13 июня 2024

НÆ ЦИЙНАГ БÆРÆГБОН ИСФЕДАУДЗÆНÆЙ ЦИТГИН МАДЗÆЛТТÆЙ

21.01.2023 | 20:48

Цæгат Иристони Республики (Цæгат Иристони Советон Социалистон Автономон Республикæ) искондбæл тагъд рæстæги 100 анзи ке исæнхæст уодзæнæй, уобæл æрдзубанди кæнуни туххæй Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Хецауади Сæрдар Дзанайти Барис искодта сæрмагонд æмбурд. Архайдтонцæ си министртæ, районти разамонгутæ, Дзæуæгигъæуи сæргълæугутæ.

Æмбурд игон кæнгæй, Дзанайи-фурт куд байамудта, уотемæй аци цау бæрæг кæндзæнæнцæ федералон æмвæзади дæр. Указ бафинста Уæрæсей Федераций Президент Владимир Путин.

– Юбилейи ахедундзийнадæ бæрзонд æй, æ искæнуни пъланмæ бахастан 15 пункти, фарæй нурмæ сæбæл архайæн. Зæгъæн, сувæллæнтти исфæлдистади республикон Галауани нæуæгæй райарæзт цæуй, е æй культурон бунти объект. Мадта Алагири дæр Музей-парки комплекс цалцæггонд цæуй. Еугур нисантæ дæр гъæуама хуæрзгъæдæй искæнæн, – загъта Хецауади Сæрдар.

Ахурадæ æма науки министр Алибегти Эллæ куд байамудта, уотемæй, цалинмæ сувæллæнтти исфæлдистади республикон Галауан цалцæг кæнунцæ, уæдмæ сабийтæ аллихузон косæндæнтти сæ рæстæг пайдай хæццæ æрветунцæ. Нæуæггонд объект гъæуама аци анз фæззæги исцæттæ уа. Бакæнуйнаг гъуддæгути ’хсæн ес Æрæдони историй, культурæ æма ахуради музей дæр.

Культури министр Галазти Эдуард куд радзурдта, уотемæй, культурон-дзиллон мадзæлттæ искæнунмæ сæхе цæттæ кæнунцæ. Республики ци кадгин гъуддæгутæ уодзæнæй, уонæй уæлдай Цæгат Иристони культури Бонтæ искæндзæнæнцæ Мæскуй. Сæйраг сахари парахат фæзти сæ арæхстдзийнадæ равдесдзæнæнцæ Иристони хуæздæр коллективтæ, культурон-историон фæсевæдон форум си уодзæнæй.

Уоми рæнгъæмæ рахæсдзæнæнцæ ирон адæми разагъди минæвæртти царди хабæрттæ. Искæндзæнæнцæ сувенирти равдист, республики кустуæтти продукци райвæрдзæнæнцæ национ нисантæ æма юбилейон символики хæццæ. Еци бонмæ рауадздзæнæнцæ юбилейон æвзестæ æхца «Республикæ Цæгат Иристон-Аланий исконди 100 анзи».

Мухур æма дзиллон коммуникацити Комитети сæрдар Фидарати Юрий куд радзурдта, уотемæй юбилейи кадæн еугур хабæрттæ дæр рæнгъæмæ хæсдзæнæнцæ. Социалон хузти «Вконтакте», «Телеграмм»-и исаразтонцæ аккаунттæ Цæгат Иристони исконди 100 анзей кадæн. Финсунцæ Иристони историй, æ разамонгути, е ’нтæстдзийнæдти, æ культурон традицити, ахсгиаг цаути туххæй. Бæрæгбони символикæбæл куст кæронмæ æрхъæрттæй, е ахсгиагæй багъæудзæнæй. Еугур листæг фæззелæнтæ дæр цæттæ ’нцæ.

Хецауади Сæрдар куд фæббæрæг кодта, уотемæй бæрæгбонмæ уоййасæ рæстæг нæбал байзадæй, республикон Хецауадæ æма иннæ бæрнон адæймæгутæбæл хузæнон бакосуни ихæстæ æвæрун.

– Гъæуама еугур мадзæлттæ дæр искæнæн бæрзонд æмвæзади, Цæгат Иристони алли цæрæн бунатбæл дæр рахъæртæн. Гъæуама алли район дæр исцæттæ кæна кади мадзæлтти пълан. Уæрæсей ирон диаспоритæ дæр гъæуама еци гъуддæгути архайуонцæ. Республики разамонæг Сергей Меняйло уæхæн ихæс нæ размæ исæвардта, – загъта Дзанай-фурт.

Бæрæгбони мадзæлтти фæлгæти гъæуама Иристони историй, æ паддзахадæдзийнадæ федар кæнуни, æ историон адæймæгути туххæй киунугутæ дуйней рохс фæууинонцæ. Цæгат Иристони исконди 100 анзей кадæн равдиститæ, документалон кинонивтæ цæттæ кæнуй национ телеуинунадæ «Осетия-Иристон».

Республикæ Цæгат-Иристон Аланий Сæргълæууæги æма Хецауади пресс-службæ