20 майя 2024

ЛÆГДÆР СИ КА РАЗИНДЗÆНÆЙ?..

21.10.2020 | 18:57

Нæ республикæй æртæ æма инсæй скъоладзауи архайунцæ Цæгат Кавкази федералон зилди иннæ регионти минæвæртти хæццæ Еугуруæрæсеуон ахурадон конкурс «Большая перемена»-йи æрдæгкæронбæттæни æркасти. Аци мадзал цæуй Дагестани сæйраг сахар Махачкалай 12 октябрæй 21 октябри уæнгæ. Конкурси фиццаг ради архайунцæ 8-9-аг кълæсти ахурдзаутæ. Дуккаг ради ба – 10-æмкъласонтæ.

Конкурсон еристæ цæунцæ аллихузи тематикон номинацитæмæ гæсгæ: дзиллон информаций фæрæзнитæ, аййевадæ æма исфæлдистадæ, экологи, алфамбулай æрдзæ, æнæнез цардиуагæ, наукæ æма технологитæ, туризм æма уотæ идарддæр.

Аци исфæлдистадон æркасти æрдæгкæронбæттæн еристи архайунцæ æхсæз мин скъоладзауемæй фулдæр. Уонæй федералон кæронбæттæни архайдзæнæнцæ 1200 хуæздæр скъоладзауи, кæцити æхсæнæй ба æвзурст æрцæудзæнæнцæ конкурси 600 уæлахездзауи (се ’мбес уодзæнæнцæ 8-9-æмкъласонтæ, иннæ ’мбес ба – 10-æмкъласонтæ).

Конкурси уагæвæрдмæ гæсгæ «Большая перемена»-йи 8-9-æмкъласонти æхсæн еристи уæлахездзаутæ райсдзæнæнцæ фæйнæ 200 мин соми (еци фæрæзнæ исхарз кæнæн уодзæнæй уæлæнхасæн ахурадæбæл, ахурадон æма спортивон ефтонггæрзтæ балхæнунбæл), 10-æмкъласонти æхсæн уæлахездзаутæ ба райсдзæнæнцæ фæйнæ 1 миллион соми (еци фæрæзнитæй син уодзæнæй сæ идарддæри ахурадæн бафедуни фадуат, кенæ бизнес-стартап райдайунæн).

Сæрмагонд номинаций бæрæггонд æрцæудзæнæнцæ инсæй хуæздæр скъолай æма син сæрмагонд грантти хузи ратдзæнæнцæ фæйнæ дууæ миллион соми.

Еугуруæрæсеуон конкурси кæронбæттæн уодзæнæй 31 октябрæй 5 ноябрмæ сувæллæнтти Æхсæнадæмон центр «Артек»-и.

«Большая перемена»-йæн фадуæттæ исаразтонцæ Уæрæсей Федераций Рохсади, Наукæ æма уæлдæр ахуради министрадтæ, Фæсевæди гъуддæгути фæдбæл агентадæ æма иннæ организацитæ.