22 майя 2024

ӔНОСОН АРТИ ӔВЗӔГТӔ ДЗОРУНЦӔ…

07.05.2021 | 15:12

Ӕносон арт… Ӕности ӕхседарф. Нади билӕбӕл е ’носон бунати цирагъдарӕй ислӕудтӕй. Ци дӕ ӕрхаста, кӕцӕй фӕззиндтӕ, циуавӕр фудвӕндӕгтӕбӕл ӕрхизтӕ? Кӕд Прометей расаста цъӕх айнӕг, ратудта ӕ хъадама, арви цӕхӕр рӕхистӕ раскъафта Хуцауӕй ӕма зӕнхи фӕллад фӕлтӕртӕн е ’сконд артӕй батавта сӕ рист уод? Ӕви Данко ӕ карз ӕнос, ӕ сау циртӕй мӕйдар ӕхсӕви тар гъӕдӕй рацудӕй фӕдеси ӕма ӕ содзгӕ зӕрди ном циртӕн аци рауӕн ниссагъта, цӕмӕй зӕнхи фурттӕн над ниррохс уа ӕма ӕрттева.

Нӕ, е Прометей, кенӕ Данко аргъӕуттӕй не ’систадӕй. Сӕ конд таурӕхъ нӕуӕгӕй нӕ райдӕдтонцӕ.

Арти ӕвзӕгтӕ дзорунцӕ… Аллирдӕмӕ здухсунцӕ. Хормӕ, арвмӕ ивазунцӕ сӕхе…

Салдат адтӕй е. Зӕнхи хъӕболӕ, лӕги фурт. Зӕнхи арф уедӕгтӕй, арф ӕвӕрӕнтӕй ка райгурдӕй, уӕхӕн хуар, гъӕди ӕма кӕрдӕги хузӕн. Ӕ зӕронд фидӕн ӕ сӕумӕ ӕма е ’скаст ка ’дтӕй.

Салдат адтӕй е. Ӕ уӕрагбӕл, нӕуӕг киндзи хузӕн, сӕргубурӕй ка ракодта карз соми Сурх Турусай рази. Ард ка бахуардта косӕг лӕги къохи скъудтӕй, хуасдзауи тӕппал ӕнгулдзитӕй, фиййауи дорӕфхуӕрд зӕбӕттӕй, хумгӕнӕги хеди ’ртӕх, ӕ цӕсти рохсӕй, Райгурӕн бӕсти Ӕрфӕнифӕд, ӕртӕхгун сӕумӕраги нӕ рӕзӕдони болӕмӕргъи зарунӕй.

Арти ӕвзӕгтӕ дзорунцӕ…

Аци ӕхседарф, ци зин рӕстӕг, ци фудӕбонтӕбӕл ӕрхизтӕ… Де ’бӕрӕг нӕдтӕ… Зӕнхи талингӕ реу, ӕ сӕрисӕфӕни цъӕстӕй, тохи тумугъ айнӕгӕй федардӕр кӕми адтӕй… Тугъди реу кӕми нихъуардта дортӕ ӕма гъӕунгти, адӕм ӕма гъӕди. Будур кӕми бандзуг ӕй тог ӕма мастӕй, цӕстисуг ӕма гъӕрзунӕй. Тохи зар ци рауӕн райгурдӕй тогӕй. Тохи зар бор рондзи кӕми исӕвдулдӕй. Тогӕйдзаг карди комбӕл рӕстӕг пъӕзуй хузӕн кӕми лӕстӕй. Бомбити гъӕрӕй тар ӕхсӕвӕ кӕми ниффӕлладӕй, кӕми бастадӕй. Кӕми ӕриста мӕлӕт фӕллад тугъдонӕн ӕ фӕллад…

Уоми аци цирагъ, аци ӕхседарф тоги зӕйтӕй игурдӕй.

Арти ӕвзӕгтӕ дзорунцӕ…

Тумугъ ӕма форди ӕрра уолӕнтӕ сӕ кӕрӕдзей кӕми хуастонцӕ… Арвӕй будуртӕмӕ хуӕнхтӕбӕл тогтӕрегъӕдтӕ кӕми калдӕй… Кедӕр царӕфтуд калд хӕдзари уг кӕми исбидта астъонӕ ӕма си алли ӕхсӕвӕ дӕр гъарӕнгитӕ кӕми кодта… Арв ӕма зӕнхи фудӕвзарӕн фудбонтӕбӕл сау халон тар гъӕди кӕми дзиназта, бӕгъатӕр тугъдонӕн еу цард, еу уод, еу зӕрдӕ кӕми нӕ адтӕнцӕ фагӕ…

