19 майя 2024

«НÆ НАМУСГИН ХЕСТÆРТИ ÆСКЪУÆЛХТДЗИЙНАДÆ МАХÆЙ НЕКÆД ФЕРОНХ УОДЗÆНÆЙ!..»

08.05.2024 | 23:28

Цитгин Уæлахези Бони фæдбæл нæ республики Сæргълæууæг Сергей Меняйло райарфæ кодта Цæгат Иристони дзиллæн, тугъдон намуси кадгин номхæссæг Дзæуæгигъæуи цæргутæ æма нæ иуазгутæн. Æма æ арфи радзубандий баханхæ кодта:

– Нæ Фидибæстон анзфинсти 9 май æй уæлдай цитгийнагдæр бæрæгбон. Нæудæс æма æртинсæй анзей размæ советон адæм фæууæлахез æнцæ Устур Фидибæстон тугъди. Знагæн æй хъæбæр федарæй балæдæрун кодтонцæ, Уæрæсей æ уæрагисæртæбæл æрлæуун кæнæн ке нæййес, уой.

Еци уæлахез нæ паддзахадæн бантæстæй, хъæбæр уæззау æма уодуæлдай хъиамæттæ бавзаргæй. Фал нæ фидтæлтæ æма фидтæлти фидтæлтæ федар фæллæугæй, нæ устур, минанзон паддзахади исонибон багъæуай кæнун бафæразтонцæ, уомæн æма æндонæй федардæр адтæнцæ сæ еудзийнадæ, æма, ци нисани сæрбæлтау тох кодтонцæ, е дæр син еумæйаг адтæй – æгъатир фашистон идеологи бундзарæй фесафун.

Не ’мзæнхонтæй финддæс æма цуппаринсæй мин адæймаги рандæнцæ фронтмæ. Уонæй алли дуккаг дæр нæбал исæздахтæй æ фидиуæзæгмæ, сæ цард иснивонд кодтонцæ Райгурæн бæсти сæрбæлтау. Тугъди азарæй бастъалдæнцæ алли бийнонтæ дæр, еувæрсти некæбæл  рацудæй…

Æ бæрæгбони нистауæни Сергей Меняйло сæрмагондæй баханхæ кодта:

– Уæд, еци уæлахезон 1945 анзи æнгъæл дæр неке адтæй, æма æндæр адæмихæттити бартæ кунæг кæнун фудвæндитæ ма ескæд райгас уодзæнæнцæ. Нуртæккæ,  сæрмагонд æфсæддон операций рæстæг нæ лæхъуæнтæн бабæй, сæ бабатæ æма уони бабати уæззау надбæл цæугæ рауадæй.  Арфæ кæнун нæ кадгин æфсæддонтæн – Устур Фидибæстон тугъди хъазауатонæй ка тох кодта, уони фæстагæнттæн, уодфедардзийнадæ æма лæгдзийнадæ, уæлахезмæ тундзундзийнадæ ке ’вдесунцæ сæрмагонд тугъдон операций рæстæг. Уæ фæсте айдагъ Фидибæстæ æма  исонибон нæ ’нцæ, фал ма си ес нæ еумæйаг ахсгиаг зæрдæбæлдаруйнадæ.

Нæ сæртæй ниллæг ковæн нæ цитгин Фидибæстæ гъæуайгæнгутæн! Не ’хсæн ка нæбал æй, уони  кади ном æностæмæ цæрæд нæ зæрдити!

Нæ еугур бæсти цæргутæн дæр цитгин бæрæгбони  мæ зæрдæ зæгъуй æнæнездзийнадæ, æнæфидбилиздзийнадæ æма уи алке сæрмæ дæр цъæх арв уæд.

*  *  *

Нæ Цитгин Уæлахези бæрæгбони фæдбæл Цæгат Иристони тугъдон ветерантæн, еугур дзиллæн дæр арфæ кæнуй нæ республики Парламенти Сæрдар Тускъати Таймораз дæр. Æма æ арфи нистауæни уотæ зæгъуй:

– Нæ бæсти историй ес уæхæн бæрæгбон, кæцимæн сауæнгæ ма рæстæгути бон дæр неци æй – Уæлахези Бон. Нæ аци цитгин бæрæгбон æй нæ бæсти берæнацион адæми, дуйне фашизмæй ка фæййервæзун кодта, уой æгæрон тухгиндзийнади, æ еудзийнади, æнæбасæттондзийнади æма гъæддухдзийнади ирд æвдесæн, е нин нæ зæрдитæ нифсгун кæнуй Фидибæстæбæл æцæгæй æновуддзийнади, хуæрзæгъдаудзийнади æма æхсаргиндзийнади рохсдзийнадæй.

Уæлахездзаути Фæлтæрæн нæ арфæ æгæрон æй. Зонæн æй, Устур Фидибæстон тугъд миллионгай адæймæгути ирисхъæ басаста, зиани маст кæбæл не ’рцудæй, уæхæн бийнонтæ хъæбæр æстæн разиндзæнæй, Уæлахези Бон цæстисугæй идзаг бæрæгбон, зæгъгæ, хумæтæги нæ хонунцæ. Нæ дадати дадати, дадати æма фидтæлти æнæмæлгæ æскъуæлхтдзийнадæ, нæ Фидибæстæ тохæнгарзи хæццæ ка гъæуай кодта, фæскъилдуни ка хъиамæт кодта, дæрæнгонд сахартæ æма гъæутæ нæуæгæй сæ къæхтæбæл ка лæуун кодта, цæмæй мах, сæ цæуæт æма цæуæти цæуæт зæрдрохсæй цæрæн, уой сæрбæлтау æ цард ка иснивонд кодта – еугур еци хабæрттæ махæн дун-дуйнетæмæ дæр æнцæ æхсардзийнади, бæрзонд граждайнагдзийнади Фидибæстæбæл уодуæлдайæй æновуддзийнади дæнцæ.

Абони дæр Уæрæсей æцæг еузæрдиуон патриоттæ идарддæр хæссунцæ сæ хестæрти кадгин фæткитæ æма æгъдæуттæ. Сæрмагонд тугъдон операций архайгæй, етæ тох кæнунцæ, сæ сæртæ ци нæуæг нацисттæ исхъел кодтонцæ, уони нихмæ, гъæуай кæнунцæ нæ паддзахади интерестæ æма хуæдбарæдзийнадæ. Мах си ан сæрустур!

Еума хатт дæр ма нæ сæртæй ниллæг ковæн нæ Райгурæн бæстæ ка гъæуай кодта æма кæнуй, уонæн. Сæ тугъдон лæгæхсарæ æма бæгъатæрдзийнадæ фæнзуйнаг æнцæ нæ абони кæстæр фæлтæртæн еугуремæн дæр, нæ Фидибæсти исонибони гъæуайгæнгутæн дæр.

Бæрæгбони арфæ уæ уæд, нæ хъазар æмбæстæгтæ! Мæ зæрдæ уин зæгъуй сабурдзийнадæ, амонд æма æнтæститæ нæ Райгурæн бæсти сæрбæлтау.