21 июля 2024

НÆУÆГ АНЗ НИН ФАРНÆЙ НÆ ЕУГУРЕЙ ЗÆРДИТÆ ДÆР БАРОХС КÆНÆД!..

30.12.2020 | 16:08

… Æма бабæй нæмæ æрбахъæрдтæй нæ бæрæгбæнттæн се ’хсицгондæр æма райдзастдæртæй еу – Нæуæг Анз! Æ фæткитæмæ гæсгæ ’й алкедæр фæббæрæг кæнуй æ хеуæнттæ, уæлдай зæрдтагон нин ка ’й, уони хæццæ.

Евгъуд анз ни куд алкæмæндæр, уотæ нæ Фидибæстæн дæр  уоййасæбæл æнцон анз нæ адтæй, фал зиндзийнæдтæн бафæразгæй нæ бон иссæй, нæ цардиуагæ цæмæй ма фæккеуа, уобæл байархайун.

Евгъуд анзи нисангонд ци адтæй, уонæй берæ конд æрцудæй, цидæртæ ба нæ бантæстæй, уомæн æма царди рæстæг махæй цурддæр уайуй. Æнхæст кæнун ба сæ æнæмæнгæ гъæуй. Уомæ гæсгæ ба гъæуама косæн æновудæй æма пайда кæнæн нæ искурдиадæгин адæймæгутæй, цæмæй аразæн хуарз цард нæ бийнонтæн, республикæн æма Уæрæсейæн. Берæ гъуддæгутæ аразгæ ’нцæ адæймаг æхе равгитæй куд пайда кæнуй, уомæй. Куд агъаз кæнуй хеуæнттæн, алли адæймаги цардæн дæр ци аргъ кæнуй, исонибонбæл куд архайуй, искурдиадæгин адæймæгутæн гъæугæ уавæртæ аразгæй.

Иристон æй тухгин бæласæ федар уедæгти хæццæ, кæцитæ нæ дарунцæ аци зæнхæбæл. Еци зæнхæ ба алкæддæр лæвардта æма дæттуй махæн хъауритæ цæрунæн, хуæздæр унæн, уæлахез унæн. Мах, еу бийнонтæ,  алкæддæр гъæуама ауодæн æма гъæуай кæнæн нæ кæрæдзей.

Тагъд ралæудзæнæй Нæуæг анз. Еци рæстæг никки хуæздæр балæдæрæн мах еугурæйдæр кæрæдземæ куд хæстæг ан, уой. Райарфæ кæнæн кæрæдземæн, цæмæй  нæ уодтæ уонцæ федар, лæдæрундзийнадæ æма фæййагъази, зæрдхæлар æма ауодуни гъуддаги. Хæстæгутæ æма лимæнти агъаз нин дæттуй нифс, кæнуй нæ хъаурæгиндæр, харакет æма тæнзæрдæ.

Нæ зæрдæ уин зæгъуй æнæнездзийнадæ æма амонд! Алли хæдзари дæр уæд берæ цийнаг цаутæ æма хабæрттæ,  алли бийнонти уæд лимæндзийнадæ æма фарнæ!

Нæуæг 2021 анзи хуæрзтæй хайгин уæд нæ уарзон Иристон! Сабурдзийнадæ æма дин рохс цард, мæ республикæ!

Нæ хъазар Иристони цæргутæ! Алке хæдзарæй дæр уи игъусæд сувæллони игъæлдзæг худт æма хестæри кувд! Бийнонти амондæй аразгæ ’й нæ республики рохс исонибон æма нин Нæуæг анз еци фарнæй нæ зæрдитæ барæвдауæд!.. Нæуæг анзи хуарзæнхæ уи алкедæр уæд!

Размæ, Иристон! Нæуæг бæрзæндтæмæ æмтухæ æма æмзундæй!

Нæуæг, 2021 анз хорискæсæйнаг къæлиндармæ гæсгæ нимад цæуй Гали анзбæл. Гал ба дуйней фулдæр адæмтæмæ дæр нимад цæуй тæккæ хъиамæтгундæр фиртонбæл, адæмæн æновудæй лæггадæгæнæг æма фарнæхæссæг. Æма нæ зæрдæ дарæн, иннæ анз нæ æ фарнæй æнхæстæй ке хайгин кæндзæнæй, уобæл.