21 майя 2024

ПАДДЗАХАДӔ ӔЙ ТУХГИН Ӕ ТУХГИН ӔФСАДӔЙ!..

28.08.2021 | 17:50

Нӕ республики Сӕргълӕууӕги ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Сергей Меняйло ӕрӕги архайдта, Мӕскуй фалдзос парк «Патриот»-и фӕзуати ӕфсӕддон-техникон форум «Ӕфсад-2021» байгон кӕнуни кадгин мадзали. Ардӕмӕ ӕрбацӕуӕг дзиллӕн сӕрмагонд равдисти агъазиау экспозицити фӕрци равгӕ фӕцӕй нӕ бӕсти гъӕуайкӕнуйнадон-промышленнон комплекси кустуӕтти аллихузон продукций хӕццӕ бӕлвурдӕй базонгӕ ун.

Форум байгон кодта Уӕрӕсей Федераций Президент Владимир Путин ӕма ӕ радзубандий уотӕ загъта:

– Уӕрӕсей ес, сӕрустур цӕмӕй уӕн, уӕдта не ‘мцӕдесонтӕ ӕма ӕмгустгӕнгутӕн ци багъарӕн, е. Фӕстаг ӕнзти дӕргъи ӕнӕкъулумпийӕй царди уагъд цӕуй хуӕцӕнгӕрзтӕй ефтонг кӕнуни паддзахадон программӕ ӕма гъӕуайгӕнӕн-промышленнон комплекси хъаурӕгин исарӕзти даргъӕмгъуди программӕ дӕр. Не ‘фсад ӕма флот еудадзуг нӕуӕгдӕргонд цӕунцӕ, есунцӕ фӕстаг фӕлтӕрти тӕккӕ хуӕздӕр хуӕцӕнгӕрзтӕ ӕма техникӕ. Стратегион ядерон тухти хай нуриккон хуӕцӕнгӕрзтӕй ефтонг кӕнуни гъуддаг нерӕнгӕ хъӕртуй цуппаринсӕй проценттемӕ. Е дзӕвгарӕ фулдӕр ӕй, дуйней иннӕ ядерон бӕстити цӕйбӕрцӕ ес, уомӕй. Ӕнтӕстгинӕй ӕнхӕстгонд цӕунцӕ хуӕцӕнгӕрзтӕ ӕма техникӕ, ӕма уони исонибони хузӕгти тугъдгъондзийнадӕ фӕгъгъомусгиндӕр кӕнуни проекттӕ дӕр.

Се ‘хсӕн ес уӕлдӕрмурон авиацион-ракетон комплекс «Кинжал», ӕнӕтӕхӕг идардмӕ тӕхӕн аппарат «Охотник». Аци хуӕцӕнгӕрзтӕй беретӕн сӕ тактикон-техникон менеугутӕмӕ гӕсгӕ сӕ хузӕнттӕ нӕййес дуйнейи, кӕцидӕр хузӕгтӕй ба федарӕй зӕгъӕн ес ӕма дӕргъвӕтийнӕ рӕстӕг нӕ уодзӕнӕй.

Ӕфсӕддон форум ӕй аллинанзон ӕма нур арӕзт ӕрцудӕй ӕвдӕймаг хатт. Аци анз байгон ӕй 22 августи ӕма цудӕй аст боней дӕргъи. Ӕ сӕйрагдӕр нисан иссӕй, ка си архайдта, уони равдистон мадзӕлтти фӕрци бӕрзондтехнологон кустади къабази нӕуӕг гъудити ӕма ӕнтӕстдзийнӕдти хӕццӕ базонгӕ кӕнун. Архайгӕ ба си кодтонцӕ делегацитӕ сӕдӕмӕ хӕстӕг паддзахадемӕй, уонӕй ӕртӕ ӕма дууинсӕйей ӕфсӕддонтӕ ба ерис кодтонцӕ ӕфсӕддон гъӕзтити: сӕ арӕхстдзийнадӕ ӕвдистонцӕ танкитӕ ӕскъӕрунӕй, хуӕдтӕхгутӕбӕл, наутӕ ӕма дзармадзантӕй ӕхсунӕй.


Нӕ фидибӕстон Гӕрзефтонг Тухти Сӕйрагкъамандӕгӕнӕг –Уӕрӕсей Федераций Президенти, уӕдта Уӕрӕсей гъӕуайкӕнуйнади министри амунддзийнӕдтӕмӕ гӕсгӕ форум «Ӕфсад» алли анз дӕр арӕзт ӕрцӕуй нӕ бӕсти еугур регионти дӕр. Уотӕ – Цӕгат Иристони дӕр. Ӕма сӕрмагонд мадзӕлттӕ майрӕнбони, 27 августи райдӕдтонцӕ Гизӕли фалдзос ДОСААФ-и авиаклуби полигони ӕма цӕудзӕнӕнцӕ ӕртӕ бони. Арӕзт ӕрцӕудзӕнӕй нуриккон ӕфсӕддон техники равдист. Нӕкӕси, куд нисангонд цӕуй, уотемӕй аци полигон исуодзӕнӕй ӕфсӕддон-патриотон клуб «Авангард»-и еудадзугон фӕзуат. Ами арӕзт цӕудзӕнӕй ӕфсӕддон-патриотон гъомбӕлади хӕццӕ баст аллихузон мадзӕлттӕ.

Нур ба – Цӕгат Иристони форум «Ӕфсад-2021» куд  райдӕдта, уой туххӕй бӕлвурддӕрӕй. Уоми архайунмӕ нӕ республикӕмӕ ӕрӕмбурд ӕнцӕ Хонсайраг зилди ӕфсӕддон хӕйтти минӕвӕрттӕ.

