меняйлой хӕццӕ фембӕлди фӕсте федералон министрадтӕ ӕма ведомствити разамонгутӕн Цӕгат Иристони идарддӕри социалон-экономикон ахедгӕдӕр райрӕзти туххӕй ци сӕрмагонд амунддзийнӕдтӕ равардта, етӕ куд ӕнхӕстгонд цӕунцӕ, уобӕл ӕрӕги цудӕй дзубанди хецауадон урух ӕмбурди. Разамунд ин лӕвардта республики Хецауади Сӕрдар Дзанайти Барис, архайгӕ ба си кодтонцӕ министрадти ӕма муниципалон исарӕзтити разамонгутӕ.

Дзанай-фурти загъдмӕ гӕсгӕ, Президенти амунддзийнӕдти бундорбӕл федералон Хецауадӕ ци архайди пълан исфедар кодта, уоми сӕрмагонд бунат байахӕстонцӕ республики цардархайди еугур ахсгиаг къабӕзти – туризми, гъӕууон хӕдзаради, промышленности, ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади, цӕрӕнуатон-коммуналон хӕдзаради – ӕнӕмӕнгӕ райаразуйнаг фарстатӕ.

Куд нисангонд цӕуй, уотемӕй республики хӕстӕгдӕр ӕнзти берӕ нӕуӕгдзийнӕдтӕ фӕззиндзӕнӕй. Зӕгъӕн, арӕзт ӕрцӕудзӕнӕй нуриккон медицинон реабилитацион центр дӕр. Хецауади Сӕрдари хуӕдӕййевӕг Александр Реутов куд радзурдта, уотемӕй нуриуӕнгӕ бӕлвурдгонд ӕй, кӕми уодзӕнӕй, еци рауӕн, куст цӕуй медикон-техникон документаци бацӕттӕ кӕнунбӕл, уӕдта гъӕугӕ финансон фӕрӕзнитӕ исамал кӕнуни равгитӕбӕл. Цалцӕггонд ӕрцӕудзӕнӕй Пульмонологон агъази республикон центр дӕр. Уӕллаг Фиййагдони поселокки ци медицинон косӕндонӕ ӕрбунӕттон ӕй, уомӕн ӕ бундорон райарӕзтӕн федералон бюджети фӕрӕзнити фӕрци цӕттӕгонд цӕуй гъӕугӕ проектон-сметон документаци. Уой хӕццӕ, центри бӕстихӕйтти цалцӕгӕй уӕлдай, уоми арӕзт гъӕуама ӕрцӕуа нӕуӕг уӕлӕнхасӕн азгъунст дӕр. Еци куститӕ райдайдзӕнӕнцӕ 2023 анзи.

Идарддӕри архайди пъланти устур ургом ӕздӕхт цӕуй Цӕгат Иристони агропромышленнон комплексӕн уӕлӕнхасӕн агъазмӕ дӕр. Зӕгъӕн, нуртӕккӕ архайд цӕуй Ӕрӕдони райони кӕсалгӕдарунади селекцион центр исаразунбӕл дӕр. Гъӕууон хӕдзаради министр Уазити Хъазбег куд радзурдта, уотемӕй, е кӕми ӕрбунӕттон уодзӕнӕй, еци зӕнхи хай лӕвӕрд ӕрцудӕй республики есбонадӕмӕ. Центрӕн ӕ проект ба гъӕуама исцӕттӕ уа анзи кӕронмӕ.

Уӕрӕсей Президент Владимир Путин ӕрӕги бафинста Указ Цӕгат Кавкази кинохроники студи республики есбонадӕмӕ раттуни туххӕй. Ӕма нурба еци Укази уагӕвӕрдтӕ исӕнхӕст кӕнуни фӕдбӕл цубур ӕмгъудмӕ гъӕуй еугур юридикон гъуддӕгутӕ дӕр исаразун.

Ӕмбурди куд загъд ӕрцудӕй, уотемӕй амалгъонади къабази минӕвӕрттӕй берети фӕндуй республики ахсгиаг инвестицион проекттӕ ӕнхӕст кӕнун. Цӕмӕй еци гъуддӕгутӕ фӕррӕстмӕ уонцӕ, уомӕн фиццаги-фиццагидӕр гъӕуй зӕнхи хӕйттӕ радех кӕнун. Ӕма Хецауади Сӕрдар паддзахадон есбонадӕ ӕма зӕнхи рахастдзийнӕдти фарстати фӕдбӕл министрадӕ ӕма муниципалитетти разамонгутӕн байхӕс кодта, цӕмӕй уӕхӕн ивестицион проекттӕ ӕнхӕст кӕнунӕн байагоронцӕ зӕнхи хӕйттӕ.

Ӕмбурди рӕстӕг Дзанай-фурт туризми Комитет, иннӕ республикон ведомствитӕ ӕма Дзӕуӕгигъӕуи бунӕттон хеунаффӕйади администрацийӕн сӕрмагондӕй бафӕдзахста, цӕмӕй нӕуӕг туристон сезонмӕ цӕттӕгӕнӕн куститӕ фӕййахедгӕдӕр кӕнонцӕ, сӕ хӕццӕ нӕдтӕ цалцӕги ӕма ӕндӕр фӕлгонцадон куститӕ дӕр, уотемӕй.

Нӕкӕси, Уӕрӕсей Хецауади унаффӕмӕ гӕсгӕ 86 миллиард соми лӕвӕрд ӕрцӕудзӕнӕй 63 регионемӕн, уонӕми автомобилон нӕдтӕ исрӕвдзӕ кӕнун ӕма реконструкцийӕн. Уой фӕрци Цӕгат Иристони реконструкцигонд цӕудзӕнӕй федералон над А-164 «Транскам»-бӕл Дӕллаг Зӕрӕмӕги уӕнгӕ, уордигӕй ба комплекс «Мамисон»-и уӕнгӕ, уӕдта арӕзт цӕудзӕнӕй автомобилон над «Дзӕуӕгигъӕу-100», Ӕрӕдон-Чикола-Лескен 2, Мичурини гъӕуи еувӕрсти, ӕма ӕндӕр мадзӕлттӕн.