22 майя 2024

РӔСТӔГУТӔ БӔРГӔ РӔСТӔМБӔЛӔГ КУ УИУОНЦӔ…

10.02.2021 | 09:28

Адӕймаг ци зӕнхӕбӕл, ци бӕсти райгура, уой хӕццӕ, ӕ хуарздзийнӕдтӕ, ӕ сагъӕстӕ, ӕ зинти хӕццӕ баст куд нӕ фӕууй ӕ цард еугурӕй дӕр? Сувӕллон зӕрдӕбӕл дарагӕ ’й: нӕ гъӕу Толдзгуни фиццагидӕр (кӕд ма ести гъуди кӕнун, уӕд) махмӕ фӕззиндтӕй радиоприемник, «Родина», зӕгъгӕ, хундтӕй. Мӕ фидӕ Зелимхан скъолай ахургӕнӕгӕй куста, уоййасӕбӕл берӕ ӕхца нӕ иста, фал си уӕддӕр рауӕлдай кодта ӕма балхӕдта радио. Гъема сӕумӕраги, ӕхсӕз сахаттебӕл, сӕрди уа, зумӕги, райгъусидӕ Кремли сахатти зӕлланг, уӕдта ниццӕгъдиуонцӕ Советон Цӕдеси Гимн. Уомӕй райдайидӕ нӕ алли бон дӕр.

Уӕди рӕстӕги, уӕдта уой фӕсте ӕнзти дӕр, скъолай ахур кӕнгӕй, игъосинӕ фӕстаг хабӕрттӕмӕ Мӕскуйӕй. Дзурдтонцӕ ахид дуйней алли кӕрӕнтти ци бӕлӕхтӕ, тугъдтитӕ, хӕлхъойтӕ ӕма лӕгъуз миутӕ цудӕй, уони туххӕй. Ӕз ба цийнӕ кодтон – мӕнӕ ци хъаурӕгин, ци домбай бӕсти цӕрун, тугъдӕн, хӕлхъойӕн нӕмӕ ӕ кой дӕр нӕййес, сабурӕй, ӕнӕмӕтӕй ӕрветӕн нӕ рӕстӕг, кӕнӕн нӕ хабӕрттӕ. Сӕрустур адтӕн, еузагъдӕй, мӕ бӕстӕй, мӕ паддзахадӕй, мӕ исонмӕ нифсгунӕй кастӕн…

Еууӕхӕни мӕ фидӕ скъолайӕй иссудӕй, цидӕр мӕтъӕл адтӕй. Мӕ мадӕ ’й бафарста, ци кӕнис, ести ди ресуй, зӕгъгӕ. Е арф ниууолӕфтӕй ӕма уотӕ бакодта:

– Сталини сӕри хъанзи тог бакалдӕй…

Багузавӕ кодта мӕ мадӕ дӕр, зингӕ фӕммӕтъӕлдӕр ӕй.

Дуккаг бон ку  иссудӕй фӕсуроктӕ мӕ фидӕ, уӕдта еу усмӕ неци дзурдта, уӕдта ӕ цӕститӕ дони разилдта ӕма мӕ мадӕмӕ ӕрбакастӕй:

–  Сталин рамардӕй…

Фидӕ рандӕй фӕстӕмӕ скъоламӕ, уоми, гъӕусовети рази урух тургъи гъӕуама адтайдӕ саударӕн митинг. Мӕ мадӕ ба уӕрдундони цидӕртӕ куста. Еу усмӕ мӕмӕ уотӕ фӕккастӕй, цума ӕхе меднимӕри заргӕ кодта, фӕддес ибӕл кодтон, уӕхӕн хъонцгӕнӕн хабари фӕсте куд заруй, зӕгъгӕ. Фал имӕ лӕмбунӕг ку байгъустон, уӕдта ’й балӕдӕрдтӕн: ӕхецӕн гъарӕнгӕ кӕнуй мӕ мадӕ. Сабургай кудтӕй ӕма уотемӕй цидӕртӕ архайдта.