Бӕрӕгбон байгон кодта 58-аг ӕфсади къамандӕгӕнӕг, инӕлар-лейтенант Михаил Зусько. Нӕ бӕсти гъӕуайкӕнуйнадӕ ӕма ӕфсӕддон цӕттӕдзийнадӕ гъомусадондӕр кӕнуни фӕдбӕл нӕмӕ ци берӕ нӕуӕг ӕма агъазиау гъуддӕгутӕ арӕзт цӕуй, уонӕбӕл бӕстонӕй дзоргӕй, е  ӕ радзубандий баханхӕ кодта:

– Абони Иристони кадгин зӕнхӕбӕл ӕртиккаг хатт райдӕдта нӕ еумӕйаг ӕфсӕддон-техникон форум. Форуми нисан ӕй нӕ бӕсти цӕргутӕн равдесун не ‘фсӕддон гъомус, тугъдон тухтӕ, не ‘фсӕддон наукӕ ке нӕ фесавдӕй, фал агъазиау къахдзӕфтӕй размӕ ке цӕуй ӕма ирӕзуй, уой. Паддзахадӕ нин ци хуӕцӕнгӕрзтӕ равардта, етӕ нифсгун ӕма ӕууӕнкгун къохти ке ‘нцӕ, не ‘фсӕдтӕ ба – дуйней сӕ еугуремӕй хъаурӕгиндӕр.

Форуми архайгутӕн зӕрдиагӕй райарфӕ кодта нӕ республики Сӕргълӕууӕги ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Сергей Меняйло.

– Форум «Ӕфсад»-и ӕвдӕймаг мадзали Мӕскуй нӕ Президент бӕлвурд радзурдта, абони нӕ паддзахадӕ багъӕуай кӕнуни мадзӕлттӕн нӕмӕ еугур фадуӕттӕ, хуӕцӕнгарз ӕма техникӕ ке ес, уой фӕдбӕл. Сӕйрагдӕр ӕй ӕдасдзийнади фарста, ӕма ибӕл лӕмбунӕг архайд ке ‘рцудӕй, нӕ бон ке ӕй нӕ сабур цард багъӕуай кӕнун, ӕма ӕ тугъди цаутӕ, фидбилизтӕй бахезун.

Ӕ радзубандий  Сергей Меняйло уой дӕр ма баханхӕ  кодта, ӕма, дан, ӕфсӕддон-техникон форум «Ӕфсад-2021» ци ӕфсӕддон техникӕ равдиста, уонӕн сӕ еу хай уӕддӕр ку адтайдӕ Устур Фидибӕстон тугъди нӕ тугъдон фӕсевӕди къохти, уӕд ни уойбӕрцӕ адӕм дӕр нӕ фӕгъгъудайдӕ. Аци техникӕ ӕма хуӕцӕнгарзӕн дуйнейи ӕмбал нӕййес. Дуйнескӕнӕг Устур Хуцау зӕгъӕд, ӕма аци тугъдон гӕрзтӕ макӕдбал багъӕуӕнтӕ царди, айдагъдӕр сӕ мӕнӕ ауӕхӕн равдистити куд уинӕн, уомӕй уӕлдай.

Форумӕн уӕлдай устурдӕр ахедундзийнадӕ ес фӕстаг рӕстӕг, Уӕрӕсей арӕнтӕмӕ хӕстӕг абони ци геополитикон уавӕр исӕвзурдӕй, уой зӕрдӕбӕлдаргӕй, гъӕуй ӕфсӕддон-техникон гъомус бӕрзонддӕр исесун ӕма нӕ гъӕуайкӕнуйнади тухтӕ дӕр фӕддувӕр кӕнун. Аллианзон форум исаразуни фӕлгӕти ӕфсӕдтӕ федардӕр кӕнунцӕ ӕфсӕддон-техникон ӕмгустади бундорбӕл. Нӕуӕгӕй-нӕуӕгдӕр тугъдон еуӕгтӕ фӕззиннуй нӕ бӕсти ‘фсади.

Авиаклуб «ДОСААФ»-и будури цинӕхузон тугъдон техникӕ, хуӕцӕнгӕрзтӕ ӕма ефтонггӕрзтӕ адтӕй, уӕхӕн, ӕвӕдзи, нӕбал байзадӕй. Нуриккон хузтӕ, сӕрмагонд ӕма музейон экспонаттӕ, сауӕнгӕ ӕфсӕддон уӕледарӕси уӕнгӕ. Уомӕй уӕлдай фӕууинӕн адтӕй, ӕфсадӕн гъӕугӕ дзаумӕуттӕ ка уадзуй, еци кустуӕтти продукци, аййевадон, адӕмон промыслыти ӕма мухури фӕрӕзнити равдиститӕ дӕр. Форуми иуазгутӕн фадуат фӕцӕй тугъдон хуӕдтолгути экипажи  иуонгӕй хе банкъарун ахурадон компьютерон тренажербӕл, сӕ хъауритӕ бавзарун ӕхсӕн тири ӕма, ке зӕгъун ӕй гъӕуй, салдати касӕй исахуадун. Тӕккӕ минкъийдӕр иуазгутӕн ба арӕзт ӕрцудӕй гъазӕн фӕзӕ.

Форуми 58-аг ӕфсадӕй уӕлдай ма архайдтонцӕ ӕнӕнгъӕлӕги уавӕрти министради цӕгатиристойнаг регионалон хайадӕ, Росгвардий дӕлхайӕдтӕ, Цӕгат Иристони промышленнон кустуӕтти минӕвӕрттӕ ба равдистонцӕ, промышленности ӕма гъӕууон хӕдзаради сӕ къохти ци устур ӕнтӕстдзийнӕдтӕ бафтудӕй, еци бӕрӕггӕнӕнтӕ.