17 апреля 2024

ӔМА НИ БОЗ КУД УОНЦӔ НӔ БОЦ ИУАЗГУТӔ!..

02.02.2021 | 16:38

Цӕгат Иристон-Аланий Сӕргълӕууӕг БИТАРТИ Вячеслави разамундӕй адтӕй Цӕгат Иристони Проектон офиси радон ӕмбурд.

Дзубандий архайдтонцӕ республики Хецауади Сӕрдари фиццаг хуӕдӕййевӕг Сӕбӕтхъуати Ӕхсарбег, Хецауади Сӕрдари хуӕдӕййевгутӕ Иринӕ Азимова ӕма Фадзайти Ӕхсарбег, министрадтӕ ӕма ведомствити разамонгутӕ, уӕдта РЦИ-Аланий Ирӕзти агентади косгутӕ.

Фиццаградон республикон программӕ «Туризм» ӕнхӕст кӕнунбӕл куст куд цӕуй, уой туххӕй ӕмбурди радзубанди кодта профилон комитети сӕрдар Хъодзати Заурбег.

Комитети разамонӕг куд фӕннисан кодта, уотемӕй 2020 анзи туризми къабази райрӕзтӕн ци мадзӕлттӕ иснисан кодтонцӕ, етӕ еугурӕйдӕр исаразтонцӕ. 2021 анзи пълантӕбӕл дзоргӕй, Хъодзай-фурт куд фӕннисан кодта, уотемӕй комитети специалисттӕ нуртӕккӕ сӕхе цӕттӕ кӕнунцӕ туризми дууӕ устур равдистемӕ (етӕ адтӕнцӕ мартъий ӕма апърели).

Уомӕй уӕлдай, идарддӕр куст цӕудзӕнӕй, цӕмӕй Уӕрӕсе ӕма фӕсарӕйнаг бӕстити цӕргутӕ фулдӕр хабӕрттӕ базононцӕ Цӕгат Иристони историон ӕма ӕрдзон зӕрдӕбӕлдарӕн бунӕтти туххӕй, республики туризми райрӕзтӕн ци урух ӕма хуарз фадуӕттӕ ес, уой. Еци нисанӕн анзи дӕргъи исараздзӕнӕнцӕ дууӕ пресс-тури. Уонӕмӕ фӕххондзӕнӕнцӕ зундгонд уӕрӕсейаг блогертӕ ӕма журналистти.

Хъодзати Заурбеги дзубандимӕ гӕсгӕ, нури уӕнгӕ сӕрмагонд нимӕдзон портал «Russpass»-и фӕззиндтӕй бӕлвурд бӕрӕггӕнӕнтӕ Цӕгат Иристони туристон гъомуси туххӕй. Е фадуат ратдзӕнӕй, цӕмӕй фулдӕр туроператортӕ се ‘ргом раздахонцӕ республикӕмӕ. Туризми гъуддӕгути фӕдбӕл республикон комитет ӕнгом ӕмгустадӕ кӕнуй фонд «Посети Кавказ»-и хӕццӕ дӕр. Аци структурӕ дӕр берӕ аллихузон мадзӕлттӕ аразуй, цӕмӕй Цӕгат Кавкази федералон зилди туристон къабазӕ идарддӕр дӕр парахатдӕрӕй ирӕза.

Еци гъуддагбӕл дзоргӕй Хъодзай-фурт уотӕ дӕр ма баханхӕ кодта:

– Уой хӕццӕ мах нӕ республики нӕхуӕдтӕ дӕр байгон кодтан сӕрмагонд Интернет-портал, ӕма си алли турист дӕр бӕлвурд информаци иссердзӕнӕй Иристони цӕмӕдессаг, зӕрдӕбӕлдарӕн бунӕтти, уӕдта туристон инфраструктури объектти туххӕй.

Туристон къабази райрӕзти хӕццӕ баст фарстати фӕдбӕл ци куст цӕуй, уой ахсгиагбӕл банимайгӕй, Битарти Вячеслав ӕ радзубандий бафӕдзахста, цӕмӕй идарддӕр дӕр лӕмбунӕг ӕргом ӕздӕхт цӕуа нури рӕстӕги социалон хизӕгти равгитӕмӕ, ӕнӕмӕнгӕ гъӕуй сӕ фадуӕттӕй урухдӕр пайда кӕнун.

– Евгъуд анзи ‘й нӕ еугур дӕр фӕууидтан, раздӕри рӕстӕгутӕй уӕлдай цӕйбӕрцӕбӕл фулдӕр туристтӕ сӕ балций ӕма сӕ фӕллад исуадзуни бунатӕн Цӕгат Иристон ке равзурстонцӕ, уой, – загъта республики Сӕргълӕууӕг. – Ке зӕгъун ӕй гъӕуй, е ӕхцӕуӕн гъуддаг ӕй, иннемӕй ба нӕ ихӕсгин дӕр кӕнуй, цӕмӕй туристти уӕхӕн бӕрцӕ нӕмӕ минкъийдӕр нӕ, фал зингӕ фулдӕр куд фӕууа, ӕма уой туххӕй ба исаразун гъӕуй гъӕугӕ ахедгӕ мадзӕлттӕ ӕма фадуӕттӕ. Еузагъдӕй, нӕ еугур равгитӕ ӕма гӕнӕнтӕй дӕр архайун, цӕмӕй нӕ республикӕ бӕлццӕнттӕн хиццаг уа алцӕмӕй дӕр ӕма нӕмӕ адӕм разӕнгардӕй цӕуонцӕ сӕ фӕллад уадзунмӕ.

