25 июля 2024

НӔ УӔЛАХЕЗИ КАДӔ ӔМА НИМУС НӔ АДӔМӔН ӔНЦӔ ӔМА ӔНОСТӔМӔ УОДЗӔНӔНЦӔ ЦИТГИЙНАГ!..

07.05.2021 | 10:46

Нӕ республики Сӕргълӕууӕги ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Сергей Меняйло Цӕгат Иристони дзиллӕн арфӕ кӕнуй нӕ Цитгин Уӕлахези 76 анзей бӕрӕгбони фӕдбӕл.

Цӕгат Иристони хъазар цӕргутӕ!

Мӕ хъазар ӕмзӕнхонтӕ!

Зӕрдиагӕй уин арфӕ кӕнун нисанеуӕггин ӕма агъазиау бӕрӕгбон – Цитгин Уӕлахези Бони фӕдбӕл!

1945 анзи 9 май ӕностӕмӕ байзайдзӕнӕй тӕккӕ ахсгиагдӕр бӕрӕгбонӕй нуриккон Уӕрӕсей анзфинсти, куд нӕ берӕнацион бӕсти еугур адӕмихӕттити ӕнӕбасӕтгӕ тухӕ, лӕгдзийнадӕ ӕма бӕгъатӕрдзийнади нисанеуӕг.

Фарӕ кадгин уавӕри исбӕрӕг кодтан Цитгин Уӕлахези 75-анзон юбилей, фал мах ӕууӕндӕн ӕма зонӕн – цийфӕндий ӕгӕрон берӕ ӕнзтӕ ку рацӕуа, уӕддӕр аци бӕрӕгбон уодзӕнӕй тӕккӕ ахсгиагдӕр ӕма ахедгӕдӕр Уӕрӕсейаг паддзахади нисанеуӕггиндӕр бӕрӕгбӕнтти ӕхсӕн.

Зин ӕма уӕззау адтӕнцӕ Устур Фидибӕстон тугъди 1418 бони еугурӕй дӕр. Алли бийнонтӕ дӕр ӕхе карнӕбӕл бавзурста еци зиндзийнӕдтӕ. Фронтмӕ рандӕ ‘нцӕ миллионгай нӕлгоймӕгтӕ, фӕскъилдуни ба, сӕхебӕл нӕ ауӕрдгӕй, фӕллойнӕ кодтонцӕ миллионгай силгоймӕгтӕ ӕма ӕнагъом сувӕллӕнттӕ – еугур дзиллӕ дӕр еумӕйагӕй исистадӕнцӕ Райгурӕн зӕнхӕ гъӕуай кӕнунмӕ, карз нихкъуӕрд равардтонцӕ гъӕддаг ӕма тухгин знагӕн.

Фашистон ӕрдонгти нихмӕ уодуӕлдайӕй ка тох кодта, уони ӕхсӕн адтӕнцӕ нӕ республики минӕвӕрттӕ дӕр. Асӕй минкъий Цӕгат Иристон Райгурӕн бӕстӕн равардта ӕфсади разагъди хецӕутти ӕма балхонти, Советон Цӕдеси Бӕгъатӕрти, Намуси ордени ӕнхӕст кавалерти агъазиау бӕрцӕ, кӕцитӕн сӕ нӕмттӕ сугъзӕрийнӕ дамугъатӕй финст ӕрцудӕнцӕ нӕ паддзахади ӕхсаргин анзфинсти.

Зӕнхӕбӕл, уӕлӕрвти ӕма денгизон итигъдӕдти не ‘мзӕнхонтӕ бӕгъатӕрӕй ӕма лӕгигъӕдгунӕй тох кодтонцӕ цифуддӕр знаги нихмӕ, ӕма уомӕй хӕстӕгдӕр кодтонцӕ, нӕ адӕм рагӕй кӕмӕ бӕлдтӕнцӕ ӕма уодуӕлдайӕй ке сӕрбӕлтау хъиамӕт кодтонцӕ, еци гъӕугӕ ӕма ахсгиаг Уӕлахези Бон.

Евгъуд ӕноси карз дууинсӕйӕймаг ӕнзти тугъдон фӕлтӕри ӕскъуӕлхтдзийнадӕ иссӕй ӕнӕбасӕтгӕ бӕгъатӕрдзийнадӕ ӕма лӕгдзийнади ӕвдесӕн идарддӕри фӕлтӕртӕн дӕр, ӕносонгонд ӕрцудӕй ӕнсувӕрон циртитӕбӕл циртдзӕвӕнтӕй, тугъдон мемориалтӕй, киунугутӕй, ӕмдзӕвгитӕй, хузӕкӕндтитӕй, ист ибӕл ӕрцудӕй кинонивтӕ.

Фал сӕйрагдӕр ба е ӕй, ӕма арфӕйагӕй байзадӕй нӕ зӕрдити, ӕма ‘й нецихузи ес феронхгӕнӕн. Еци арфӕйагдзийнади нӕ еугурей дӕр ихӕсгин кӕнуй Ӕнсувӕрон циртдзӕвӕнтӕ ӕма ӕфсӕддон мемориалтӕ бабӕрӕг кӕнунӕй ӕма сӕбӕл нӕуӕгтунд деденгутӕ ниввӕрунӕй, онлайн-акци «Ӕнӕмӕлгӕ полк»-и архайунӕй, алкедӕр ни ӕ синхон тугъдон ветерани бабӕрӕг кӕнунӕй, зӕрдиагӕй ин райарфӕ кӕнунӕй, барӕвдаунӕй, ӕ ӕнӕнездзийнади туххӕй ӕй бафӕрсунӕй, зӕрдитӕ ин байвӕрунӕй…

9 майи, куд нӕ еугур паддзахадӕ, уотӕ Цӕгат Иристон дӕр исӕмбӕлдзӕнӕй Уӕлахези Бонбӕл. Е нин ӕй нӕ адӕми тугъдон намуси ӕма, райгурун, цӕрун ӕма косуни амонд нӕ ци Фидибӕсти фӕцӕй, уой сӕрустурдзийнади бӕрӕгбон!

Устур Уӕлахези, 76-аг анзи фӕдбӕл уин арфӕ кӕнун, ме ’мзӕнхонтӕ! Мӕ зӕрдӕ уин зӕгъуй цийнӕдзийнадӕ, сабурдзийнадӕ, амонд ӕма фӕрнӕйдзаг ун уи алкӕмӕндӕр ӕма нӕ берӕнацион республикӕн дӕр!