14 июня 2024

«НИВГУН ÆМА НИН УАРЗОН УОТÆ АЛКÆДДÆР!..»

07.03.2023 | 17:33

Нæ республики Сæргълæууæг Сергей Меняйло нæ республики силгоймæгтæн зæрдиагæй райарфæ кодта силгоймæгти Æхсæндуйнеуон бони фæдбæл. Æ бæрæгбони нистауæни баханхæ кодта:

«Аци уалдзигон бæрæгбон нин уæлдай уарзондæр  æй. Нæ зинаргъ нанатæ, мадтæлтæ, бийнойнæгтæ, хуæртæ æма кизгуттæн идзулддзийнадæ ке хæссуй, уомæй.

8 Мартъи ма нин еу ма хатт дæр фадуат дæттуй сумахæн зæрдиаг арфитæ ракæнунæн, æ уодуæлдай фæллойни, адæймаги цæрæццаг ка кæнуй, нæ цард нин аййевдæр æма рæдаудæр ка кæнуй, уæ еци менеугути туххæй.

Цæгат Иристони силгоймæгтæ алкæддæр хецæн кодтонцæ, бафæнзæн кæмæн нæййес, сæ уæхæн менеугутæй. Етæ син агъаз кодтонцæ цийфæнди зин фæлварæнти сæрти дæр рахезунæн, фæразондзийнадæ æма гъæддухæй фæллæууни гъуддæгути. Еци рæстæг си некæд фæццох æй сæ уодти гъардзийнадæ, сæ фарсмæ ка уидæ, уонæмæ сæ фæлмæн рахаст æма æргомæздæхт. Нæ силгоймæгтæ сæ хъауритæ æвзарунцæ аллихузон профессионалон архайди къабæзти æма син æнтæсуй науки, медицини, политики, экономики, ахуради, культури, спорти тæккæ бæрзонддæр риндзитæмæ исхезун.

Адæймаг деси бацæуй, уæхæн устур уæзæ сæ тæнусхъитæбæл хæссун куд фæразунцæ, уой зонгæй.

Нуртæккæ нæ бæстæ цæруй устур æййивддзийнæдти рæстæгути, гъæуй нæ райгурæн зæнхæ æндагон æзнæгтæй гъæуай кæнун. Фæндуй мæ не ’фсæддонтæ æма афицерти, бархеуонти æма æфсади ка архайуй, Уæрæсей исонибони сæрбæлтау сæрмагонд тугъдон операций ка архайуй, уони мадтæлтæн зæгъун: «Уæ бон си æй сæрустур ун, мах – Цæгат Иристони еугур цæргутæ дæр си куд сæрустур ан, уотæ! Сумах хузæн сæбæл мах дæр мæтæ кæнæн æма бæллæн, цæмæй нæмæ сæрæгас æма æнæнезæй исæздæхонцæ!..»

Нæ хъазар силгоймæгтæ! Аци уалдзигон райдзаст бæрæгбони уин мæ зæрдæ зæгъуй федар æнæнездзийнадæ, уæ зæрдитæ игъæлдзæг куд уонцæ, уæ исонибон сагъæссаг куд нæ уа, хъазар уин ка ’й, уони хæццæ. Сæйрагдæр ба – райдзаст æма игъæлдзæг бæнттæ уæбæл кæнæд! Нивгун æма нин уарзон уотæ алкæддæр!..»