20 июня 2024

НÆ УОДВАРНИ ХÆЗНАТÆ БАГЪÆУАЙ КÆНУНГЪОН ГЪÆУАМА УÆН…

27.01.2024 | 13:52

Нæ республики Хецауади Сæрдар ДЗАНАЙТИ Барис, æ хуæдæййевæг ПЛАТИ Альбинæ æма культури министр ФИДАРАТИ Руслан æрæги Мæскуй фембалдæнцæ Уæрæсей культури министради бæрнон косгутæ, уæдта культури аллихузон къабæзти архайæг косæндæнтти минæвæртти хæццæ. Уой фæдбæл æрмæг кæсетæ 3-аг фарсбæл.

 

Уæрæсей Президент Владимир Путин æма Цæгат Иристони Сæргълæууæг Сергей  Меняйло сæ косæг фембæлдти рæстæг  ци фарстати фæдбæл æрдзубанди кодтонцæ, уони гъæугæ хузи исæнхæст кæнунбæл нуртæккæ цæуй бæлвурд куст. Уоми, дзубанди дæр ибæл нæййес, æнæмæнгæ багъæудзæнæй федералон министрадтæ æма ведомствити хæццæ æмгустадæ. Уой хинцгæй, нæ республики Хецауади Сæрдар Дзанайти Барисæн æма Хецауади бæрнон косгутæн адтæй фембæлдтитæ Мæскуй федералон бæрнон косгути хæццæ.Зæгъæн, Уæрæсей культури министри фиццаг хуæдæййевæг Сергей Обрывалини хæццæ фембæлди рæстæг  æрдзурдтонцæ культури къабази ирæзти, агъазиау культурон нисантæ искæнуни хæццæ баст фарстатæбæл. Дзубандий архайдтонцæ Цæгат Иристони Хецауади Сæрдари хуæдæййевæг Плати Альбинæ, культури министр Фидарати Сослан. Федералон æнхæстгæнæг хецауадæй: культури министри унаффæгæнæг Максим Кононов, министради дæлхайæдти разамонгутæ, Уæлахези музейи сæргълæууæг Александр Школьник, паддзахадон бюджетон косæндонæ «Росконцерт»-и компани «Гранта  продакшн»-и минæвæрттæ.

Фембæлди рæстæг æркастæнцæ культурон-патриотон центр «Беслæн. 1-аг скъола»-йи экспозицитæбæл бакосуни фарстамæ. Нуриуæнгæ бал бæстихай райаразтонцæ, идарддæр ба бавналдзæнæнцæ æ концепцимæ гæсгæ гъуддæгутæмæ, фæстæдæр – концептуалон проект царди уадзунмæ, дизайн-проект æма экспозици аразунмæ. Центри аййевадон-архитектурон концепцибæл косуй  компани «Гранта продакшн», сæ хæццæ æмархайæг  æнцæ Уæлахези музейи специалисттæ дæр.

Æрдзубанди ма  кодтонцæ, республикæ ци цалдæр агъазиау юбилейи исбæрæг кæнуйнаг æй аци анз, уони хæццæ баст фарстатæбæл дæр. Еци юбилейтæ ба æнцæ: Иристон Уæрæсей хæццæ æрбайеуи 250 анзи, Дзæуæгигъæуи 240 анзи,  республики автономий 100 анзи ци мадзæлттæ арæзт гъæуама æрцæуа, уонæй еу – Мæскуй рацæудзæнæнцæ Цæгат Иристони культури бæнттæ.

Цæмæй нисантæ ахедгæ хузи æнхæстгонд æрцæуонцæ, уой туххæй испайда кæнун гъæудзæнæй устурдæр фæзтæй – Евгений Вахтангови номбæл академион мæскуйаг театр, Устур театр, Фæсевæдон паддзахадон академион театр, Мæскуйаг паддзахадон академион филармони, Устур Фидибæстон тугъди Центрон музей, зал «Зарядье», Уæрæсейаг аййевæдти академи. Тематикон гъуддæгутæ конд æрцæудзæнæнцæ Федераций Совети æма Паддзахадон Думи дæр.

Дзанайти Барис куд фæббæрæг кодта, уотемæй культурон бундортæ багъæуай кæнун æма культури къабази ирæзтмæ республики разамунд устур æргом æздахунцæ æма идарддæр дæр æздахдзæнæнцæ.

– Уомæн æвдесæн æй е дæр, æма Аланибæл исаргъуди 1100 анзи исæнхæсти фæлгæти берæ циртдзæвæнтæ исцалцæг кодтан. Цæгат Иристони автономий 100 анзей размæ дæр бавналдтан берæ гъуддæгутæ аразунмæ, аци юбилей  бæрæг кæндзинан федералон æмвæзади. Мадта Иристон Уæрæсей хæццæ æрбайеуи гъуддæгутæ дæр искæндзинан  нæхемæ республики дæр æма Мæскуй дæр. Алли цау дæр нин хъæбæр ахсгиаг æй, нæ ихæс æй бæрзонд æмвæзадæбæл сæ исæмбæлун. Еци рауæн нæ рази ’нцæ федералон разамунд», – загъта Хецауади Сæрдар.

Косæг фембæлди рæстæг дзубанди  рауадæй лæмбунæг, гъуддагон,  алкедæр си радзурдта бæлвурдæй, æхердигæй ци гъуддæгутæ æма нисантæбæл косуй, уони туххæй, фæббæрæг кодтонцæ «Росконцерт» æма культури косæндæнтти архайд еци устур нисанти. Æрдзубанди кодтонцæ республики культури идарддæри ирæзти фарстатæбæл.

Аци анз гъæуама Цæгат Иристони паддзахадон театр, Национ музей, Театралон аййевади музей, аййевæдти æма музыкалон скъолатæ гъæугæ ефтонггæрæзтæй банхæст кæнонцæ. Уомæй уæлдай, гъæуама моделон киунугæдонæ, культури гъæууон хæдзæрттæн лæвæрд æрцæудзæнæнцæ паддзахадон агъаздзийнæдтæ, иннæ культурон косæндæнттæмæ дæр паддзахадон агъаз  хъæртун кæндзæнæнцæ. Уонæн дехгонд æрцæудзæнæй дууинсæй миллион соми.


Æрæги Абхази культури Министрадæ куд фегъосун кодта, уотемæй Сухуми зингисервæзти фудæй басугъдæй Национ галерейи хузти фонд. Гъулæггагæн, зинги хай бацæнцæ 4 мин абхазаг æма фæсарæйнаг хузæгæнгути куститæ. Сæ хæццæ адтæнцæ фиццаг абхазаг хузæгæнæг Александр Чачба-Шервашидзей, Варварæ Бубнова æма Ольгæ Брендели конд хузтæ, XIX æма XX æности уруссаг æма абхазаг хузæгæнгути куститæ.

Уæхæн æверхъау уавæр ма ’руадзуни туххæй, Туйгъанти Махарбеги номбæл аййевадон музейи исаразтонцæ æмбурд. Архайдтонцæ си нæ республики æма Дзæуæгигъæуи хецаудзийнади минæвæрттæ, культури косгутæ, хузæгæнгутæ. Ци дзубанди си рауадæй, уой туххæй уин бæлвурддæрæй радзордзинан нæ газети хæстæгдæр номертæй еуеми.