Арти ӕвзӕгтӕ дзорунцӕ…

Рӕстаги бон рӕстаги тохи рӕстӕг лӕгбӕл фӕстаг хорискаст, фӕстаг уарун, фӕстаг мӕйрохс кӕми кастӕй… Фӕстаг балцийӕй кӕми нӕбал адтӕй здӕхӕн. Фӕстаг къахдзӕф, фӕстаг уолӕфт, фӕстаг салам, фӕстаг хуӕрзбон кӕцӕй ӕрвиста дуйнемӕ… Ӕ тоги нивдулгӕй, фӕстаг фунӕй кӕми бацӕй салдат; бони рохсӕй хори тунтӕ кӕмӕн хастонцӕ хъиамӕт ӕма зиндонӕ. Ка гъӕрзтӕй сау фуди, сау цӕфти ӕма сау арти. Аци ӕхседарф еци артӕй а бӕстӕмӕ ӕрцудӕй.

Арти ’взӕгтӕ дзорунцӕ…

Дзармадзани богътӕй кӕми игурдӕй, кӕми федар кодта ӕнсувӕрдзийнадӕ, тог ӕма стӕг. Ӕнӕхсӕвӕр, ӕнӕхуссӕг ӕхсӕвтӕ, салд акъоппи стонг ӕма ӕргъӕвстӕй. Хорсугъд, ругӕ ӕма цӕстисугӕй игъӕстӕ хуӕрдӕ ӕма урдуг къахвӕдти… Метфӕлдзӕгъдӕни, думгити… Ӕнӕкӕрон царди уотӕ цубур кӕмӕн разиндтӕй ӕ над. Мади катай ӕма гъарӕнгӕ, ниййерӕги фудтӕрхон, тог ӕма цӕстисугтӕ, бӕгъатӕрмӕ кӕми игурун кодтонцӕ тухӕ ӕма ӕфсармӕ… Гъо, еци тоги зӕйи ке зинг рахустӕй, уой зинг, уой тогӕй аци арт иссугъдӕй.

Арти ӕвзӕгтӕ дзорунцӕ…

Тохи будур ка рохс кодта карди коми ’ртивдӕй, ка ’й тар кодта топпихуаси сау хъуӕцӕй. Ӕ цӕститӕй кӕмӕн ӕрттивта арви тухӕ, зӕнхи сойнӕ. Арв ӕма зӕнхи ӕнӕкӕрон хъаурӕ ке домбай, ке сабур иуӕнгти ӕхсистӕй. Фӕдеси бони ка ’дтӕй арт ӕма фӕдес. Ка аразта федӕрттӕ итигъд будури, унгӕг коми, дор ӕма сикъитӕй нӕ, фал е ’стӕг ӕма, ӕ тог ӕма ӕ реуӕй. Ӕцӕг федар ке федар разиндтӕй тогуарӕн зиндони. Е адтӕй салдат… Е раскъафта аци зинг арви къӕдзӕ рӕхисӕй… Хори тунтау, уалдзӕг ка ’рхаста нӕ хуӕнхтӕ ӕма нӕ фӕзтӕмӕ.

Аци ӕнӕмӕлгӕ ӕхседарф…

Ка иссугъдӕй гъизт ӕхсӕвти ӕма ӕнӕбун форди сонт уолӕнтӕбӕл… Фудвӕндӕгтӕбӕл, тохи зарӕгау, арци фийбӕл, тӕппал къохтӕбӕл, ка тундзудта идардӕй. Ка тундзудта дзрмадзанти богъти барцӕбӕл Терк ӕма Невабӕл, Волгӕ ӕма Одербӕл, Эльбӕ ӕма Дунайбӕл… Лӕги ном ӕма кадӕ, Ӕрфӕнифӕди стъалутау ӕрттевгӕ, кадгин циртбӕл федарӕй ислӕудтӕй, зиндони куд федар лӕудтӕй, уотӕ. Нӕ фидтӕлтӕ ци ниууагътонцӕ сӕ цӕуӕтӕн лӕварӕн – зӕнхӕ, дон, кӕрдзин ӕма ӕууӕнкӕ, уони гъӕуайгӕнӕг ӕрцудӕй.

