25 июля 2024

НÆУÆГ АНЗÆН –ЗÆРДТАГОН ЛÆВÆРТТÆ!..

23.12.2020 | 11:45

Æма уæхæн зæрдтагон лæвæрттæ ракæнунæй Уæрæсей Президент Владимир Путин зæрдæ байвардта æрæги æ аллианзон пресс-конференций рæстæг. Е фегъосун кодта:

– Сæрмагондæй мæ зæгъун фæндуй, аци зин уавæрти адæмæн уæлæнхасæн паддзахадон агъаз ке кæндзинан, уой туххæй дæр. Зæгъæн, фæффулдæр кодтан æгуст адæмæн пособити бæрцæ. Сæрмагонд æргом цæуй æма цæудзæнæй сувæллонгин бийнонтæмæ, уомæн æма етæ уæлдай зиндæр уавæрти бахаудтæнцæ. Бæлвурд программи бундорбæл æхцай фæрæзнитæ лæвæрд цæудзæнæнцæ аци анз 8 анзи кæбæл нæма исæнхæст æй, уæхæн сувæллæнттæ кæмæ ес, еци бийнонтæн.

Аци феддон райсуни фæткæ уæхæн æй, æма уой райсуни туххæй уæлдай рацо-бацо кæнун некумæ гъæуй – Пенсион фонд æй æнæ курдиадæй бафеддзæнæй, кæмæн æнгъезуй еци бийнонтæн.

Уомæй уæлдай, еухаттон æхца лæвæрд æрцудæй 16 анзи кæбæл нæма исæнхæст æй, еци сувæллæнтти нæмбæл.

Хабæрттæ бæлвурддæрæй базонун уæ ку бафæндæуа, уæд бадзоретæ Пенсион фонди республикон управлений телефонмæ: 8-(867-2) 51-80-92.

Дзæуæгигъæуи цæргутæ ба бадзорæнтæ: 8 (867-2) 51-57-31; 51-85-64; 40-98-48; 40-98-50; 40-98-51