24 апреля 2024

НӔХУӔДТӔ ӔМА НӔ СӔРӔНДЗИЙНАДӔ!..

05.04.2022 | 15:27

Аци хузӕ абони цӕмӕ гӕсгӕ мухур кӕнӕн, уой нӕ хестӕр газеткӕсгутӕ, федарӕй ни ӕруагӕс кӕнуй, балӕдӕрдзӕнӕнцӕ. Уомӕ гӕсгӕ ба нӕ фӕндуй, цӕмӕй, советон доги цӕргӕ кӕмӕн нӕ рауадӕй, сӕ еци кӕстӕрти дӕр баууӕндун кӕнонцӕ, советон доги нӕ адӕм куд рӕстуодӕй ӕма разӕнгардӕй фӕллойнӕ кодтонцӕ нӕ Фидибӕсти сӕрбӕлтау, е. Советон доги социалон-экономикон уагӕвӕрди минкъий нӕ адтӕй гъӕндзийнӕдтӕ дӕр. Ӕма уонӕй хе исуӕгъдӕ кӕнуни туххӕй нӕмӕ еугур равгитӕ ӕма гӕнӕнтӕ, еугур фӕрӕзнитӕ дӕр фагӕ адтӕй. Мадта нӕ адӕми разӕнгарддзийнадӕ дӕр ӕгӕрон тухгин адтӕй. Ӕма еугур еци равгитӕй хӕдзардзийнӕй испайда кӕнӕ, зӕгъгӕ, уӕд, ӕвӕдзи, мах паддзахадӕй тухгиндӕр дуйнебӕл нӕ разиндтайдӕ.

Еци гъуддаг исаразуни равгитӕй ӕнхӕстӕй испайда кӕнунмӕ, гъулӕггагӕн, нӕ исарӕхстан Советон Цӕдеси фехӕлди фӕсте Уӕрӕсей нӕуӕг цардиуагӕ аразгӕй. Ке фудӕй ӕма цӕй фудӕй, уобӕл ма ци дзорӕн – ци ‘рцудӕй, е ‘рцудӕй. Абони уавӕрти ба, фудзӕрдӕ нӕмӕ ка даруй, еци паддзахӕдтӕ нӕ нихмӕ ци фудмиутӕ аразунцӕ, уони фуддӕрагӕн нӕ гъӕуй нӕ еугур хъауритӕ дӕр ӕрбамбурд кӕнун ӕма нӕхе сӕрӕндзийнади фӕрци гъӕуама нӕхӕудтӕ нӕ цардиуаги хабӕрттӕ аразӕн.

Уой фӕдбӕл бӕлвурд дзубанди цудӕй, ӕрӕги сахар Пятигорски ци форум «Цӕгат Кавказ-2022» арӕзт ӕрцудӕй, уоми дӕр. Архайдтонцӕ си федералон министрадти, цӕгаткавказаг регионти разамонгутӕ, амалгъонади къабӕзти, банкон системи ӕма ӕндӕр ведомствити минӕвӕрттӕ. Сӕ хӕццӕ – Цӕгат Иристон-Аланий делегаци, ӕ сӕргъи нӕ республики Хецауади Сӕрдар Дзанайти Барис, уотемӕй.

Цæгат Иристони минæвæрттæ цæгаткавказаг форуми.

Уӕрӕсей Президенти Ӕнхӕстбаргин минӕвар Цӕгат Кавкази федералон зилди Юрий Чайка, ӕ радзубандий куд баханхӕ кодта, уотемӕй форумӕн ӕ сӕйрагдӕр нисан ӕй, бӕститӕ Уӕрӕсей нихмӕ ци экономикон гӕрӕнтӕ аразунцӕ, уони фудӕй нӕ бӕсти социалон-экономикон размӕцуди къулумпитӕ ма ‘руадзунӕн ци уӕлӕнхасӕн мадзӕлттӕбӕл бакосун гъӕуй, уони лӕмбунӕгӕй исбӕлвурд кӕнӕн:

– Уӕхӕн уавӕрти нӕ сӕйрагдӕр ихӕс ӕй Цӕгат Кавкази федералон зилди субъектти экономикон ирӕзт багъӕуай кӕнун, кустадон архайд фӕкъкъулумпи кӕнун ма бауадзун.

Юрий Чайки дзубандимӕ гӕсгӕ, 2021 анзи федералон зилди экономики къабӕзтӕ равдистонцӕ ирӕзти хуарз бӕрӕггӕнӕнтӕ. Зӕгъӕн, кустадон индексбӕл бафтудӕй 5,5 проценти, гъӕууонхӕдзарадон продукций ирӕзт рауадӕй 12 проценттемӕй фулдӕр. Зингӕ исирӕзтӕнцӕ базаради ӕма лӕггӕдти къабӕзти архайди бӕрӕггӕнӕнтӕ дӕр – бафтудӕй сӕбӕл 6 ӕма 16 проценттей бӕрцӕ.

