25 июля 2024

НАЦИОН-КУЛЬТУРОН РАЙРӔЗТИ НИСАНТӔ

10.02.2021 | 16:45

Цӕгат Иристони Хецауадӕ нӕ адӕми национ-культурон ирӕзти фӕдбӕл 2021-2025 ӕнзтӕн ци сӕрмагонд программӕ исфедар кодта, уой хӕццӕ ӕрӕги дзиллон хабархӕссӕг фӕрӕзнити минӕвӕртти базонгӕ кодта национ рахастдзийнӕдти фӕдбӕл Министради аналитикон ефтонги хайади сӕргълӕууӕг Бӕгъиати Сослан. Е куд фегъосун кодта,  уотемӕй аци программӕбӕл нӕуӕгӕй куст ӕрцудӕй, ӕма имӕ хаст ӕрцудӕнцӕ, абониккон уавӕрти уӕнгӕ нӕ адӕми национ-культурон ирӕзтӕн ахсгиагдӕр ци фарстатӕ ‘нцӕ, етӕ. Арӕзт ӕй дууӕ дӕлпрограммемӕй. Фиццаги нисанеуӕг ӕй нӕ адӕми национ-кульутрон бундор багъӕуай кӕнун, дуккаг ба – нӕ маддӕлон ӕвзаг багъӕуай ӕма ирӕзун кӕнун.

Раздӕри программӕ ӕнхӕст кӕнунбӕл кӕд айдагъ национ рахастдзийнӕдти фарстати фӕдбӕл Министрадӕ куста, уӕд нӕуӕг программи нисангонд мадзӕлттӕ ӕнхӕст кӕнунбӕл архайдзӕнӕнцӕ нӕ республики культури министрадӕ, фӕсевӕди гъуддӕгути Комитет, арӕзтадӕ ӕма архитектури Комитет, мухури гъуддӕгути ӕма дзиллон коммуникацити Комитет, Цӕгат Иристони культурон бундарон объекттӕ гъӕуай ӕма си пайда кӕнуни Комитет, ӕхсӕнадон ӕзмӕлд «Еудзийнадӕ».

Программи бӕлвурдӕй нисангонд ӕрцудӕй ведомствитӕй кӕмӕн циуавӕр мадзӕлттӕ исаразун ихӕсгонд цӕуй, е, ӕма сӕ исӕнхӕст кӕнуни ӕмгъудтӕ. Сӕйрагдӕр ӕргом ӕздӕхт цӕудзӕнӕй сувӕллӕнттӕ ӕма фӕсевӕди, нӕ адӕми национ культурӕ, маддӕлон ӕвзаг ӕма литератури лухкӕнуйнаг фарстатӕ ӕнхӕст кӕнунмӕ. Арӕзт цӕудзӕнӕй, маддӕлон ӕвзагбӕл дзубанди гъӕуама кӕми игъуса, уӕхӕн фӕлладуадзӕн бунӕттӕ, поэтикон ӕма музыкалон фестивалтӕ.

Уӕлдай агъаз, уой хӕццӕ финансон агъаз дӕр цӕудзӕнӕй ӕригон финсгутӕн сӕ уадзимистӕ парахат кӕнунӕн. Национ бӕрӕгбӕнтти ци гъӕзтитӕ адтӕй, уони парахат кӕнуни туххӕй арӕзт цӕудзӕнӕй аллихузи еристӕ фӕсевӕди ӕхсӕн, сӕ парахат кӕнунӕн пайдагонд цӕудзӕнӕй Интернети фӕрӕзнитӕй дӕр.

Финансон агъаз кӕндзӕнӕнцӕ, ӕригон ахургӕндтӕ ӕма студенттӕй маддӕлон ӕвзаги ирӕзтбӕл ка коса, уонӕн. Нуртӕккӕ уӕхӕн агъаз  есунцӕ Цӕгат Иристони Хетӕгкати Къостай номбӕл паддзахадон университети журналистики факультети фондз студенти.

Арӕзт цӕудзӕнӕй дӕсниадӕ фӕххуӕздӕр кӕнуни къурситӕ паддзахадон ӕма муниципалон оргӕнти косгутӕн. Уони маддӕлон ӕвзагбӕл ахур кӕндзӕнӕнцӕ дӕсни ӕма фӕлтӕрдгин ахургӕнгутӕ.

Аци программи нисантӕмӕ гӕсгӕ геппи уагъд ӕрцӕудзӕнӕй ирон-уруссаг фразеологон дзурдуат.

Нисангонд цӕунцӕ сувӕллӕнттӕн мультипликацион кинонивтӕ маддӕлон ӕвзагбӕл, аййевадон кинонивтӕ нӕ адӕми хуӕздӕр минӕвӕртти туххӕй. Аллихузи фестивалтӕ ӕма ӕркаститӕ скъоладзаутӕ ӕма хестӕр фӕсевӕди ‘хсӕн. Аци программӕ балӕмбунӕгдӕр кӕнунӕн  министрадӕн устур агъаз бакодта республики разамунд, ӕ сӕргъи Битарти Вячеслав, уотемӕй. Программи ци нисангонд мадзӕлттӕ ес, уонӕн республики бюджетӕй дехгонд ӕрцудӕй 307,5 миллион соми.

Программӕ ӕнхӕст кӕнуни гъуддаги республики берӕ ведомствитӕ ке архайуй, е дзорӕг ӕй ӕ ахсгиагдзийнадӕбӕл ӕма ин устур ахедундзийнадӕ ке ес, уобӕл. Нисангонд мадзӕлттӕ ӕнхӕстгӕнӕг специалисттӕ фӕстаг рӕстӕг ведомствити берӕ ке фӕззиндтӕй, е нифс дӕттуй, программӕ ӕнхӕстгонд ке ӕрцӕудзӕнӕй ӕма зингӕ агъаз ке фӕууодзӕнӕй нӕ адӕми национ-культурон ирӕзтӕн федар ӕма бундорон къахдзӕфтӕ ракӕнунӕн.