05 декабря 2023

ӔНӔНЕЗДЗИЙНАДИ ФАРСТАТӔ ӔНӔДЗЕБӔЛӔЙ АРАЗГӔ ‘НЦӔ!..

22.10.2021 | 17:28

Нӕ абони цардиуаги адӕмӕн уӕлдай сагъӕссаг ци фарстатӕ ‘нцӕ, уонӕн сӕ фулдӕр баст ӕнцӕ ӕнӕнездзийнади хӕццӕ. Уомӕ гӕсгӕ уомӕ еудадзуг ӕргом ӕздӕхт цӕуй нӕ республики хецаудзийнади ‘рдигӕй. Алцидӕр тӕккӕ хуӕздӕр хузи арӕзт цӕуй, зӕгъгӕ, ку зӕгъӕн, уӕд, ӕвӕдзи, бустӕги раст нӕ уодзинан – ес ма берӕ зӕрдӕдзоргӕ хабӕрттӕ. Уомӕн ӕвдесӕн – «Уӕрӕсей ӕнӕнездзийнади уавӕртӕмӕ цӕстдарӕг» («Росздравнадзор») куд игъосун кӕнуй, уотемӕй сӕмӕ комкоммӕ телефонӕй ӕрбадзорӕг адӕми нимӕдзӕбӕл бафтудӕй. Дзоргӕ ба ӕрбакӕнунцӕ сӕ тухстаг фарстати фӕдбӕл, уӕлдайдӕр ба, сӕкӕрнези нихмӕ хуастӕ фагӕ ке нӕййес, уомӕй гъаст кӕнунцӕ. Нӕ республики Сӕргълӕууӕг Сергей Меняйло ӕрӕги ци аппаратон ӕмбурди сӕрдареуӕг кодта, уоми е радзурдта «Росздравнадзор»-и регионалон хайади разамонӕг Найфонти Бэлӕ.

Ӕ радзубандий куд байамудта, уотемӕй, еци хуастӕ ӕнӕмӕнгӕ ке гъӕунцӕ, еци финддӕс ӕма инсӕй адӕймагемӕй дӕс ӕма инсӕйемӕн ес, иннӕ къуӕрей ба ма сӕ исӕмбӕлун кӕндзӕнӕнцӕ иннӕ фондз адӕймагебӕл.

Республики Сӕргълӕууӕг кустуати разамундӕн бафӕдзахста, цӕмӕй, паддзахадӕ зӕрдӕ ци лӕвар хуастӕй ӕвӕруй, етӕ сӕйгитӕмӕ хъӕртонцӕ афойнадӕбӕл.

Ӕ загъд уотӕ адтӕй:

– Республики цӕргутӕй уӕмӕ хуасти туххӕй ку ӕрбадзорунцӕ, уӕд син сӕ фарстатӕн уайтӕккӕ дзуапп дӕттетӕ. Уӕлбарӕ лӕггӕдтӕгъӕуагӕ адӕми хигъдтӕмӕ гъӕуй ӕркӕсун, цума цал ӕнцӕ,  алцидӕр сӕмӕ фӕхъхъӕртун  кӕнун гъӕуй, ӕви нӕ. Цӕмӕй гъуддаг лухгонд ӕрцӕуа, уомӕн нӕ циуавӕр мадзӕлттӕ гъӕуй искӕнун, етӕ дӕр гъӕуама бӕлвурдгонд ӕрцӕуонцӕ.

Уой туххӕй лӕмбунӕг радзубанди кӕнун байхӕс кодта Хецауади Сӕрдари хуӕдӕййевӕг Александр Реутовӕн. Тӕрхонадон-медицинон экспертизи бюрой ӕма республикон пульмонологон центри материалон-техникон базитӕ ранӕуӕг кӕнуни фарста ес бони фӕтки. Ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуакӕнуйнади ведомстви разамонӕг Тебиати Сослан куд радзурдта, уотемӕй сӕмӕ ефтонггӕрзтӕ графикмӕ гӕсгӕ, афойнадӕбӕл хъӕртунцӕ. Цӕмӕй еугур гъуддӕгутӕ бӕлвурдгонд уонцӕ, уой туххӕй Тебий-фурт бацӕттӕ кӕндзӕнӕй ӕрмӕг.

ДЗАНАЙТИ Барис (рахесæрдигæй) бæрæг кæнуй сæйгæдæнтти уавæртæ.


