18 апреля 2024

РÆСТУОДÆЙ КОСУН КЕ ФÆНДУЙ, Е БОНУОДДÆРТÆ НÆ КÆНУЙ…

22.04.2021 | 20:45

Цæгат Иристони Сæргълæууæги ихæстæ рæстæгмæ æнхæстгæнæг Сергей Меняйло си сæрдареуæг кодта, уотемæй адтæй Хецауади радон æмбурд. Дзубанди си цудæй нæ республики социалон-экономикон цардиуаги фарстатæ, паддзахадон программити нисантæ куд æнхæстгонд цæунцæ, уæдта сæ идарддæри райрæзтæн ци ма исаразун гъæуй, уобæл; æркастæнцæ  æдасдзийнади фарстатæмæ дæр.

Æмбурди райдайæни Сергей Меняйло фегъосун кодта хецаудзийнади исконди кадрти фарстай ци еуæй-еу æййивддзийнæдтæ ‘рцудæй, уой туххæй. Зæгъæн, республики Хецауади Сæрдари хуæдæййевæги ихæстæ рæстæгмæ æнхæстгæнæгæй нисангонд æрцудæй Туйгъанти Ларисæ.

Æмбурди ци берæ фарстатæмæ каст æрцудæй, етæ еугурæйдæр ахсгиаг адтæнцæ, фал си уæддæр уæлдай сæйрагдæр хузи каст æрцудæй нæ республики оперативон уавæр, сæйгæ адæмæй уæлбаргинтæн ахсгиагдæр хуастæ лæвæрд куд цæунцæ, хуайраги продукттæ æма афтекти хуасти æргътæмæ, фæккæсун гъæуагæ адæймæгути курдиæдтæ æвзурст куд цæунцæ, уомæ.

Аци фарстати фæдбæл  бæрнон ка ‘й, хецаудзийнади еци къабæзти минæвæрттæ кæд сæ фегъосункæнуйнæгтæ бацæттæ кодтонцæ, уæддæр Сергей Меняйло еци дзуæппитæй аразийæй нæ байзадæй.

Куд баханхæ кодта, уотемæй хецаудзийнади еугур къабæзти, муниципалитетти сæргълæугутæн æма сæ бæрнон косгутæн сæ кусти бæлвурддзийнадæ гъæуама уинонцæ нæ республики цæргутæ.

– Абони ци райаразуйнаг ахсгиаг гъуддæгутæ ес республики, уони æнæмæнгæ æнхæст кæнунбæл гъæуама æновудæй архайæн  еугурæйдæр еумæ. Еугур территориалон оргæнтæй дæр агорун, цæмæй нæ алли æмбурдмæ дæр, сæ къуæрей кусти туххæй бæлвурд бæрæггæнæнтæй  æнхæст игъосункæнуйнæгтæ.

Цæгат Иристони оперативон уавæри фæдбæл радзубандигæнæг, æнæнгъæлти ка ‘рцудæй, кæми зингисервæзт, кæми ба кæмтти зæйи лæсæнтæ – еци цаути фæдбæл хатдзæгтæ кæд искодта, уæддæр е фагæ нæй. Мæн гъæуй зонун, циуавæр мадзæлттæй архайд цудæй еци цаути фæстеугутæ райеуварс кæнунбæл, уой.

Иннæ хабар. Бæрæг бæлвурд нæй, уæлбартæ кæмæ ес, еци сæйгæ  адæймæгутæн гъæугæ хуастæ куд лæвæрд цæунцæ, сæ номхигъд, е дæр. Сæйгити фæзуæттæбæл ба хецæн адæймæгути афтектæ гъæуама ма уа, е дæр æй закъони домæн. Хуасти æма хуайраги продуктти æргътæ уæлæмæ нæ уадзунæн дæр  иссеретæ гъæугæ ахедгæ мадзæлттæ, цæмæй, цæйбæрцæ æнгъезуй, уомæй уæлдæр ма бæрзонддæр кæнонцæ.

Рæхги  нæмæ арæзт æрцæудзæнæй цалдæр бæрæгбоней дзиллон мадзæлттæ. Фал нури уæнгæ дæр, ами дæр сагъæссаг фарстатæ ес,  республикæ æхе Уæлахези бонмæ куд цæттæ кæнуй, уой æз нерæнгæ нæма  фæууидтон. Еу бон æрзилдтæн Дзæуæгигъæубæл, æма уойбæрцæ рекламитæбæл нæййес еунæг ветерани къарæ дæр. Уотемæй ба  мах республикæн ци хъайтардзийнади истори ес, уæхæн берæ регионти нæййес.

Нæ республики Сæргълæууæги ихæстæ рæстæгмæ æнхæстгæнæг ма бауайдзæф кодта, сахари гъæунгтæ берæ рауæнти ке искъахтонцæ æма си коммуникацити куст ке ниддæргъвæтийнæ ‘й, уой фæдбæл дæр, æма бафæдзахста арæзтадæ æма архитектури министрадæн, айдагъ аци фарстамæ нæ, фал скъолати алфамбулай, гъæунгти гъæугæ нисантæмæ дæр æркæсун. Сергей Меняйло байхæс кодта, цæмæй исхарзкæнуйнаг бюджетон æхцатæ æнæгъæнæйдæр гъæуама  цæуонцæ къазнай еувæрсти нæ, фал уобæлти.

– Адæми царди уавæртæ æз мæ кусти нимайун сæйрагдæрбæл, æма еци хузи куст федарæй агордзæнæн, бæрнон бунæтти ка ‘й, уонæй сæ еугуремæй дæр, – баханхæ кодта æ радзубандий Сергей Меняйло. –  Цæудзæнæн районтæмæ, адæми хæццæ æмбæлдзæнæн. Районти æма муниципалитетти сæргълæугутæмæ сæ ахсгиаг лухкæнуйнаг фарстати хæццæ ка æрбацæуа, уонæй ке гъастмæ  не ‘рцæуа каст, еци разамонгути хæццæ æндæр хузи дзубанди кæндзинан. Адæмæн гъæуй агъаз кæнун, æма еци фарстатæбæл алли чиновник дæр гъæуама архайа.  Зæнхити фæдбæл ба зæгъдзæнæн уотæ: зæнхæй ка пайда кæнуй, еци адæймæгутæ хъалон феддзæнæнцæ закъони бундорбæл. Некæмæй неци есæн, айдагъдæр, куд æнгъезуй, уотæ федæнтæ хъалонтæ республики бюджетмæ.

Республики разамонæг бони фæтки фарстати фæдбæл бæлвурд амунддзийнæдтæ равардта профилон ведомствити минæвæрттæн.