17 апреля 2024

«МÆ ЗÆРДÆ ÆЙ ХУÆНХТИ»

22.07.2023 | 12:42

Цæгат Иристони рæхги, 4-13 августи арæзт æрцæудзæнæй зартæгæнгути коллективти Æхсæндуйнеуон фестиваль «Мæ зæрдæ æй хуæнхти». Куд нисангонд цæуй, уотемæй аци аййевадон мадзали архайунмæ хунд цæунцæ Цæгат Кавкази регионти, уæдта Фæскавказ æма æндæр бæстити героикон æма адæмон зартæгæнæг коллективтæ.

Уæхæн цæмæдесаг проект æнхæстгонд цæуй Цæгат Иристони культури министради хъæппæресæй, æ бацæттæ кæнуни куст ба ’й автономон æнæкоммерцион организаци – культурæ æма дзиллон коммуникацити райрæзтæн агъазгæнæг фонд «Культурон регион»-и бæрни. Фестиваль исаразунæн Уæрæсей культури фонд радех кодта сæрмагонд грант.

Фестивали туххæй уагæвæрди куд загъд ес, уотемæй мадзали сæйрагдæр нисантæ ’нцæ алли бæстити адæмихæттити ’хсæн хæлар рахастдзийнæдтæ федардæр кæнун, культурон æма исфæлдистадон æмгустадæн уæлæнхасæн фадуæттæ аразун, хуæдбундор национ музыкалон аййевади хæзнатæ рæгъмæ хæссун æма уотæ идарддæр.

Музыки бæрæгбони программи, æ архайæг коллективти концерттæй уæлдай, уодзæнæнцæ æндæр цæмæдесаг мадзæлттæ дæр: аййевадæртасгутæ æма иннæ экспертти «цæлхæмбурдтæ», исфæлдистадон фембæлдтитæ, национ уæледарæси равдиститæ æма уотæ идарддæр. Фестивали бæрæггæнæнтæ хигъд æрцæудзæнæнцæ устур гала-концерти. Мадзали архайæг коллективтæн фадуат уодзæнæй нæ республики зæрдæбæлдарæн бунæтти хæццæ базонгæ унæн дæр.