13 июля 2024

РӔУӔНТТӔ АГОРУНИ БӔСТИ КОСУН ГЪӔУЙ!..

18.09.2021 | 16:09

Кирови райони станицӕ Змейкаги Пашковскийи гъӕунги гъӕуама арӕзт ӕрцӕуа сувӕллӕнтти фӕзӕ, фал уой туххӕй куститӕ, ка сӕ гъӕуама ӕнхӕст кӕна, етӕ сӕ нерӕнгӕ идайгӕ дӕр нӕма ракодтонцӕ. Уой фӕдбӕл ӕрӕги Хецауади ӕмбурди дзубанди ку рацудӕй, уӕд райони разамунд сӕхе рӕститӕ кӕнуни зӕрдтӕй исрӕуонӕ кодтонцӕ, гъома, сӕ бон нӕй аразӕг компаний разамонӕги иссерун. Гъе дин, гъе, – куд фӕззӕгъунцӕ, арс уинӕ ӕма  ин уотемӕй ба ӕ фӕд агорӕ.

Ӕма уӕхӕн цаутӕ, гъулӕггагӕн, минкъий нӕ ‘нцӕ нӕ республики иннӕ рауӕнти дӕр. Еци ӕнӕгъдаудзийнади фӕдбӕл Цӕгат Иристони Сӕргълӕууӕги ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Сергей Меняйло хъӕбӕр карзӕй дзурдта, ӕрӕги республики министрадтӕ ӕма ведомствити, уӕдта муниципалон хецаудзийнади оргӕнти разамонгутӕ ци аппаратон ӕмбурд исаразтонцӕ, уоми. Профилон ведомствити бӕрнон косгутӕн байхӕс кодта, цӕмӕй фӕккарздӕр кӕнонцӕ сӕ цӕстдард, арӕзтадон куститӕ ка гъӕуама ӕнхӕст кӕна, еци подрядон организацити архайдмӕ. Гъуддаг уой медӕгӕ ‘й, ӕма уонӕй еуӕй-еуетӕ, куд син ӕнцондӕр ӕй, уотӕ дарунцӕ сӕхе, ахсгиаг  объектти арӕзтади графиктӕ ихалунцӕ. Уой фӕдбӕл, Сергей Меняйло ци дӕнцӕ ӕрхаста, уомӕ гӕсгӕ, зӕгъӕн, ӕртӕ рӕвдауӕндоней арӕзтади график зингӕ никъкъулумпи ‘й. Зӕгъун гъӕуй уой, ӕма еци объекттӕ исаразун ке бӕрни бакодтонцӕ, уони хӕццӕ бадзурдтӕ федаргонд ӕцудӕнцӕ сауӕнгӕ евгъуд анзи декабри мӕйи.

– Кӕд подрядчикки хӕццӕ бадзурд декабри бафинстайтӕ, кӕд е анзи ӕмбес проект исаразунбӕл бахарз кодта, уӕд ма арӕзтадӕмӕ ба кӕд бавналдзӕнӕй? Подрядон организацитӕ сӕ кусти къулумпидзийнӕдтӕмӕ аллихузон рӕуӕнттӕ радавунцӕ ӕма сумах ба, сӕ фӕливддзийнӕдтӕ син лӕдӕргӕй, уӕддӕр сӕ хӕццӕ исарази уотӕ. Уотемӕй ба етӕ нӕ, фал мах гъӕуама ӕвӕрӕн домӕнтӕ. Уӕхӕн цӕстдарди хӕццӕ гъуддӕгутӕ кенӕ ӕгирид нӕ фӕррӕстмӕ уодзӕнӕнцӕ, кенӕ ба хъӕбӕр зинтӕй. Ӕма уобӕл  мах неци хузи арази уӕн. Ӕма куд уӕн арази?

Ахсгиаг социалон объекттӕ афойнадӕбӕл ку нӕ исцӕттӕ уонцӕ, уӕд дзуапдӕттӕг ба гъӕуама республикӕ уа? – профилон министради разамунди ӕрфарста Сергей Меняйло.

Уӕхӕн уавӕрӕн идарддӕр бухсӕн нӕбал ес. Уӕхӕн хатдзӕг искӕнгӕй, республики разамонӕг ведомствити бӕрнон косгутӕн байхӕс кодта, цӕмӕй ӕ хӕццӕ фембӕлдмӕ ӕрбахононцӕ еугур подрядон организацити минӕвӕртти дӕр. Уой хӕццӕ, рагагъоммӕ ӕркӕсун гъӕуй, бадзурдти уагӕвӕрдтӕ афойнадӕбӕл ка нӕ ӕнхӕст кӕнуй, етӕ гъӕуама ци хузи ӕфхуӕрд ӕрцӕуонцӕ, еци мадзӕлтти номхигъд.

– Фагӕ ‘й ӕбӕрнон подрядчиктӕн бухсунӕн, – федарӕй загъта Сергей Меняйло, – уонӕй, уӕдта сумахӕй дӕр еуӕй-еуетӕ ӕгӕр уӕлӕнгай цӕстингас даретӕ федералон центри размӕ, республикӕ ӕхемӕ ци ихӕстӕ есуй, уони ахедгӕ хузи ӕнхӕст кӕнунмӕ. Кӕд подрячикӕн ӕнӕ  райвазӕ-байвазӕ кӕнгӕй косун ӕ бон нӕй, уӕд ин ӕ бӕсти  байагордзинан ӕндӕр компанитӕ.

