22 майя 2024

НӔХЕ БАЗОНӔН БӔЛВУРДӔЙ ӔМА ӔНХӔСТӔЙ…

22.10.2021 | 17:23

Цӕгат Иристони райдӕдта цӕргути Еугуруӕрӕсеуон исфинст. Цӕудзӕнӕй 14 ноябри уӕнгӕ. Цӕгат Кавкази федералон зилди паддзахадон статистики управлени куд амонуй, уотемӕй аци кампаний алли адӕймаги бон дӕр ӕй ӕ бӕрӕггӕнӕнтӕ паддзахадон лӕггӕдти портали фӕрци бахӕссун.

Уомӕй уӕлдай ма исфинст ӕнхӕстгӕнгути ӕма стационарон пунктти фӕрци дӕр ес байархайӕн. Дзӕуӕгигъӕуи ес 96 уӕхӕн пункти. Гӕгъӕдити бӕсти исфинст ӕнхӕстгӕнгутӕ электрон планшеттӕмӕ хӕсдзӕнӕнцӕ бӕрӕггӕнӕнтӕ. Фал се ‘рбацудмӕ ӕнгъӕлмӕ кӕсун нӕ гъӕуй, сайт «Госуслуги»-мӕ бадӕттӕн ес бӕрӕггӕнӕнтӕ. Уоми исфинст фӕууодзӕнӕй 8 ноябри.

Хӕдзӕрттӕбӕл зелгӕй, исфинст ӕнхӕстгӕнгутӕ пайда кӕнунцӕ компьютерон планшеттӕй, рауагъта сӕ фидибӕстаг компани. Базонӕн  сӕ ес сӕ сӕрмагонд уӕледарӕсӕй, муггаг ӕма номи хӕццӕ ӕвдесӕндартӕй, планшет ӕнхӕст ӕй гъӕугӕ программӕй. Исфинсти ма байархайӕн ес сӕрмагонд хайӕдти, «Мӕ гӕгъӕдитӕ», зӕгъгӕ, паддзахадон ӕма муниципалон лӕггӕдтӕ кӕнӕг берӕфадуатгин центрти.

Цӕргути нимӕдзӕ бӕрӕг ку уа, уӕд ахедгӕ фӕндӕнттӕ рахӕссӕн уодзӕнӕй медицини, ахуради, транспорти ӕма ӕндӕр къабӕзти. Банимайӕн уодзӕнӕй, аци кенӕ иннӕ цӕрӕн бунати цал поликлиники, скъолай, рӕвдауӕндони гъӕуй, уони. Аци анзи исфинсти фӕрци демографион, социалон ӕма экономикон бӕрӕггӕнӕнтӕ байеу кӕнӕн уодзӕнӕй. Раздӕр конд исфинсти бӕрӕггӕнӕнти хӕццӕ сӕ рабардзӕнӕнцӕ.

Исфинсти фиццаг хатдзӕгтӕ исбӕрӕг уодзӕнӕнцӕ 2021 анзи кӕрони, ӕнхӕстӕй ба – 2022 анзи кӕрони.