22 июня 2024

РÆСТÆГИ РÆСТДЗИЙНАДÆ – ТÆККÆ РАСТДÆР УНАФФÆГÆНÆГ

04.09.2021 | 13:56

Национ проект «Ахурадæ»-и бундорбæл нæ республики Ахуради косгути зонундзийнæдтæ уæлдæр кæнуни институти арæзт æрцудæй, педагогон косгути профессионалон дæсниадæ бæрзонддæр кæнуни мадзæлтти еудадзуг ка косдзæнæй, уæхæн центр.

Нæ республики ахуради косгути зонундзийнæдтæ уæлдæр кæнуни институти директор Исахъти Людмилæ куд загъта, уотемæй  е ахсгиаг гъуддаг æй:

– Федералон проект «Федæни ахургæнæг»-и нисантæ æнхæстгæнгæй, национ проект «Ахурадæ»-йи бундорбæл нæ бæсти еугур регионти дæр арæзт æрцудæнцæ, ахургæнгутæ æма разамунддæттæг кадртæн сæ профессионалон дæсниадæ уæлдæр кæнунæн ци нæуæгдæр æма нуриккондæр мадзæлттæй пайдагонд цæудзæнæй, уæхæн центртæ. Центри сæйраг ихæс æй педагогти профессионалон дæсниадæн хецæн ахурадон маршруттæ бæрæг кæнун. Еци центрæн нæуæг уавæртæ исаразуни гъуддæгутæн субсиди дехгонд æрцудæй еуæндæс миллион соми.

Центри ес аллихузон хайæдтæ. Ахургæнгутæй алкæмæн дæр æхе дæсниади урухдæр æма арфдæр зонундзийнæдтæн информацион-аналитикон центр, наукон-методикон хайадæ, фотолаборатори, лекцитæкæсæн зал.

Нæуæг центр байгон кæнуни фæдбæл Уæрæсей Федераций рохсади министради æнхæстгæнæг директор Павел Кузьмин видеобастдзийнади фæрци арфæ ракодта нæ республики ахургæнгутæн æма загъта, ахурти курс равзарунæн син центри специалисттæ сæрмагонд нæуæг программитæ ке амондзæнæнцæ, уой.

Нæ республики ахурадæ æма науки министри ихæстæ рæстæгмæ æнхæстгæнæг Алибегти Элли гъудимæ гæсгæ, ахуради системи ци берæ нæуæгдзийнæдтæ фæззиндтæй, етæ айдагъ скъоладзаутæ æма студентти нивæбæл  ахурадæн нæ ‘нцæ, фал ахургæнгути зонундзийнæдтæн дæр.

– Æз алли хатт дæр мæ гъуди æргом фæззæгъун, гъома, ахуради системи ирæзтæн нæййес уæн æнæ профессионалон цæттæдзийнадæй ахургæнгути хæццæ. Ес аразæн нæуæг скъолатæ, ефтонг кæнæн сæ аллихузон нуриккон æма хъазар ахурадон техникæй, фал сæбæл косун ка зона, уæхæн педагогтæ ку нæ  уа, уæд гъæугæ дæр цæмæн кæнунцæ? Хуарз ахургæнæг, хъаурæгин разамунддæттæг кадртæ ба аци фарста хуæздæрæрдæмæ раййевдзæнæнцæ. Раздæр æнзти ахургæнгутæ сæ зонундзийнæдтæ уæлдæр кæнуни институтмæ курситæмæ æрвист цудæнцæ, ес ин гæнæн æви нæййес, уæхæн фæткæвæрдмæ гæсгæ.

Еци курсити системæ раййевунбæл дзубанди цудæй æрæги ахургæнгути августи аллианзон урух æмбурди. Педагогтæн, æнæмæнгæ, гъæуй кæцидæр ахурадон къабази хецæн агъаз, сæхе ке фæндуй, еци фарстати, æма нæуæг центри фæрци сæ къохи бафтуйдзæнæй фулдæр æнтæстдзийнæдтæ.

Нæ рагфидтæлтæй нин байзадæй уæхæн зундгин загъд: «Рæстæги рæстдзийнадæй растдæр унаффæгæнæг нæййес!..» Æма нин аци амунддзийнадæ абони дæр нæ цардиуаги еугур гъуддæгути дæр бæргæ исбæззидæ, раст æй ку лæдæрæн æма ‘й ку æнхæст кæнæн, уæд. Уой бундорбæл гъæуама арæзт цæуа, мæнæ ци Центри кой кæнæн, уой архайд дæр. Зæгъун гъæуй, уавæртæ æма фадуæттæ дзуапп дæттунцæ нуриккондæр техникон кусти домæнтæн. Ес си еугур мадзæлттæ дæр, сæ зонундзийнæдтæ уæлдæр кæнунæн сæхуæдтæ ци программæ равзаронцæ, уой исахур кæнунæн.