17 апреля 2024

МӔРГЪТӔ ЦИ ФӔЦӔНЦӔ?

19.05.2022 | 16:46

Раздӕр аллихузон мӕргътӕ ахид уидӕ нӕ алфамбулай ӕрдзон ӕма цӕрӕн бунӕтти. Уалдзӕг ӕма сӕрди мӕйти адӕймаг сӕ зартӕмӕ игъосунӕй не ‘фсастӕй. Нур ба ахид мӕргъти гъӕлӕс нӕбал игъусуй сауӕнгӕ нӕ дзӕхӕрати дӕр. Ӕма ци фӕцӕнцӕ нӕ базургин лимӕнтӕ? Ӕви зарун нӕбал зонунцӕ?

Аци фарстайӕн дзуапп раттун зин нӕй. Уӕхуӕдтӕ расагъӕс кӕнайтӕ, гъӕууонхӕдзарадон кустуӕтти хумтӕ маргӕй идзаг химикаттӕй куд ахид пурхӕгонд цӕунцӕ, уобӕл. Мадта си рӕзӕдӕнттӕ дӕр гъӕуагӕ нӕ фӕуунцӕ. Дӕс-дууадӕс хатти бӕласӕ еци химикаттӕй ку бапурф кӕнай, уӕд ма ибӕл маргъ астъонӕ куд искӕна? Ку си искӕна, уӕдта  ӕ бӕдӕлттӕ цагъди фӕуунцӕ.

Еузагъдӕй, пайдамӕ ӕнгъӕлмӕ кӕсгӕй, нӕхебӕл зиантӕ дӕр уадзӕн. Мӕргътӕ аллихузон золкъитӕ ӕма хъӕбузатӕ цӕгъдунцӕ, махӕй ба сӕ хуарздзийнадӕ феронх ӕй, ӕма нӕ рӕзӕ кӕлмхуӕрд ӕма ӕмбудӕй бӕлӕстӕй ӕгъзӕлун райдайунцӕ сӕрди мӕйти. Фӕстаг рӕстӕг сауцъеу, болӕмӕргъӕ, дугоппон сирддонцъеу, ӕндӕр мӕргътӕ дӕр ахид берӕгӕйттӕй  нӕ фӕууиндзӕнӕ гъӕдӕхгӕд рӕгътӕ ӕма нӕ рӕзӕдӕнтти дӕр.

Мӕргътӕ айдагъ хумти ӕма дзӕхӕрати нӕ цагъди кӕнунцӕ. Зуймон будурти хуаллаг ку нӕбал фӕййерунцӕ, уӕд сӕхе байсунцӕ адӕймаги цӕрӕнуӕттӕмӕ. Сирддонцъеутӕ уӕлдай ахиддӕр фӕуунцӕ хуардӕнтти, хуаллаги продукттӕ ӕма промышленнон товарти скълӕдти.

Аци бӕстихӕйтти миститӕ ӕма урутӕ цӕгъдунӕн алли хатт дӕр ӕвӕрд цӕуй марги хӕццӕ хуаллӕгтӕ. Мӕргътӕ си фегъӕстӕ унцӕ ӕма сӕбӕл цӕуй зиантӕ.

Мадта еуӕй-еу  цауӕйнӕнттӕ сауӕнгӕ таунӕги бадуни афони дӕр нӕ ауӕрдунцӕ бӕлӕутӕ ӕма ӕндӕр мӕргътӕ цӕгъдунбӕл. Гъӕуккаг сувӕллӕнттӕ ахид фехалунцӕ цъеути астъӕнттӕ, сӕ бӕдӕлтти ба син ниммарунцӕ.

Уӕхӕн фидбилизтӕ раздӕр минкъийдӕр адтӕнцӕ. Сахартӕ ӕма гъӕути сувӕллӕнттӕ цӕттӕ кодтонцӕ «Мӕргъти бонмӕ». Фӕйнӕгути гӕбӕзтӕй астъӕнттӕ ӕма хуаллагдӕнттӕ аразтонцӕ ӕма етӕ ауигъд цудӕнцӕ дзӕхӕрати.

Нур ӕрдзӕбӕл  ауодундзийнадӕ берӕ рауӕнти иронх кӕнун райдӕдтонцӕ. Нӕ республики, фулдӕр – астӕуккаг скъолати сувӕллӕнтти экологион гъомбӕладӕ хузӕнон ӕвӕрд ке нӕй, уобӕл дзубанди дӕр нӕ цӕуй. Ӕз уотӕ сагъӕс кӕнун, ӕма, кӕд нӕ алфамбулай ӕрдзӕ гъӕуай кӕнунбӕл тухсӕн, уӕд, фиццагидӕр, байархайӕн  нӕ базургин лимӕнти ӕнӕнез цардбӕл, цӕмӕй нин пайда хӕссонцӕ.

Юрий КОМАРОВ,
биологон наукити кандидат.