– Сӕрмагондӕй зӕгъун ӕнгъезуй, анзӕй-анзмӕ инвестортӕ Цӕгат Кавказмӕ фулдӕр ӕргом ке ‘здахунцӕ, уой, – загъта Юрий Чайка. – Айдагъ 2020-2021 ӕнзти федералон зилди субъекттӕ инвесторти хӕццӕ еумӕ ци ахсгиаг проекттӕ ӕнхӕст кӕнунмӕ бавналдтонцӕ, уонӕн сӕ еумӕйаг аргъ 318 миллиард соми фӕффулдӕр ӕй.

Президенти минӕвари дзубандимӕ гӕсгӕ, фӕстаг мӕйи дӕргъи нигулӕйнаг бӕститӕ Уӕрӕсей нихмӕ ци экономикон гӕрӕнтӕ аразунцӕ, уонӕмӕ гӕсгӕ гъӕуй, цӕмӕй, куд федералон центри, уотӕ регионти ӕмвӕзадӕбӕл дӕр ӕвӕстеуатӕй арӕзт цӕуонцӕ гъӕугӕ агъазиау уӕлӕнхасӕн мадзӕлттӕ промышленности ӕма иннӕ къабӕзти кустадон гъомусадӕ багъӕуай кӕнунӕн. Исӕвзургӕ уавӕрмӕ гӕсгӕ, федералон Хецауадӕ зӕрдӕ ӕвӕруй, уӕлӕнхасӕн закъонӕвӕрунадон ӕма финансон ӕгъдауӕй регионтӕн фӕййагъаз кӕнун. Еци уӕлӕнхасӕн финансон фӕрӕзнити еу хай нуриуӕнгӕ ӕрвист цӕуй регионтӕмӕ. Хецаудзийнади регионалон оргӕнти сӕйрагдӕр ихӕс ба нуртӕккӕ ӕй еци фӕрӕзнитӕй хӕдзардзинӕй харз кӕнун, экономики къабӕзти гъомусадӕ багъӕуай кӕнуни фӕдбӕл си раст испайда кӕнун.

Уӕрӕсей экономикон ирӕзти министр Максим Решетников ӕ доклади сӕйрагдӕр ӕргом раздахта Цӕгат Кавкази федералон зилди субъектти социалон-экономикон райрӕзти программитӕмӕ. Уӕхӕн программитӕ евгъуд анзи арӕзт ӕрцудӕнцӕ Цӕгат Кавкази еугур субъекттӕн дӕр.

– Ӕма еци программитӕ идарддӕр дӕр сӕ хъаури уодзӕнӕнцӕ. Айдагъдӕр сӕмӕ, ке зӕгъун ӕй гъӕуй, исӕвзургӕ уавӕртӕмӕ гӕсгӕ бахӕссун гъӕудзӕнӕй ӕййивддзийнӕдтӕ ӕма уӕлӕфтауӕнтӕ. Форуми ма радзубанди кодтонцӕ ӕма бӕлвурд фӕндитӕ бахастонцӕ федералон ведомствити бӕрнон косгутӕ ӕма хецаудзийнади регионалон оргӕнти минӕвӕрттӕ.

Форуми рӕстӕг Юрий Чайка исаразта никкидӕр ма еу урух ӕмбурд Цӕгат Кавкази федералон зилди регионти экономикон уавӕри фарстати фӕдбӕл. Еци фембӕлди архайгутӕ комкоммӕ ӕрдзурдтонцӕ федералон зилди субъектти ахсгиагдӕр инвестицион проекттӕ ӕма райрӕзти программитӕ ӕнхӕст кӕнуни хӕццӕ баст фарстатӕбӕл.

Дзанайти Барис ӕ радзубандий куд фегъосун кодта, уотемӕй Цӕгат Иристони Хецауадӕ бӕлвурд мадзӕлттӕ аразуй, цӕмӕй нигулӕйнаг бӕстити экономикон гӕрӕнтӕ лӕгъузӕрдӕмӕ ма фӕббӕрӕг уонцӕ республики цардбӕл.

Дзанай-фурт ма ӕ радзубандий фӕббӕрӕг кодта, республики промышленнон кустуӕттӕн исӕвзургӕ уавӕрти уӕлӕнхасӕн финансон агъаз лӕвӕрд ке цӕудзӕнӕй, уой дӕр. Зӕгъӕн, промышленности райрӕзти регионалон Фонди бӕрцӕ аци анз фӕффулдӕр кодтонцӕ 250 миллион сомей уӕнгӕ. Еци фӕрӕзнитӕ фондз анзей уӕнгӕ ӕмгъудмӕ лӕвӕрд цӕудзӕнӕнцӕ кустуӕттӕн ӕфстӕутти хузи. Республики экономики къабӕзти гъомусадӕ багъӕуай кӕнунӕн исфедар кӕндзӕнӕнцӕ ӕндӕр зӕрдӕдарӕнтӕ дӕр.

Ӕмбурди кӕронбӕттӕни Юрий Чайка куд фӕннисан кодта, уотемӕй паддзахадӕ Цӕгат Кавкази федералон зилди субъекттӕн еугур гъӕугӕ уӕлӕнхасӕн агъаз дӕр афойнадӕбӕл кӕндзӕнӕй.