13 июля 2024

ӔНӔМӔНГӔ ИСАРАЗУЙНАГ ГЪУДДАГ БӔЛВУРД АРХАЙДӔЙ ӔНТӔСУЙ!..

19.01.2021 | 11:41

Ци къуӕре райевгъудӕй, уоми ци берӕ аллихузон цаутӕ ӕрцудӕй, ци гъӕугӕ гъуддӕгутӕ си исаразун бантӕстӕй, етӕ баст ӕнцӕ нӕ республики цардиуаги ӕнӕмӕнгӕ исаразуйнаг фарстати хӕццӕ. Сӕ еугурей фӕдбӕл ӕнхӕстӕй радзоруни равгӕ нин нӕййес, уомӕ гӕсгӕ ба си ракӕндзинан, абони нӕ еугуремӕн дӕр ахсгиаг ка ӕй, еци гъуддаг – адӕми ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуай кӕнуни хӕццӕ си баст ка ӕй, уони кой.

«НӔ МЕДИЦИНОН КОСГУТИ УОДУӔЛДАЙ АРХАЙД ИРОНХ НӔЙ ӔМА НӔ УОДЗӔНӔЙ!..»

Зӕрдибун дзубанди рауадӕй Битарти Вячеславӕн Цӕгат Иристони медицинон ӕхсӕнади минӕвӕртти хӕццӕ ӕрӕги ци фембӕлд адтӕй, уоми. Нӕ республики Сӕргълӕууӕг хъӕбӕр зӕрдиагӕй райарфӕ кодта адӕми ӕнӕнездзийнади сӕрбӕлтау си кадӕриддӕр хъиамӕт кӕнуй, уӕлдайдӕр ба абони хуӕцгӕ незӕй тӕссагдзийнади фудӕй уӕззау санитарон-эпидемиологон уавӕрти си уодуӕлдай фӕллойнӕ кӕнгӕй ӕ профессионалон ихӕстӕ ка ӕнхӕст кӕнуй, уонӕн.

Фембӕлди ма архайдтонцӕ Хецауади Сӕрдар Тускъати Таймораз, Республикӕ Цӕгат Иристон-Аланий Сӕргълӕууӕги ӕма Хецауади Администраций разамонӕг Челӕхсати Рустем, ӕнӕнездзийнади фарстати фӕдбӕл Республикӕ Цӕгат Иристон-Аланий Сӕргълӕууӕги унаффӕгӕнӕг Тебиати Сослан, медицинон дзӕбӕхгӕнӕндӕнтти разамонгутӕ ӕма косгутӕ.

Ӕмбурдмӕ ӕрбацӕуӕг медицинон архайгути хӕццӕ дзубанди кӕнгӕй, Битарти Вячеслав фӕббӕрӕг кодта, адӕми ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади къабази косгутӕ пандемий нихмӕ тохи гъуддагмӕ ци байвӕрӕн бахастонцӕ, уой:

– Боз ан нӕ дохтиртӕй, медицинон хуӕртӕй, техникон ӕма лӕггадӕгӕнӕг косгутӕй – еугурӕйдӕр ӕмхузонӕй айтӕ тӕссаг нези нихмӕ тохи раззагдӕр бунати. Сӕйгитӕбӕл ауодетӕ, сӕ тухст уавӕрӕй сӕ фӕййервӕзун кӕнунбӕл уӕ хъауритӕ ӕма арӕхстдзийнадӕбӕл нӕ ауӕрдетӕ. Нӕ медицинон косгути ӕууӕндундзийнадӕ, уодуӕлдай архайд иронх некӕд уодзӕнӕй, арфӕ уин кӕнӕн уӕ бӕрнондзийнадӕ, уӕ ихӕстӕ куд ӕнхӕст кӕнетӕ, уӕ зӕрдиаг архайд ӕма хуарздзийнади туххӕй.

Фембӕлди кӕрони Битарти Вячеслав медицинон косгутӕн равардта Арфи финстӕгутӕ.

КОРОНАВИРУСИ НИХМӔ ПРИВИВКИТӔ КӔНУН РАЙДӔДТОНЦӔ

Нӕ республики идарддӕр ӕнхӕстгонд цӕунцӕ санитарон-эпидемиологон уавӕр фӕррӕвдзӕдӕр ӕма адӕми тӕссаг хуӕцгӕ нези азарӕй багъӕуай кӕнуни фӕдбӕл.

