22 майя 2024

МÆНГАРДБÆЛ МА БАУУÆНДÆ, ÆМА ÆНÆ СÆРИНЕЗ УОДЗÆНÆ…

17.06.2023 | 22:25

Недзамантæй ардæмæ, æвæдзи, еунæг уæхæн догæ дæр нæ адтæй, æма фæливдтитæ сæ мæнгард миутæ кæд нæ кодтонцæ: кæцидæр рæстæгути тухмиутæй байсиуонцæ адæмæн сæ мулкитæ, бунæстъигъд сæ бакæниуонцæ, кæми ба син сæ сосæггай радавиуонцæ, кенæ ба сæ æдзæсгон сайд бакæниуонцæ.

Рæстæгутæ цæунцæ, æма мæнгард миутæ аразгутæ дæр сæ фудракæндтити мадзæлттæ нæуæгдæр кæнунцæ нури равгитæмæ гæсгæ. Зæгъæн, хъæбæр исахид æнцæ, æууæндагæ адæймæгутæн сæ ес-бестæ телефони фæрци ка расайуй, уæхæнттæ. Адæмæн цæйбæрцæбæл берæ дзурдæуй, телефонæй уæмæ банки кенæ æндæр, сауæнгæ ма барадон оргæнти номæй ка æрбадзорæ æма уæ мулкити фæдбæл уин унаффитæ дæттæг ка исуа, уонæбæл ма æууæндетæ, зæгъгæ. Уæддæр…

Æма ка фæррæдудæй, еци фæливдтитæбæл ка баууæндтæй, уонæн ма нæ бон ци ’й. Фал цæмæй иннетæ мабал рæдуйуонцæ, уой туххæй ба уин ракæнуйнаг ан цалдæр хабари. Кæдимайди ба еугурæйдæр къæрцгъосдæр уæн…

Мæнæ уин ци цаути кой ракæндзинан, еци хабæрттæ исистан мухури фæрæзнитæй, бæлвурддæрæй ба – газет «Советская Россия»-йæй. Бакæсетæ сæ æма уин зундамонæг фæууæнтæ…

*  *  *

Сахар Истрай цæрæг кардзуд пенсиесæгмæ  телефонæй фæд-фæди æрбадзурдтонцæ цалдæр адæймаги – ка си æхе исхудта Слестгæнæг комитети косæг, ка ба æдасдзийнади Федералон служби афицер – æма ин фегъосун кодтонцæ, æхцафснайæн банки ин ци æхцай фæрæзнитæ æвæрд ес, етæ рæхги уорæд æрцæудзæнæнцæ цæстфæлевгути æнæзакъон миути фудæй. Æма ин раунаффæ кодтонцæ, цæмæй е ’вæрæнтæ гъæуайгонд æрцæуонцæ, уой туххæй æй гъæуй е ’хцатæ æндæр хигъдмæ бахæссун, уой фæсте ба сæ еугурæйдæр исесун, æма, ци адæймаг имæ бацæуа, уомæ сæ раттун.

Ци бон æма ин сахатмæ исæмгъуд кодтонцæ, еци афони бацудæй Мæскуй банкмæ æма ин си æхцатæй цидæриддæр æвæрд адтæй, уони исиста, уæдта, ци саудзиккогин лæпполæг имæ барвистонцæ, уой къохти сæ басагъта, æхуæдæг ба æнгъæлмæ кæсун райдæдта, телефонæй ин хабар кæд фегъосун кæндзæнæнцæ, уомæ. Ке зæгъун æй гъæуй, е ’хцатæ нæуæг хигъдмæ нæ бацудæнцæ. Рацæргæ, æууæндагæ лæги багъудæй пъæлицæмæ æхе æрхатун. Æверхъау хабар æрцудæй зæронд лæгбæл, æма ин уой фæдбæл батæрегъæд кæнуни хæццæ ма байдзулун дæр æнгъезуй – куд рабæрæг æй фæстæдæр, уотемæй зæронд лæгæн æ муггаг адтæй… Лопух.

*  *  *

Мæскуй скъолатæй еуеми биологий ахургæнæгæй ка куста, еци силгоймагмæ телефонæй бадзурдтонцæ, сæхе банки косгутæ ка исхудта, уæхæн æнæзонгæ адæймæгутæ. Тæккæ фиццаг ин балæдæрун кодтонцæ, æ телефонбæл куд исæвæра сæрмагонд фæрсæфтуд картæ, цæмæй ин уордæмæ æхцатæ æрветун æнгъеза, уой фæсте ба имæ барвета гъæугæ гæгъæдитæ, уæдта æхцай фæрæзнитæ.

