21 майя 2024

«НИФС, ЛÆГДЗИЙНАДÆ УАРЗЕТÆ, СКÆНТÆ МУГГАГМÆ СТУР НОМ…»

29.10.2022 | 16:23

Уотæ нин фæдзахста нæ номдзуд Малити Геуæрги æ уадзимистæй еуеми. Æма ихæсгин ан, еуемæй, æ рохс ном ин æностæмæ цитгинæй имисунæй, иннемæй ба æ фæдзæхст арфиаг гъуддæгутæй æнхæст кæнунæй. Гъе уомæ гæсгæ нæ газети алли мæйи кæрони дæр ци уæлæфтауæн «Царди айдæнæ» рауадзæн, е æнæгъæнæй дæр арæзт æй Малити Геуæргий туххæй æрмæгутæй æма æхе туххæй финст уацтæй. Етæ уин, æруагæс ни кæнуй, зундгонд æнцæ, фал сæ уæддæр еума хатт мухур кæнæн – еуемæй, æ райгурдбæл 23 октябри исæнхæст æй æхсæрдæс æма æхсæзинсæй анзи (1886-1942) æма ’й æримисунæй ихæсгин ан; иннемæй ба, нуртæкккæ бабæй циуавæрдæр къæсибадæг «сæрбонстæ» багъавунцæ дигорон æвзаг æма литературæ исдзурдтаг кæнунмæ, гъома, цæмæн гъæунцæ, зæгъгæ. Æма син мах Малити Геуæргий лæгдзийнæдтæй æма алæмæттаг исфæлдистадæй зæгъæн: еци æдзæстуарзонтæ цийфæнди фудвæндитæ ку аразонцæ, уæддæр дигорон æвзаг дæр æма дигорон литературæ дæр цард-цæрæнбонти цардæгас уодзæнæнцæ, сæ гъомусадæй уодзæнæнцæ  цæмæдесаг нæ дзиллæн.