22 майя 2024

МУХУРИ ФӔРӔЗНИТӔ ГЪӔУАМА ЦАРДГЪОН ӔМА ӔНТӔСТГИН УОНЦӔ!..

11.11.2020 | 17:40

ФИДАРАТИ Юрий

Пандемийи фудӕй ка исӕвзурстӕй, еци зин уавӕрти нӕ республики дзиллон хабархӕссӕг фӕрӕзнитӕ сӕ архайд куд аразтонцӕ, уой фӕдбӕл адтӕй ӕ дзубанди Цӕгат Иристони мухури гъуддӕгути ӕма дзиллон коммуникацити Комитети сӕрдар Фидарати Юрийӕн, ӕрӕги ин нӕ республики журналистти къуари хӕццӕ ци фембӕлд адтӕй, уой рӕстӕги.

– Нӕ еугуремӕн дӕр 2020 анз хуарз нӕ рауадӕй. Нӕ еугуремӕн дӕр хъӕбӕр зин уавӕрти архайгӕ рауадӕй. Зиндзийнӕдтӕ ӕвзарӕн нерӕнгӕ дӕр ма. Уонӕй евгъуд нӕ ‘нцӕ дзиллон хабархӕссӕг фӕрӕзнитӕ дӕр. Уӕддӕр сӕ размӕ ӕвӕрд ихӕстӕ ӕнхӕст кӕнунцӕ. Адӕммӕ афойнадӕбӕл ӕма ӕнхӕстӕй хъӕртун кӕнунцӕ ӕнӕмӕнгӕ зонуйнаг игъосункӕнуйнӕгтӕ, дохтирти амунддзийнӕдтӕ ӕма ӕндӕр ахсгиаг хабӕрттӕ.

– Мухури фӕрӕзнитӕй ма беретӕ гъигӕдард баййафтонцӕ уомӕй дӕр, ӕма сӕмӕ раздӕри хузӕн лӕвӕрд нӕбал цудӕй рекламӕ, уомӕ гӕсгӕ ба сӕмӕ ӕхцай ӕфтуйӕггӕгтӕ зингӕ фӕккунӕгдӕр ӕнцӕ, – загъта Фидарати Юрий. – Цӕмӕй син уӕддӕр еуцӕйбӕрцӕдӕр агъазгонд ӕрцӕуа, уой туххӕй нӕ курдиади хӕццӕ исарази ӕй нӕ республики Сӕргълӕууӕг Битарти Вячеслав, Хецауади ӕмбурди байхӕс кодта, цӕмӕй аци фарстай фӕдбӕл гъӕугӕ унаффӕ хаст ӕрцӕуа. Ӕма газеттӕ «Рӕстдзинад» ӕма «Северная Осетия»-йӕн фӕййагъаз кодтан, байзадӕнцӕ ма нин районти газеттӕ ӕма уонӕн дӕр фӕййагъаз кӕндзинан.

Фидари-фурт ма еци ӕмбурди куд баханхӕ кодта, уотемӕй бӕлвурд ӕй – газеттӕ ӕма журналтӕ гъӕуама цӕронцӕ, ӕнӕ уонӕй нӕййес равгӕ нивӕбӕл ӕхсӕнадон цард исаразунӕн. Фал син сӕ цардгъондзийнадӕ хъоргӕнӕг ӕнӕбунати фӕззиндтитӕ дӕр, гъулӕггагӕн, минкъий нӕййес. Зӕгъӕн, кӕдӕй ӕма кӕдӕй ардӕмӕ цӕуй дзубанди, цӕмӕй кӕронгонд ӕрцӕуа, газеттӕ ӕма журналтӕ рафинсуни ӕргътӕ пост, куд не ’нгъезуй, уотӕ уӕлиауӕй-уӕлиаудӕр ке кӕнуй, уой туххӕй. Уӕддӕр уӕхӕн хевӕндӕдзийнадӕн ба кӕронгонд нӕ цӕуй, уӕдта нерӕнгӕ бӕрӕг нӕма ’й, уогӕ ести хузӕнон арӕзт ӕрцӕудзӕнӕй… Ӕма нури уавӕрмӕ гӕсгӕ, газет кенӕ журнал рафинсуни аргъи агъазиаудӕр хай райсуй пост, редакцитӕмӕ ба ма си бустӕги минкъий ӕрхауй. Е куд ӕй?!

Иннӕ райаразуйнаг фарста. Кедӕр ӕнӕзунд миути фудӕй ӕнӕгъӕнӕ республики дӕр периодикон мухур, пости хайӕдтӕй уӕлдай, некӕмибал цӕуй уӕйӕгонд. Раздӕр ба Дзӕуӕгигъӕуи берӕ рауӕнти, уӕдта гъӕути дӕр адтӕй сӕрмагонд киосктӕ ӕма си балхӕнун ӕнгъизтӕй, ке ци газет кенӕ журнал гъудӕй, уони. Фидари-фурти загъдмӕ гӕсгӕ нур еци фӕткӕ иснӕуӕг кӕнуни зӕрдтӕй Комитет бацӕттӕ кодта сӕрмагонд программӕ, кӕци агъаз уодзӕнӕй мухури фӕрӕзнитӕ адӕми ’хсӕн парахат кӕнуни кустӕн. Куд нисангонд цӕуй, уотемӕй гъӕуама арӕзт ӕрцӕуонцӕ, центрон ӕма бунӕттон газеттӕ аллибон дӕр уӕйӕгонд кӕми цӕудзӕнӕнцӕ, уӕхӕн ӕнӕстационарон базарадон объекттӕ. Етӕ уодзӕнӕнцӕ газеттӕ уӕйӕгӕнӕн нуриккон киосктӕ, уонӕми мухури продукци балхӕнун ӕма бакӕсунӕй уӕлдай ма фадуат уодзӕнӕй къофи кенӕ цай бацумунӕн, адгийнӕгтӕ балхӕнунӕн.

Проекти хӕццӕ зонгӕгонд ӕрцудӕй нӕ республики разамунд, ӕма аразий дзуапп равардта. Программӕ фӕццудӕй синхаг республикитӕ Дагестан ӕма Кӕсӕг-Балхъари разамундти зӕрдӕмӕ дӕр ӕма ’й бафӕнзтонцӕ.

Куд зонӕн, уотемӕй, 2022 анзи бӕрӕггонд цӕудзӕнӕй нӕ республикӕ Аланистонбӕл исаргъуди 1100 анзи кадгин бӕрӕгбон, ӕма еци цитгин цауи фӕдбӕл нисангонд цӕуй сӕрмагонд литературӕ рауадзун дӕр.

Фембӕлди рӕстӕг ма Фидари-фурт сӕрмагондӕй баханхӕ кодта уой дӕр, ӕма нӕмӕ ес, ирон ӕма дигорон ӕвзӕгтӕбӕл уагъд ка цӕуй, еци журналтӕ «Мах дуг», «Ирӕф», «Ногдзау», уӕдта уруссаг ӕвзагбӕл – «Дарьял», рауагъдадӕ «Ир». Ӕма гъӕугӕ мадзӕлттӕ арӕзт цӕудзӕнӕй, цӕмӕй етӕ дӕр сӕ размӕ ӕвӕрд ихӕстӕ ӕнхӕст кӕнонцӕ ӕнӕ къулумпитӕй.