Силгоймаг син сæ домæнтæ ку исæнхæст кодта сæ «амунддзийнæдтæмæ» гæсгæ, уæдта си загътонцæ, цæмæй еци хигъдмæ барвета 10 миллион соми. Е дæр сæмæ фагæ нæ фæккастæй æма си байагурдтонцæ, Нахимови проспектбæл ин ци фатер адтæй, уой гæгъæдитæ дæр сæмæ цæмæй барвета, гъома, æ фатер фудгæнгути амæттаг ма исуа, уомæй æй багъæуай кæнуни уоххайбæл. Еци домæн дæр æнхæстгонд ку ’рцудæй, уæдæй фæстæмæ æ «хуæрзгæнгутæмæ» телефонæй цæйбæрцæ ба нæ фæдздзурдта, фал ин дзуапдæттæг нæбал адтæй. Силгоймаг ма æрæгиау уой ку балæдæрдтæй, æма етæ банки косгутæ ке нæ адтæнцæ, фал хуæрзхумæтæг фæлевгутæ, уæд æ гъаст пъæлицæмæ бахаста. Нур пъæлици косгутæ дусфæлдæхтæй бæрæг кæнунцæ цæстфæлевгутæ силгоймаги фатер æндæр еске номбæл искодтонцæ æви нæма, уой.

*  *  *

Равдист «Спокойной ночи, малыши»-й режиссер Кирилл Барышниковæй цæстфæлевгутæ «рамехцо» кодтонцæ 1,7 миллион соми. Æ сайди хабар режиссер базудта æртæ боней фæсте.

*  *  *

Мæскуй бунмæ паддзахадон уагæдони косæг силгоймагмæ ба бадзурдтонцæ сауæнгæ губернатори æма хецауади номæй, æма ин зæрдæ байвардтонцæ, æ  разамонæги бунати косун райдайуни равгæ ин ке ес, уомæй. Æцæг, куд ин балæдæрун кодтонцæ, уотемæй еци гъуддаг исаразуни туххæй æй раттун гъæудзæнæй 2,5 миллион соми.

Татьянæ косуй Мæскуй рæбун облæсти гъæууон хæдзаради Комитети сæрдари хуæдæййевæгæй. 2023 анзи отпуски ку адтæй, уæд æ телефонмæ ’рбацудæй игъосункæнуйнаг Уæрæсей Федераций хецауади сæрдари хуæдæййевгутæй еуей агъазгæнæги номæй, цæмæй имæ бадзора телефонæй. Кумæ бадзурдта, уоми хæтæл исиста силгоймаг, æхе исхудта Ольгæ æма ин е балæдæрун кодта, гъома, Татьянæн æ хецау æ бартæй уæгъдæгонд æрцудæй æма, дан, дæ бон æй уой бунат байахæссун, зæгъгæ. Татьянæ не ’сарази æй, фал имæ фæстæдæр нæуæгæй æрбадзурдтонцæ æма ин балæдæрун кодтонцæ, кенæ исарази уо еци бунати æрбадунбæл, кенæ ба, отпускæй куддæр рацæуай, уотæ дæ кустæй цохгонд æрцæудзæнæ, зæгъгæ. Гæнæн ин нæбал адтæй æма силгоймаг исарази æй «устур бунат» балхæнунбæл. Æма æ «хуæрзгæнгутæн» фиццаг хатт 500 мин соми багæлста, фал дуккаг хатт бабæй æгæр берæ æхца барветуйнаг куд адтæй, уотемæй имæ банкæй æрбадзурдтонцæ æма ин балæдæрун кодтонцæ, сайди ма бахауæ, зæгъгæ. Айдагъдæр уæд фæддузæрдуггаг æй Татьянæ æма еци Ольги адрес агорун райдæдта, фал хецауадон оргæнти косгути ’хсæн уæхæн силгоймаг нæ разиндтæй. Къæппæги ке бахаудтæй, уой балæдæргæй, Татьянæ æ гъаст балæвардта барадæгъæуайгæнæг оргæнтæмæ.

*  *  *

Уотæ æнгъæл нæ ан, æма мæнæ ци цаути кой ракодтан, етæ тагъд рæстæги кунæггонд æрцæудзæнæнцæ. Цалинмæ ма не ’хсæн уа алцæбæлдæр æнæсеккæй æууæндагæ адæймæгутæ, уæдмæ уомæй пайда кæндзæнæнцæ аллихузон мæнгард миути фæрци цæрунмæ гъавгутæ. Уомæ гæсгæ ба нæ абониккон дзубанди идарддæр дæр кæнуйнаг ан нæ газети иннæ номерти дæр.

Уæлдайдæр ба ма уомæ гæсгæ, æма ауæхæн  цаутæ æрцудæй мах республики цæргутæй дæр кæбæлдæрти…