Туризми къабази райрӕзти фӕдбӕл цалдӕр проектебӕл косуй Цӕгат Иристони ирӕзти Агентадӕ дӕр. Уонӕй еу ӕй альпинизми райрӕзти программӕ. Аци фарстабӕл агентадӕ бакосдзӕнӕй республики физикон культурӕ ӕма спорти Министради хӕццӕ еумӕ. Нури уӕнгӕ бӕлвурдгонд ӕрцудӕй, исонибони альпинистти ӕма аци къабазӕн иннӕ специалисттӕ кӕми цӕттӕ кӕндзӕнӕнцӕ, еци рауӕн. Ӕнхӕстгонд цӕунцӕ организацион мадзӕлттӕ альпинизми Федераций куст рапарахат кӕнунӕн дӕр.

Ӕмбурди ма рацудӕй дзубанди, Уӕллаг Згиди, «туристти Гъӕу», зӕгъгӕ, ци проект ӕнхӕстгонд ӕрцӕудзӕнӕй, уой хӕццӕ баст фарстати фӕдбӕл дӕр. Фиццаг кезуй ба уоми исараздзӕнӕнцӕ дӕс фӕлладуадзӕн минкъий хӕдзари, сувӕллӕнтти хеерхӕфсӕн фӕзӕ ӕма хуӕрӕндонӕ. Еци проектбӕл куст райдайдзӕнӕй уалдзӕги. «Туристон гъӕуи» проектбӕл дзоргӕй, Битарти Вячеслав Алагири райони разамундӕн байхӕс кодта, цӕмӕй се ‘ргом раздахонцӕ еци бунати коммуналон гъуддӕгутӕй си цидӕриддӕр гъӕуй, уони гъӕугӕ хузи исаразунмӕ, бӕлвурдӕй дондзӕуӕн хӕтӕлти ӕма канализацион системити нивӕбӕлдзийнадӕмӕ.

Республики экономикон ирӕзти министр Томайти Хъазбег лӕмбунӕг радзурдта, Алагири ӕма Ирӕфи районти фиццаградон экономикон ирӕзти тӕлмитӕ куд арӕзт цӕунцӕ, уой туххӕй. Министри дзубандимӕ гӕсгӕ, уӕхӕн тӕлмитӕ исаразуни туххӕй республикон закъонӕвӕруйнадӕ федаргонд ӕрцудӕй 2020 анзи кӕрони. Еци тӕлмити косунвӕндӕ кӕмӕ фӕззинна, еци инвестортӕ ӕма амалгъонтӕн паддзахади ‘рдигӕй цӕстӕдард цӕудзӕнӕй аллихузон зӕрдӕбӕлдарӕнтӕй (зӕгъӕн, кӕцидӕр хъалонтӕ син уодзӕнӕнцӕ минкъийдӕр, кӕцидӕр хъалонтӕй ба сӕ бустӕгидӕр исуӕгъдӕ кӕндзӕнӕнцӕ). Уой хӕццӕ ма республики Хецауадӕ исараздзӕнӕй ӕндӕр организацион мадзӕлттӕ дӕр, цӕмӕй инвестортӕ ӕма амалгъонтӕ еци экономикон тӕлмитӕмӕ фулдӕр ӕргом раздахонцӕ.

Еци экономикон тӕлмити сӕ проекттӕ ци компанитӕ ӕнхӕст кӕндзӕнӕнцӕ, уони хӕццӕ нерӕнгӕ министрадӕ косуй. Томай-фурти дзубандимӕ гӕсгӕ, нури уӕнгӕ бал бафинстонцӕ фондз сӕрмагонд бадзурди. Уони бундорбӕл компанитӕ уӕлдӕр амунд тӕлмити ӕнхӕст кӕндзӕнӕнцӕ сӕ инвестицион проекттӕ. Зӕгъӕн, Дӕллаг Унали косун райдайдзӕнӕй ӕхсири хуайраги цех, Мизури ба байгон уодзӕнӕй хуйӕн цех ӕма уотӕ идарддӕр. Министр куд фӕббӕрӕг кодта, уотемӕй хӕстӕгдӕр рӕстӕг уӕхӕн бадзурдтӕ бафинсдзӕнӕнцӕ никкидӕр ма цуппар компанией хӕццӕ.

– Ӕма еци куст никки фӕйахедгӕдӕр кӕнун гъӕуй, цӕмӕй инвестортӕ фулдӕр ӕргом раздахонцӕ еци тӕлмитӕмӕ. Е нин фадуат ратдзӕнӕй, цӕмӕй ирӕза кусти нӕуӕг бунӕтти нимӕдзӕ, – бафӕдзахста Битарти Вячеслав, ӕма бӕлвурд амунддзийнӕдтӕ равардта республики экономикон ирӕзти Министрадӕ ӕма муниципалитетти разамонгутӕн.

Куд зонӕн, уотемӕй республики фӕлварӕни хузи ӕнхӕстгонд цӕуй мӕгурдзийнади нихмӕ тохи республикон программӕ. Анзи дӕргъи программи фӕлгӕти ци мадзӕлттӕ ӕнхӕстгонд ӕрцӕудзӕнӕй, уой туххӕй ӕмбурди радзубанди кодта фӕллойнӕ ӕма социалон ирӕзти министр Хубиати Барис. Анестезиологи ӕма реаниматологий республикон служби идарддӕри райрӕзти проектбӕл ци куст цӕуй, уой туххӕй ба радзурдта Хецауади Сӕрдари хуӕдӕййевӕг, ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади министр Годжицати Тамерлан.

Проектон офиси ӕмбурди архайгутӕ ӕркастӕнцӕ ӕндӕр фарстатӕмӕ дӕр.

 

Ӕрмӕг мухурмӕ бацӕттӕ кодта ГӔТИЙТИ Светланӕ.