13 июня 2024

НÆ ФИДИБÆСТИ НАМУСИ БÆРÆГБОНМÆ ЦÆТТÆ КÆНГÆЙ…

14.04.2023 | 18:45

Нæ Цитгин Уæлахези 78 анзей бæрæгбони Цæгат Иристони арæзт æрцæудзæнæй берæ аллихузон кадæгæнæн мадзæлттæ: æфсæддон парадтæ рацæудзæнæнцæ  Дзæуæгигъæуи æма Мæздæги, акци «Сæ цæсгæнттæмæ син бакæсæ»-йи, «Æнæмæлгæ полк»-и дзиллон рацуд.

Уæлахези Бони кадæн циуавæр мадзæлттæ арæзт æрцæудзæнæй æма уони бацæттæ кæнуни хæццæ баст фарстатæбæл æрæги æрдзубанди кодтонцæ оргкомитет «Уæлахез»-и фиццаг æмбурди. Разамунд ин лæвардта нæ республики Сæргълæууæг Сергей Меняйло. Æма е æ радзубандий загъта:

– Уæлахези 78-аг анзи бæрæгбон гъæуама еумæйагæй исбæрæг кæнæн тæккæ аккагдæр хузи. Еугур бæстæн, нæ республикæн ахсгиаг цау æй, не ’мзæнхонтæй 100 мин адæймаги рандæнцæ немуцаг фашистти нихмæ тох кæнунмæ. Сæ хæдзæрттæмæ нæбал исæздахтæнцæ 47 мин адæймаги. Райгурæн бæсти сæрбæлтау иснивонд кодтонцæ сæ цард. Уæлахези бонбæл нур æмбæлæн сæрмагонд æфсæддон операций рæстæг, еудзийнадæ, патриотон уодисконд æма историй цаутæ зæрдæбæл дарун нин хъæбæр ахсгиаг æй. Нæ ветерантæбæл гъæуама мæтæ кæнæн, ци гæнæн æма амал ес, уомæй сæбæл гъæуама ауодæн, паддзахади ’рдигæй ци агъаз цæуй, уой сæмæ хъæртун кæнун гъæуй.

Нæ республики Хецауади Сæрдари хуæдæййевæг Туйгъанти Ларисæ æмбурди архайгути базонгæ кодта Уæлахези бон куд бæрæггонд цæудзæнæй, уой фæдбæл нисангонд гъуддæгути хæццæ. Документи æвдист æрцудæнцæ кади, зæрдæбæлдаруни мадзæлттæ, ка фæммард æй, уони ингæнтæбæл деденгутæ исæвæруни, социалон ахедундзийнади хæццæ, культурон-рохсадон проекттæ, еугуруæрæсеуон æма республикон акцитæ.

Гъæуама республики Сæргълæууæги номæй исæмбæлонцæ ветеранти хæццæ, бæрæгбони концерт, салют искæнонцæ, тугъдон намуси бунæттæбæл мото-автодогътæ исаразонцæ, патриотон акцитæ «Георгийаг лентæ» æма «Зæрдæбæл дарæн дзæхæрадонæ»-йи байархайуонцæ, лæгдзийнади уроктæ, фæдздзурди размæ кари ка ’й, еци фæсевæдæн спартакиадитæ искæнонцæ. Сергей Меняйло бæрнон адæймæгутæн бафæдзахста еугур гъуддæгутæ дæр æнхæстæй æма гъæугæ хузи исаразун. Уой фæдбæл куд баханхæ кодта, уотемæй еци гъуддаг агъазиау агъаз æй ирæзгæ фæлтæрти тугъдон-патриотон гъомбæладæ гъомусгиндæр кæнунæн:

– Гъæуама сувæллæнттæн лæгдзийнади уроктæ кæнæн, уордæмæ фæдздзорæн ветеранти Совети, æхсæнадон организацити иуонгтæмæ. Институтти æма техникумти гъæуй тематикон къумтæ искæнун. Сувæллæнттæ æма студентти хæццæ фембæлдтитæмæ фæдздзорæн сæрмагонд æфсæддон операций архайгутæмæ, етæ гъæуама республики сæхе дзæбæх кæнонцæ кенæ сæ фæллад уадзонцæ. Районти разамонгутæ гъæуама æдасдзийнади еугур фарстатæмæ дæр кæсонцæ.

Уæлахези парад 9 майи уодзæнæй Дзæуæгигъæуи, Сæребари фæзи 10 сахаттемæй 10 сахатти æма 45 минуттей уæнгæ, рацæудзæнæй си Уæрæсей гъæуайкæнуйнади Министради æма тухи структурити минæвæрттæ. Сæрмагонд тугъдон техники 23 хузи паради ке рацæудзæнæнцæ, уой фегъосун кодта 58-аг æфсади командæгæнæги ихæстæ рæстæгмæ æнхæстгæнæг Алексей Ткачев. Сергей Меняйло бахаста паради кадетти, суворовонти, æфсади æвзонг иуонгти рахонуни фæндæ.

 Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Сæргълæууæги æма Хецауади пресс-службæ