Е адтӕй салдат… Цардмӕ ка бацудӕй ходгӕ ӕма заргӕ, ӕма си фӕстӕмӕ ка здахтӕй тоггъолӕнттӕй, ӕлхий ӕрфугӕй. Гъо, уӕддӕр нӕртон адтӕй салдат. Е уӕддӕр лӕварӕн адӕмӕн ниууагъта аци зӕнхи содзгӕ ӕхседарф… Ӕ тӕвдӕ тоги цӕхӕр, ӕ зинг зӕрди стъӕлфӕн…

Арти ӕвзӕгтӕ дзорунцӕ…

Салдат, кӕд дӕбӕл арв ӕгъзӕлӕнтӕ ниццӕй, ранигъулдӕй дӕ хор, уӕддӕр нӕ артдзӕсти нӕ рахустӕй дӕ зинг. Ӕносон арт… Седзӕрти, идӕдзти цӕстисугтӕй конд арт. Ка ӕрлӕуун кодта ӕ исӕвди къахбӕл рун ӕма фудфуни. Ка ’рхаста ауиндзӕнтӕбӕл а бӕстӕмӕ уӕлмӕрдтӕ. Ка ’рхаста Хинганӕй Ламаншмӕ саударӕн цирттитӕ. Ка ’рхаста нӕ уалдзӕг, нӕ цъӕх фӕзтӕ, нӕ деденгун сахартӕ ӕма гъӕутӕмӕ цӕстисуг ӕма тоги тогуарӕн сахуарун.

Арти ӕвзӕгтӕ дзорунцӕ…

Тугъди ӕхседарф, тугъди бардауӕг… Цал хуарзӕнхи, цал уӕззау цӕфи ӕрауигътай салдати реубӕл! Цал тухи ин бафтудтай ӕ тухӕбӕл! Цал нифси ин бауагътай таси бони е ’уӕнгти! Нифс… Салдатӕн, е ’хсарӕ, ӕ уедӕгтӕ, ӕ тузмӕг ӕлхий ӕрфгутӕ равзурунцӕ ӕ нифсӕй.

Ӕносон зинг… Уой дӕлуймонтӕ мӕйдари нӕ тӕхунцӕ. Е тумугъ бони ӕргъӕвст фиййауи къотӕртӕй конд арт нӕй. Е содзуй дуйнейи гъар, ӕ фудӕнхӕ ӕма маст. Е содзунцӕ уадӕмдзо фӕлтӕри уӕззау тохи мӕтъӕл зари муртӕ. Ами содзунцӕ уазал акъоппи ӕнӕхуссӕг мӕйдар ӕхсӕвтӕ. Е араугӕ пеллон уадзуй зингхуст хъӕболти мади гъарӕнгӕ, Освенцим, Майданек ӕма Орадури уодесӕги инод цъӕхахст… Кизгӕй ка байзадӕй курдуати, ӕ идард бӕлццон, ӕ боц уарзонмӕ ка кӕсуй ӕнгъӕлмӕ, уой цӕстисугти цади, саударӕги гъарӕнги хӕццӕ, зӕнхи уӕззау цӕфти хӕццӕ содзунцӕ.

Зиндони райгургӕ ӕносон цӕхӕр…

…Гъӕдин къӕхтӕй ӕма зингхуст хъӕболти цӕсти рохсӕй конд арт, салдати тогӕй ка иссугъдӕй… Салдат! Ци арф бунат дин разиндтӕй зӕнхи зӕрди, зӕнхи реуи!.. Ӕносон арт а зӕнхӕбӕл дӕ зӕрди уедӕгтӕй ду иссугътай…Тугъдони уод, салдати зинг, ӕрттевӕ мадта ӕнӕмӕлгӕ ӕности… Багъӕуай нин кӕнӕ фудрунӕй нӕ арв ӕма нӕ над, нӕ хорискаст, нӕ уалдзӕг, нӕ дон, нӕ кӕрдӕг, кӕддӕр сӕ дӕ гъуди ӕма дӕ реуӕй куд багъӕуай кодтай, уотӕ.

Салдати зинг… Ӕ бӕгъатӕр мӕлӕти сӕрти фӕстӕмӕ ка ӕрӕздахтӕй цардмӕ. Нарти уӕйгути хузӕн тухгӕнӕг тухӕ кӕмӕн не ’ссирдта!

 

ФӔРНИАТИ Дзибус

 

Алли анз дӕр 9 майи нӕ бӕстӕ 18 сахатти ӕма 55 минуттебӕл фегуппӕг уй – нӕ дзиллӕ еу минут нигъгъос унӕй иссерунцӕ, Устур Фидибӕстон тугъди рӕстӕг ӕ цард ка иснивонд кодта Райгурӕн бӕсти сӕрбӕлтау, уони. Телеуинунадӕй ӕма радиойӕй райгъусунцӕ хъонц кӕнуни дзурдтӕ… Еумӕйагӕй «Рохсаг уотӕ…» фӕззӕгъӕн, нӕ абониккон сабур цардӕй кӕмӕн ан ихӕсгин, уонӕн. Ихӕсгин ба фиццагидӕр уомӕй ан, ӕма син гъӕуама сӕ хъиамӕттӕ ма иронх кӕнӕн, еудадзуг имисӕн ӕма син цитгин кӕнӕн сӕ рохс нӕмттӕ.