Нӕ республики эпидемиологон уавӕри туххӕй дзубанди цудӕй коронавируси нихмӕ гӕрӕнтӕ ӕвӕруни Оперативон штаби ӕмбурди дӕр. Разамунд ин лӕвардта Хецауади Сӕрдар Дзанайти Барис.

Ӕмбурди куд амунд ӕрцудӕй, уотемӕй нӕуӕг хуӕцгӕнези фудӕй санитарон-эпидемиологон уавӕр ӕй уӕззау. Республики Сӕйраг санитарон дохтир Тибилти Алан куд радзурдта, уотемӕй нез кӕбӕл бацӕфстӕй, етӕ 10,5 проценти фулдӕр фӕцӕнцӕ. Сӕйгӕдӕнтти дӕр фулдӕр адӕми ӕвӕрунцӕ.

Ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади ведомстви разамонӕг Тебиати Сослани дзубандимӕ гӕсгӕ, нурма сӕйгӕдӕнттӕ еци уӕзӕн дзуапп дӕттунцӕ. Ес ма уӕгъдӕ хуссӕнтӕ дӕр, ӕнцӕ 12 проценти. «Сурх зони» ес 1000 сӕйги, амбулаторон ӕгъдауӕй сӕхе дзӕбӕх кӕнунцӕ 3000 адӕймагемӕй фулдӕр. Тагъд агъази машинттӕ косгутӕй ӕнхӕст ӕнцӕ, радӕмӕ рацӕуй 40 бригади. Ку багъӕуа, уӕд иннӕ дзӕбӕхгӕнӕндӕнтти бундорбӕл байгон кӕнӕн уодзӕнӕй ковиди уӕлӕнхасӕн сӕйгӕдӕнттӕ.

Медицинон тауӕггур сӕйгитӕн фагӕ ес, незгунтӕ ‘й ӕнӕкъулумпитӕй есунцӕ. Фӕстауӕрцӕ дӕр си ес. Тагъд республикӕмӕ ӕрбаласдзӕнӕнцӕ 16 тонни тӕнгъӕдӕ тауӕггур, ка ‘й дӕттуй, еци кустуӕттӕ ӕма транспортон компаний хӕццӕ алкӕддӕр дзубанди кӕнунцӕ. Хецауади Сӕрдар куд загъта, уотемӕй сӕйгӕдӕнттӕмӕ тауӕггур куд хъӕртуй, уомӕ гъӕуй цӕстӕ фӕддарун. Сӕйраг дохтиртӕн бафӕдзахста, цӕмӕй тауӕггур ӕнӕгъӕуаги харзгонд ма цӕуа, сӕйгитӕмӕ ӕнӕкъулумпитӕй хъӕрта.

Ахуради министри ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Алибегти Эллӕ куд радзурдта, уотемӕй скъоладзаути ӕма ахургӕнгути ‘хсӕн фӕффулдӕр ӕнцӕ сӕйгитӕ. Уой фудӕй фӕззигон каникулти райдайӕн ӕййевгӕ рауадӕй 25 октябрӕй 18 октябрмӕ.

Дзанай-фурт ма ӕ радзубандий уотӕ загъта:

– Бабӕрӕг кодтон, ковидӕй сӕйгитӕ ци сӕйгӕдӕнтти ‘нцӕ, уони. Ӕма зӕгъун ӕнгъезуй, республики исӕвзурдӕй уӕззау уавӕр. Цӕмӕй фуднез идарддӕр ма рапарахат уа, уой туххӕй еугур мадзӕлттӕй дӕр пайда кӕнетӕ. Республики цӕргутӕ гъӕуама зононцӕ, мадзӕлттӕ ке кӕнӕн, гъӕугӕ  агъаз ке райсдзинайтӕ, уой.


Хецауади Сӕрдар Дзанайти Барис бабӕрӕг кодта Республикон клиникон ӕма Республикон эндокринологон сӕйгӕдӕнттӕ. Фӕндӕ ‘й адтӕй базонун, коронавируси хӕццӕ сӕйгитӕн ци уавӕртӕ ес, уони.

Республикон клиникон сӕйгӕдони есӕн хайади Дзанай-фурт радзубанди кодта, коронавирус кӕбӕл бацӕфстӕй, уони хӕццӕ. Хецауади Сӕрдар бафӕдзахста ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади ведомстви разамонӕг Тебиати Сослан ӕма сӕйгӕдони сӕйраг дохтир Митцити Астанӕн, цӕмӕй сӕйгити есуни гъуддаг фӕххуӕздӕр кӕнонцӕ.

