20 апреля 2024

РӔДУДБӔЛ БАСӔТТУН ДӔР АМОНДИ ГЪУДДАГ ӔЙ!..

08.07.2022 | 19:16

Уӕрӕсей Федераций Паддзахадон Думӕ райста закъон сувӕллӕнтти ӕма фӕсевӕди еугуруӕрӕсеуон ӕзмӕлд исаразуни туххӕй. Куд си амунд ес, уотемӕй е архайдзӕнӕй ирӕзгӕ фӕлтӕрти гъомбӕлади, профессионалон ӕгъдауӕй хе над бӕлвурд кӕнуни, фӕлладуадзӕн рӕстӕг раст ӕрветуни, сӕ зундирахаст рӕстади бундорбӕл аразуни ӕма сӕ ӕхсӕнади медӕгӕ ӕнхӕст цардиуагӕй цӕрунмӕ арӕхсунмӕ цӕттӕ кӕнун ӕма ӕндӕр фарнӕхӕссӕг гъуддӕгути архайунмӕ. Аци хабар нӕуӕгдзийнадӕбӕл банимайӕн, ӕвӕдзи, нӕййес: еугур еци фарстатӕбӕл советон доги хъӕбӕр ӕнтӕстгинӕй кустонцӕ нӕуӕгдзаути еугӕндтӕ ӕма фӕскомцӕдес. Фал Советон Цӕдес ке  фудзунддзийнади туххӕй фехалдӕй, уони, еуемӕй, советон фӕлтӕрддзийнадӕй ӕгириддӕр нецибал гъудӕй, иннемӕй ба,  хузӕнонӕй ести исаразунгъон дӕр нӕ разиндтӕнцӕ. Ӕма уой фудӕй ба еци ахсгиаг къабази, гъома, ирӕзгӕ фӕлтӕрти не ‘хсӕнади уодварни домӕнтӕмӕ гӕсгӕ аккаг хузи гъомбӕл кӕнуйнади, цӕйбӕрцӕбӕл зӕрандзийнадӕ ‘рцудӕй, уой ба абони нӕхе цӕститӕй уинӕн, берӕ цидӕртӕ нин хъӕбӕр сагъӕссаг иссӕнцӕ. Хуарз ӕма хецаудзийнади уӕлиау бадгутӕ ‘й балӕдӕрдтӕнцӕ, ирӕзгӕ фӕлтӕрти хӕццӕ куст фиццаградон ци ӕхсӕнади нӕ уа, уомӕн ӕ исонибон хъӕбӕр кӕуйнаг исуодзӕнӕй. Уогӕ ин исонибон ба уодзӕнӕй?

Ци ‘рцудӕй, уобӕл ма ци дзорӕн – ӕрцудӕй ӕма  ‘рцудӕй. Нур растдӕр уодзӕнӕй уавӕр исраст кӕнунбӕл ӕновудӕй байархайун.

Нӕ рагфидтӕлтӕй нин байзадӕй ауӕхӕн загъд: «Рӕдудбӕл басӕттун дӕр амонди гъуддаг ӕй…»

Ӕма нӕ сагъӕс уа, цӕмӕй нӕуӕг Еугуруӕрӕсеуон ӕзмӕлд исуа гъомусгин, агъазиауӕй фӕррӕстмӕ уа ӕ нисанеуӕг, рӕстмӕ ӕййивддзийнӕдтӕй фӕббӕрӕг уа нӕ кӕстӕрти карнӕбӕл.