Еци бӕнтти айдагъ мӕ гъӕуи цӕргутӕ нӕ хъонц кодтонцӕ. Ӕнӕгъӕнӕ устур бӕсти дзиллитӕ дӕр ӕнӕвгъауӕй калдтонцӕ сӕ цӕстисуг, лӕдӕрдтӕнцӕ – уӕхӕн хъаурӕгин разамонгутӕ, фӕтӕгтӕ ӕстӕн фӕуунцӕ ӕма сагъӕси бацудӕнцӕ сӕ исонибонбӕл, сӕ изолдӕри цардбӕл.

Ӕма, ӕцӕгӕйдӕр, рауадӕй уотӕ, ӕма домбай паддзахадӕ фӕккиудтӕй, ӕ хъаурӕ, ӕ ерисхъӕ кунӕг кӕнун райдӕдтонцӕ. Хуарз ма гъуди кӕнун, ӕхсайӕймаг ӕнзти райдайӕни дзолласӕн хуӕдтолгӕмӕ куд ӕнгъӕлмӕ кӕсианӕ, уӕхӕн алли алцӕмӕй гъӕздуг бӕсти къӕбӕр куд исзамана ӕй, адӕм ци тухститӕ ӕвзурстонцӕ, уой.

Берӕ, ӕгӕр берӕ ӕнӕлӕдӕрд миутӕ цудӕй нӕ уӕдиккон цардиуаги, берӕ си адтӕй гъӕладзийнӕдтӕ, адӕми гъезӕмарӕгӕнӕг. Абони кӕмӕдӕр ходӕг фӕккӕсдзӕнӕй, фал цӕргутӕй бустӕги гириз кӕнун байдӕдтонцӕ, нӕбал син уагътонцӕ берӕ фонс дарун. Хӕргутӕ ба уӕлдай, бустӕги ӕнӕгъӕугӕ фиртӕнттӕбӕл нимад ӕрцудӕнцӕ, ӕрӕмбурд сӕ кӕниуонцӕ, гуфити сӕ бакалиуонцӕ ӕма сӕ кумӕдӕр фӕлласиуонцӕ, уотӕ дзориуонцӕ мӕргъти фермитӕмӕ, дан, сӕ кӕркитӕн хуаллагӕн…

Фал ма уӕддӕр нӕ исонӕн уоййасӕбӕл нӕ тарстан, уӕддӕр ма паддзахадӕ ӕ къӕхтӕбӕл лӕудтӕй, ӕ еуӕй-еу разамонгутӕ хӕрӕ-уӕрӕ миутӕ кӕд ракӕниуонцӕ, уӕддӕр.

Ӕнӕ еске агъазӕй, ӕнӕ еу къапекк бафедгӕй, бацудтӕн институтмӕ. Ахур кодтон иннетӕй лӕгъуздӕр нӕ, сӕрди ба студентти арӕзтадон къуари хӕццӕ Казахстанмӕ рандӕуианӕ, аразтан фермитӕ, хӕдзӕрттӕ, клубтӕ. Къапекк бакосийанӕ, е дӕр ниййергутӕн сӕ къох рӕуӕггӕнӕг агъаз уидӕ. Аллирауӕн дӕр – изоли, хӕстӕги – нӕхе лӕдӕрдтан, цума нӕхемӕ, нӕ хӕдзари ан, уотӕ. Еу бӕстӕ, еу адӕм ӕма еу уагӕвӕрд,  советонтӕ  еузагъдӕй.

Еу хатт ба дууинсӕй сомей хӕццӕ ниммедӕг дӕн Ашхабадмӕ. Ӕфсади ку адтӕн, уӕд уоми еу дзӕбӕх туркменаг биццеуи хӕццӕ балимӕн дӕн, ӕ ном Бешим, ӕ муггаг ба Курруков. Ахид мин дзоридӕ служби фӕсте мӕмӕ иуазӕгуати ӕрцо, зӕгъгӕ. Ӕз ӕмгъудтӕ кодтон, кӕми рӕстӕг нӕ адтӕй, кӕми фӕндаггаг. Уӕд еууӕхӕни шифертӕ ӕлхӕнунмӕ рандӕ дӕн Кӕсӕгмӕ. Нӕ сӕбӕл исцурӕвӕрӕ дӕн, уӕд нури хузӕн парахат нӕ адтӕй аразӕн ӕрмӕги хабар.

