25 июля 2024

ПАДДЗАХАДОН АРХИВÆН – НÆУÆГ БÆСТИХАЙ

23.12.2020 | 11:59

Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Паддзахадон архивæн нæуæг бæстихай исаразун æма æндæр ахсгиаг фарстатæбæл дзубанди цудæй, Архивти федералон агентади нæ республики минæвæрттæн ци фембæлд адтæй, уоми.

Дзубандий архайдтонцæ Архивти федералон агентади разамонæг Андрей Артизов æма æ хуæдæййевæг Андрей Юрасов, Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Хецауади Сæрдар Тускъати Таймораз æма æ хуæдæййевæг, Уæрæсей Федераций Президенти рази Цæгат Иристони Æнхæстбаргин минæвар Дзанайти Барис.

Цæгат Иристони Паддзахадон архивæн нæуæг азгъунст исаразуни фарста рагæй ахгсиаг æй. Еци косæндони фæзуæттæ унгæг ке ’нцæ, уой туххæй берæ документтæ æфснайун багъудæй архиви пъадвæлтти, сæ еу хай ба ’й Архивон служби азгъунсти. Ке зæгъун æй гъæуй, 1968 анзи ци бæстихай исаразтонцæ, е абони домæнти аккаг нæбал æй.

Тускъати Таймораз æ радзубандий куд фæннисан кодта, уотемæй архиви æфснайд æрмæгутæ ахсгиаг айдагъ республикæн нæ ’нцæ, уони ’хсæн берæ гæгъæдитæ ес еугур Цæгат Кавкази зингæ историон æма культурон цаути туххæй.

– Республики Паддзахадон архивæн нæуæг бæстихай исаразуни гъуддаги мах гъудæй федералон ведомстви агъаз. Æма абони еци фарста ралух кæнуни фæдбæл аразий дзуапп райстан. Архивти федералон службæ гъæугæ документтæ бадæтдзæнæй сæрмагонд хецауадон къамисмæ. Еугур фадуæттæй дæр байархайдзинан, цæмæй Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Паддзахадон архиви нæуæг бæстихаййи арæзтадæ райдайа 2022 анзи (аци ахсгиаг объект бахæсдзæнæнцæ   федералон программитæй еуемæ), – загъта Тускъай-фурт.

Республики архиви косгутæ куд зæгъунцæ, уотемæй сæ фонди нуртæккæ ес, 1793 анзæй 1920 анзи уæнгæ цаути хæццæ баст ци гæгъæдитæ ес, уони 330 мин еуæги. Архиви æфснайд æнцæ раздæри Терки облæсти хæйттæ – Пятигорски, Хъизлари, Мæздæги, Дзæуæгигъæуи, Нальчикки, Грознай æма Хасавюрти зилдти историон хабæртти хæццæ баст ахсгиаг гæгъæдитæ.

Фембæлди фæсте Дзанайти Барис куд фегъосун кодта, уотемæй объекти арæзтадæ райдайунæн еугур гъæугæ проектон-хигъди гæгъæдитæ республикæ æхе харзæй бацæттæ кодта (еци нисанæн дехгонд æрцудæй 10 миллион соми). Дзанайи-фурти дзубандимæ гæсгæ, нæуæг бæстихай арæзт ку ’рцæуа, уæд еци æууæл фадуат ратдзæнæй, цæмæй архиви еугур фондтæ дæр æфснайд æрцæуонцæ, нуриккон ефтонггæрзтæ æвæрд кæми уа, уæхæн бæстихаййи. Проектмæ гæсгæ нæуæг архиви бунат уодзæнæй хæстæгдæр 45-50 анзи æмгъуди гæгъæдитæ æфснайунæн.

Нæуæг Паддзахадон архив кæми æрбунæттон уодзæнæй, еци зæнхи хай дæр бæлвурдгонд æрцудæй. Проекти куд загъд ес, уотемæй нæуæг бæстихаййи фæзуат уодзæнæй 4,5 мин квадратон метри бæрцæ, еци-еу рæстæг си бафснайæн уодзæнæй аллихузон гæгъæдити 850 мин еуæги.

 

Уæрæсей Федераций Президенти рази Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Еудадзугон минæваради пресс-службæ