21 майя 2024

НÆ РАЗМÆ ЦИ ИХÆСТÆ ЛÆУУНЦÆ, ЕТÆ ГЪÆУАМА АФОЙНАДÆБÆЛ ÆНХÆСТГОНД ЦÆУОНЦÆ…

15.04.2021 | 17:36

Цæгат Иристони Сæргълæууæги ихæстæ рæстæгмæ æнхæстгæнæг Сергей Меняйло æндæрæбонтæ, 13 апърели ци Указ бафинста, уомæ гæсгæ нæ республики Хецауадæ æрвист æрцудæй отставки. Уой хæццæ ба Хецауади нури иуонгтæн байхæс кодта, цæмæй идарддæр дæр сæ куст кæнонцæ, цалинмæ аци структури нæуæг исконд федаргонд æрцæуа, уæдмæ.

Еци бон Сергей Меняйло архайдта республики Хецауади æмбурди. Æма уоми æ радзубандий куд баханхæ кодта, уотемæй еугæр республики Сæргълæууæг отставки рацудæй, уæд еци уавæри фæткæмæ гæсгæ гъæуама æ фæсте уæхæн фæндæ рахæсса Хецауадæ дæр.

Æцæг, цалинмæ министрти нæуæг кабинет федаргонд æрцæуа, уæдмæ нури разамонгутæ сæ ихæстæ æнхæст кæндзæнæнцæ разæфтауæн «ихæстæ рæстæгмæ æнхæстгæнæг»-и хæццæ.

– Косдзинан еци искондæй æма бæрæггонд фæткæмæ гæсгæ, – загъта республики нури разамонæг. – Гъуддагмæ бæрнонæй æркæсетæ, алкæмæн дæр уи ес идарддæр косуни фадуат. Алке хæццæ дæр цæттæ дæн косунмæ, е айдагъ Хецауади иуонгтæмæ нæ хауй, фал районти разамундмæ дæр. Цæттæ дæн, цæмæй мин бантæса бæлвурд бæлдтаг бæрæггæнæнтæ, æма сумахмæ дæр уомæ æнгъæлмæ кæсун.

Æ радзубандий куд фæббæрæг кодта, уотемæй ин республики гъуддæгутæ ‘нцæ зундгонд, цардарæзти тухгиндæр æма лæмæгъдæр фæззелæнтæ лæдæруй. Уой хинцгæй, Хецауади иуонгтæй алкæмæндæр бафæдзахста бæлвурд ихæстæ.

Хецауади Сæрдари ихæстæ рæстæгмæ æнхæстгæнæг Тускъати Тайморази размæ исæвардта Хецауади æмбурдтæ районти исаразун.

Экономикон ирæзти министри ихæстæ рæстæгмæ æнхæстгæнæг Томайти Хъазбегæн байхæс кодта, бюджети æфтуйæгти хай фæффулдæр кæнунæн пълан исаразун, республики социалон-экономикон ирæзти паддзахадон программæ бацæттæ кæнун æма, национ проекттæ куд æнхæстгонд цæунцæ, уой фæдбæл гæгъæди бацæттæ кæнун.

Æнæнездзийнадæ гъæуайкæнуйнади министради разамундæн – медицинон косæндæнттæн аудит искæнун, медицинон косгутæй хуæцгæ нези нихмæ арæзт гъуддæгути ка архайдта, уонæн нисангонд феддонтæ куд бафистонцæ, уой исбæрæг кæнун.

Адæм сæ курдиæттæ, сæ гъæститæ ци управленимæ бадæттунцæ, кой косгутæ ба гъæуама Сæргълæууæгмæ æрвист финстæгутæ æнæгъæнæй дæр исбæрæг кæнонцæ.

– Нæ куст уотид æма нецидæттæг æзмæлди хузæн ма уа, фал æнхæстгонд цæуа гъæугæ бæрæггæнæнтæ бантæсуни нисанеуæгæй. Уомæ гæсгæ ци ихæстæ æвæрун, етæ гъæуама афойнадæбæл æма гъæугæ хузи æнхæстгонд æрцæуонцæ. Бабæрæг кæндзæнæн еугур районтæ дæр, уомæ дæр цæттæ уотæ. Республикæ Цæгат Иристон-Аланий социалон-экономикон тагъд ирæзти программи хæццæ регионти хигъдмæ бахæссуни туххæй Уæрæсей Хецауади унаффæ аци къуæре рацæудзæнæй. Уомæ гæсгæ, ци ихæстæ исæвардтон, уонæбæл гъæуй æновудæй бакосун.