19 майя 2024

НИЙЙЕРÆГИ КАПИТАЛИ СЕРТИФИКАТТÆ

29.07.2022 | 09:55

Куд иннæ уæрæсейаг регионтæ, уотæ Цæгат Иристони дæр идарддæр æнхæстгонд цæуй ниййерæги капитали туххæй федералон программæ. Уотæ, 2022 анзи райдайæнæй нурмæ 2 438 цæгатиристойнаг бийнонтæ иссæнцæ ниййерæги капитали туххæй сертификатти хецæуттæ.

Зундгонд куд æй, уотемæй амунд федералон программæ æ тухи æй 2026 анзи кæронмæ. 2022 анзи фиццаг сувæллони номбæл капитали бæрцæ æй 524 527,9 соми. Уой хæццæ ма, нæуæг уагæвæрдмæ гæсгæ, сертификати хецау исуни туххæй Пенсион фондмæ цæун нæбал гъæуй – нæуæгигурди туххæй бæрæггæнæнтæ афойнадæбæл бахъæртдзæнæнцæ, ниййерæги капитали туххæй программæ æнхæст кæнун ке бæрни æй, еци специалисттæмæ. Етæ еугур гъæугæ гæгъæдитæ дæр сæхуæдтæ исараздзæнæнцæ.

Бæрæг куд æй, уотемæй ниййерæги капитали сертификаттæ исхарзгæнæн ес бийнонти царди уавæртæ фæххуæздæр кæнунбæл, сувæллæнтти ахурадæбæл, мади федæни пенси æма æндæр нисантæбæл. Уой хæццæ ма, цубуркъох бийнонтæн аллимæйон паддзахадон агъази хузи лæвæрд цæуй ниййерæги капитали фæрæзнити еу хай дæр.