Ахсгиаг социалон объекттӕ аразуни фарстати фӕдбӕл фӕстӕдӕр дзубанди цудӕй республики Хецауади ӕмбурди дӕр. Уоми Хецауади Сӕрдари ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Тускъати Таймораз дӕр еума хатт карзӕй бафӕдзахста профилон ведомствити разамонгутӕн, цӕмӕй аразӕг компанити хӕццӕ рахастдзийнӕдтӕ уонцӕ карз, куд гъӕуй, уотӕ косун си ке нӕ фӕндуй, уони хӕццӕ сауӕнгӕ бадзурдтӕ фехалун.

Уомӕн ӕма, национ проекттӕ ӕнхӕст кӕнуни гъуддаги республикӕ ӕхемӕ ци ихӕстӕ райста, уони ӕнхӕст кӕнуни берӕ ӕнтӕсуй, цӕмӕйдӕрти ба иннӕ регионтӕй фулдӕр, уӕддӕр ма нӕхъӕртондзийнӕдтӕ дӕр ес. Зӕгъӕн, республики рӕвдауӕндӕнтти арӕзтадӕ къулумпитӕ ӕййафуй. Цӕй фудӕй е дӕр бӕлвурд  ӕй, уомӕ гӕсгӕ еци хъоргӕнӕг фарстатӕ еуварсгонд ӕрцӕуонцӕ ӕнӕ дзебӕлӕй.

Ӕмбурди куд фегъосун кодтонцӕ, уотемӕй ӕртӕ рӕвдауӕндони аразунцӕ Гизӕли, Дӕллаг Санибай ӕма поселок Нӕуӕги. Горӕтгӕрон райони бунӕттон хеунаффӕйади администраций сӕргълӕууӕг Есиати Руслан куд фегъосун кодта, уотемӕй объектти фагӕ нӕ адтӕй сесамайгутӕ, куститӕ уой туххӕй фӕстегӕй байзадӕнцӕ. Мадта Мӕздӕги райони Хъизлари  гъӕуи рӕвдауӕндонӕ аразунӕн ба барӕ ӕрӕгиау равардтонцӕ, ӕма уой туххӕй фӕкъкъулумпи ‘й.


Ахсгиаг арӕзтадон объекттӕ нисангонд ӕмгъудтӕмӕ гӕсгӕ кӕмӕн не ‘нтӕсунцӕ, еци кустуӕтти разамонгутӕй амӕй фӕстӕмӕ карз дзуапп агурд ке цӕудзӕнӕй, уобӕл бундорон дзубанди цудӕй, ӕрӕги нӕ республики Хецауади Сӕрдари ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Тускъати Таймораз ци фембӕлд исаразта, уоми.

Тускъай-фурт син фегъосун кодта республики разамонӕг Сергей Меняйлойи фӕдзӕхст: ӕмгъудтӕмӕ гӕсгӕ объекттӕ ка нӕ аразуй, еци организацити хӕццӕ бадзурдтӕ гъӕуй фехалун. Уомӕй уӕлдай ма аразгути размӕ исӕвардта ахсгиаг домӕн, фӕззӕги бони рахастдзийнадӕ ку раййева, уӕд е куститӕбӕл фӕззиндзӕнӕй, ахедгӕ мадзӕлттӕй гъӕуй испайда кӕнун. Бундорон арӕзтади управлений разамундӕн байхӕс кодта, цӕмӕй  исбӕрӕг кӕнонцӕ, арӕзтадӕмӕ ка нӕма бавналдта, еци организацити. Гъӕуама сӕ хӕццӕ бадзурдтӕ фехалонцӕ.

Аразӕг кустуӕтти разамонгутӕ куд радзурдтонцӕ, уотемӕй тагъд Хумӕллӕг ӕма Олгинскийи гъӕути культури артдзӕстити рахецӕн уодзӕнӕнцӕ цалцӕггӕнӕн-аразӕн гъуддӕгутӕ. Объекттӕ цӕттӕй ратдзӕнӕнцӕ аци анз октябри мӕйи. Дзӕуӕгигъӕуи 11-аг скъолай цалцӕггӕнӕн гъӕугӕ проектон-хӕрзти гӕгъӕдитӕ исцӕттӕ ‘нцӕ, сентябри кӕрони тагъд агъази Республикон клиникон сӕйгӕдони инфекцион незтӕ дзӕбӕхгӕнӕн хайади бӕстихаййи экспертизӕ цӕттӕ уодзӕнӕй. Уотӕ – спортивон объектти гӕгъӕдитӕ дӕр.

Арӕзтадон куститӕ ци тухстдзийнӕдтӕ къулумитӕ кӕнунцӕ, уони фӕдбӕл  дзубандитӕмӕ байгъосгӕй, Тускъати Таймораз баханхӕ кодта уой, ӕма уонӕн сӕ фиццагидӕр хъоргӕнӕг ӕй, косӕг тухӕ ке нӕ фагӕ кӕнуй, е. Никкидӕр ма еу хатт фарста уотӕ исӕвардта, цӕмӕй хъоргӕнӕг нӕхъӕртондзийнӕдтӕ афойнадӕбӕл еуварсгонд цӕуонцӕ ӕма национ национ проекттӕ ӕнхӕст кӕнуни къулумпитӕ ма уа, еугур куститӕ дӕр ӕнхӕстгонд цӕуонцӕ гъӕугӕ кустадон фӕткӕмӕ гӕсгӕ.