«Лӕдӕрӕн ӕй, уавӕртӕ уӕззау ӕнцӕ, фал уӕ куст уотӕ райаразетӕ, цӕмӕй адӕми ӕнгъӕлмӕ кӕсун ма гъӕуа. Алли уавӕртӕ дӕр син гъӕуама уа. Сӕйгитӕ гъӕуама ами берӕгӕйттӕй ма ӕмбурд кӕнонцӕ, сӕ радӕмӕ дӕргъвӕтийнӕ рӕстӕг ӕнгъӕлмӕ кӕсун куд нӕ гъӕуа, уӕхӕн фадуӕттӕ син искӕнетӕ. Уайтӕккӕ син цӕмӕй ӕртасӕнтӕ кӕнонцӕ, уой фӕсте ба дзӕбӕхгӕнӕн мадзӕлттӕ, уони исаразетӕ», – загъта Хецауади Сӕрдар.

Тебиати Сослан куд радзурдта, уотемӕй майрӕнбони сӕумӕй сӕйгӕдони адтӕй 540 коронавирусӕй сӕйги. Ке рафинсунцӕ, уой бунати уайтӕккӕ адӕймаги исӕвӕрунцӕ. Хецауади Сӕрдар куд загъта, уотемӕй сӕйрагдӕр ӕй тауӕггури хизӕги куст, ӕхуӕдӕг сӕ фӕууидта. Сӕйраг дохтир куд радзурдта, уотемӕй тауӕггургъӕуагӕ нӕ ‘нцӕ, аци бӕнтти ба республикӕмӕ тауӕггур исласдзӕнӕнцӕ. Фал нези хӕццӕ уавӕр тухст ке ‘й, сӕйгитӕ фулдӕр ке кӕнунцӕ, уомӕ гӕсгӕ сӕ уӕлӕнхасӕн тауӕггур гъӕуй. Нуртӕккӕ уой туххӕй дзубанди цӕуй.

Эндокринологон диспансери бундорбӕл дӕр коронавирусгин адӕмӕн байгон кодтонцӕ сӕйгӕдонӕ, ес си 120 бунати. Уонӕй 85 дууӕ бонемӕ байдзаг ӕнцӕ, иннетӕ ба нурма ревӕд ӕнцӕ. Специалисттӕ, тауӕггури хизӕг куд косуй, уой бӕрӕг кӕнунцӕ. Гъӕуама ин ӕ бӕрцӕ лӕдӕргӕй радех кӕнонцӕ. Тебий-фурти дзубандимӕ гӕсгӕ, ковидӕй сӕйгити нимӕдзӕ ке ирӕзуй, е баст ӕй вакцинаци искӕнуни хӕццӕ. Бӕрӕггӕнӕнтӕмӕ гӕсгӕ, сӕйгити 98 проценти ӕнцӕ ӕнӕ ‘фтауӕнтӕ.

Хецауади Сӕрдар ма фӕббӕрӕг кодта, сӕйгитӕн ци хуӕруйнаг дӕттунцӕ, уой дӕр. Тагъд медицинон агъази сӕйгӕдони сӕйраг дохтири хуӕдӕййевӕг Гутъиати Лянӕ куд радзурдта, уотемӕй хуӕруйнаг цӕттӕ кӕнуй хуайраги комбинат. Алли гъӕугӕ фӕрӕзнитӕй дӕр ӕй ӕнхӕст. Дзанай-фурти дзубандимӕ гӕсгӕ, хуайраг гъӕуама уа хуӕрзадӕ.

«Уавӕр ке фӕууӕззаудӕр ӕй, уой туххӕй еугур гъуддӕгутӕ дӕр гъӕуама уонцӕ нивӕбӕл. Фулдӕр адӕм уӕмӕ фӕсседуй, исӕвӕретӕ сӕ сӕйгӕдӕнтти, куд фӕззӕгъунцӕ, уотемӕй тоги ӕрцавдмӕ уӕ гъос даретӕ. Гъӕуама сӕйгитӕ афойнадӕбӕл есонцӕ гъӕугӕ агъаз», – загъта Хецауади Сӕрдар.

 

Республикӕ Цӕгат Иристон-Аланий

Сӕргълӕууӕги ӕма Хецауади

пресс-службӕ