Республики ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади министри хуӕдӕййевӕг Томайти Тамарӕ журналисттӕн радзурдта нуртӕкки санитарон-эмидемиологон уавӕрити туххӕй. Ӕ радзубандий сӕрмагондӕй баханхӕ кодта уой, ӕма ӕфтуйгӕ незӕй хе гъӕуай кӕнуни мадзӕлттӕ идарддӕр дӕр ке ’нцӕ ӕнхӕсткӕнуйнаг. Гӕнӕн цӕйбӕрцӕ ес, уойбӕрцӕ минкъийдӕр цӕун гъӕуй, адӕм берӕгӕйттӕй кӕми фембурд кӕнунцӕ, уӕхӕн рауӕнтӕмӕ.

Уӕлдайдӕр сӕхе гъӕуама гъӕуай кӕнонцӕ сӕкӕрнезӕй, зӕрдӕ ӕма дадзинтти незтӕ, уӕдта ӕндӕр незтӕй сӕйгитӕ, нӕуӕг незӕфтауӕг сӕбӕл бацӕфса, уомӕй уонӕн ӕй уӕлдай тӕссагдӕр, незӕй сӕ исдзӕбӕх кӕнун ба фӕууй дзӕвгарӕ зиндӕр, – загъта министри хуӕдӕййевӕг.

Идарддӕр дзубанди цудӕй вакцинацибӕл. Коронавируси нихмӕ прививкитӕ нуртӕккӕ кӕнунцӕ Дзӕуӕгигъӕуи 1-, 4- ӕма 7-аг поликлиникити.

– Республики райони цӕргутӕй вакцинаци искӕнуни фӕндӕ кӕмӕ разинна, уомӕн ӕ бон ӕй ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади Министрадӕмӕ телефонӕй ӕрбадзорун, ӕма ӕ фӕндӕ балӕдӕрун кӕнун. Уӕхӕн адӕймагӕн министрадӕ дӕттуй сӕрмагонд транспорт, цӕмӕй сӕ горӕттаг поликлиникитӕмӕ ласонцӕ, уой туххӕй, – загъта министри хуӕдӕййевӕг.

 

ЛӔВАР ХУАСТӔ –  СӔЙГИТӔН

Инфаркт, инсульт, уӕдта зӕрдӕ ӕма дадзинтти ӕндӕр незтӕй сӕйгитӕн гъӕугӕ хуастӕ 2020-2023 ӕнзти лӕвар дӕттуни федералон проект Цӕгат Иристони куд ӕнхӕстгонд цӕуй, уой туххӕй дзиллон хабархӕссӕг фӕрӕзнити минӕвӕрттӕн радзурдта нӕ республики ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади министради сӕйраг ӕнӕштатон кардиолог Туати Ирмӕ.

Ӕ радзубандий е загъта:

– Инфаркт кенӕ инсульт кӕмӕ рауадӕй, аортокоронарон шунтировани, стентировани ӕма зӕрди дадзинтти ангиопластикӕ, зӕгъгӕ, уӕхӕн операцитӕ конд кӕмӕн ӕрцудӕй (гъома, дзубанди цӕуй ӕдеугурӕй фондз незихатти туххӕй), уонӕн, сӕйгӕдонӕй сӕ рафинсуни фӕсте анзи дӕргъи ес лӕвар хуастӕй сӕхе дзӕбӕх кӕнуни барӕ, цӕмӕй дуккаг хатт незӕй гъигӕдард мабал ӕрцӕуонцӕ. Ӕцӕг, уӕхӕн сӕйгӕ гъӕуама ма еса инвалиди пособи кенӕ ӕндӕр социалон агъаз. Дзубанди ци сӕйгитӕбӕл цӕуй, уонӕн поликлиники дохтиртӕн сӕ бон рафинсун ӕй, программи ци 23 дзӕбӕхгӕнӕн хуаси амунд ес, уонӕй ести.

Сӕйгитӕн лӕвар хуастӕ цӕмӕй уа, уобӕл евгъуд анзи республики бюджет бахарз кодта 43 миллион соми, 2021 анзи ба бахарз кӕндзӕнӕй никки фулдӕр – 58 миллион соми.

Дзубанди ци сӕйгитӕбӕл цӕуй, уонӕн лӕвар дзӕбӕхгӕнӕн хуастӕ цӕмӕй уа, уой туххӕй сӕйгӕдонӕй рацӕуни фӕсте етӕ, ӕнӕмӕнгӕ, гъӕуама бацӕуонцӕ, сӕ цӕрӕнбунатмӕ гӕсгӕ ци поликлиникӕмӕ хаунцӕ, уордӕмӕ, цӕмӕй сӕ дохтир исӕвӕра хигъди ӕма син лӕвар хуастӕ финса.

Аци фарстай фӕдбӕл лӕмбунӕг игъосункӕнуйнаг бакӕсӕн ес нӕ республики ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади Министради сайти дӕр.