13 июля 2024

НÆ РЕСПУБЛИКИ ЦÆРГУТÆ УИ БОЗ ÆНЦÆ ÆМА УИН ЗÆРДИАГÆЙ АРФÆ КÆНУНЦÆ!..

18.06.2021 | 11:14

Республикæ Цæгат Иристон-Аланий æнæнездзийнадæ гъæуайкæнуйнади кадгин косгутæ!

Зæрдиагæй уин арфæ кæнун уæ профессионалон бæрæгбони – медицинон косæги Бони фæдбæл. Сумах равзурстайтæ хъæбæр ахсгиаг æма гъæугæ дæсниадæ – адæми æнæнездзийнадæ гъæуай кæнун, сæ незтæй сæ дзæбæх кæнун, зæрдрохс цардмæ сæ æздахун. Цæйбæрцæбæл агъазиау бухсундзийнадæ, разæнгарддзийнадæ, уоди гъардзийнадæ æма устур зонундзийнадæ уи агоруй дохтири куст!

Арфæ кæнæн, Цæгат Иристони медицинон косгутæн, сумах айтæ  æцæг профессионалтæ, бæрнон æма дæсни специалисттæ, федарæй æнхæст кæнетæ уæ ихæс.

Аци бæнтти Уæрæсей медицинон косгутæ, уони хæццæ ба мах республики дæр, æнцæ раззæгти хæццæ, еугур адæмæн тæссаг ка ‘й, уой фудбæлахи – пандемий коронавирусон инфекций – нихмæ тохи. Æнгъезуй уотæ зæгъун, æма абони сумах гъæуай кæнетæ нæ абониккон бон дæр, уæдта исонибон дæр.

Федарæй ми æруагæс кæнуй, нæ дохтиртæ еугурæйдæр ке ‘нцæ æцæг бæгъатæртæ, æма син арфæ кæнæн. Нæ республики цæргутæ уи æнцæ боз.

Аци бæрæгбони фæдбæл мæ фæндуй  зæрдиагæй райарфæ кæнун, сæ хъазауатон кусти туххæй региони еугур медицинон корпусæн – сæйгæдæнтти, поликлиникити, медицинон центрти, гъæути фельдшерон пунктти дохтиртæн, медицинон хуæртæн, зелæнгæнгутæн, санитаркитæн, «Тагъд агъаз»-и хуæдтолгити шофертæ æма диспетчертæн, медицинон ахургæнæндæнтти студенттæн, волонтертæн.

Мах еумæйагæй æнæмæнгæ фæууæлахез уодзинан æма рахездзинан зинти сæрти! Нивгун, æнæнез æма фæрнæйдзаг уотæ, Цæгат Иристони æнæнездзийнадæ гъæуайкæнуйнади хъазар косгутæ!

 

Сергей Меняйло,

Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Сæргълæууæги ихæстæ рæстæгмæ æнхæстгæнæг.