Нӕййес, уӕд нӕййес. Мӕ сӕри ци фӕммедӕг ӕй, магъа, ӕма дин Минводи аэропорти ку исмедӕг уинӕ, аст ӕма инсӕй сомемӕй Ашхабадмӕ билет ралхӕдтон ӕма дууӕ сахаттей фӕсте Туркменистани балӕудтӕн. Куд адтӕй, ци адтӕй, уобӕл нӕ дзордзӕнӕн, цалдӕр бони си фӕддӕн, хъӕбӕр мӕ исиуазӕг кодта Бешин, уорӕдта ма мӕ, фал нӕхемӕ айфонмӕ цитӕ кӕнунцӕ, зӕгъгӕ, ратахтӕн. Сӕумӕ ратахтӕн, фӕсарӕфти цуппар сахаттебӕл ба нӕ гъӕуи адтӕн. Ӕрхаудтӕй мӕмӕ си уайдзӕфтӕ ниййергутӕй… Гъай-гъай, ӕригонӕй адӕймаг устурзӕрдӕ фӕууй, хатгай изолдӕр нӕ рагъуди кӕнуй.

Уой цӕмӕ гӕсгӕ дзорун… Нур ба ма равзарай уӕхӕн балци ракӕнун! Хӕстӕг фӕсарӕнтӕ нин иссӕнцӕ нӕ раздӕри ӕнсувӕрон республикитӕ…

1991 анзи мӕбӕл ӕнзтӕ дӕр цудӕй, фӕллӕдӕргӕ дӕн, мадта куд фӕууй. Ӕма мӕмӕ багъардта, мӕ Райгурӕн бӕстӕ, мӕ Фидибӕстӕ тӕссаг билгӕронбӕл ке ’рлӕудтӕй, е. Ӕндагон нӕуарзӕгойти бон ин сӕ комкоммӕ знаггадӕй неци бацӕй, фал ӕй медӕзнӕгтӕ ба нӕ астӕу сабургай ӕхсидтонцӕ ӕма ниггупп кодта… Ӕнӕ устур тугъд, ӕнӕ хӕлхъой, ӕнӕ ’ндӕрӕй. Рӕсугъд, сайӕн, бӕрзонд дзубандитӕй нин нӕ гъостӕ ӕхснадтонцӕ, метин мӕсгутӕ нин амадтонцӕ, уотемӕй.

Китайӕгтӕ, еске ку фелгъетунцӕ, уӕд ин уотӕ фӕззӕгъунцӕ: «Устур хӕлхъойтӕ, устур ӕййивддзийнӕдти доги цӕргӕ дин рауайӕд…»

Махмӕ дӕр уӕхӕн хӕлхъой догӕ ӕрхаудтӕй. Нӕ муггаги хестӕр, Хӕмицати Алийхан, рохсаг уӕд, сӕдӕ анземӕй фулдӕр фӕццардӕй. Райгурдӕй капитализми доги, ӕ царди фулдӕр рӕстӕг рарвиста социализми, уӕдта бабӕй дзихъирт нӕуӕгӕй капитализми ӕгъдӕуттӕ фӕууидта.

Мах фӕлтӕрӕй ма, нӕ зонун, сӕдӕ анзи еске фӕццӕрдзӕнӕй, фал мах социализм бавзурстан, капитализм уинӕн нӕхе цӕститӕй. Изолдӕр ба ма ци уодзӕнӕй, цо, ба ’й зонӕ…

Гъе уотӕ ‘й, адӕймаг куд фулдӕр цӕра, уотӕ фулдӕр хабӕрттӕ, фулдӕр дессӕгтӕ ӕма гъуддӕгутӕ уинуй. Ӕцӕг, нивгун ба уӕд фӕууй, ӕма си ӕ зӕрдӕ ку рохс кӕна…