14 июня 2024

РАГАЦАУ ДÆХЕ БАГЪÆУАЙ КÆНÆ ÆМА ФИДБИЛИЗÆЙ ÆДАС УОДЗÆНÆ…

12.08.2022 | 12:59

Фæстаг рæстæгути нин  коронавируси хуæцгæ нез нин ци æверхъаудзийнæдтæ исаразта, цæйбæрцæбæл берæ адæм си бастъалдæй, уобæл радзорæ-бадзорæ нæ гъæуй – нæ еугурдæр си зæрдрист фæцан. Æма еу рæстæги ку фæннидæн æй, уæд нæхецæн зæрдитæ бæргæ æвардтан, рахъутти æй, фæййервазтан си, зæгъгæ… Фал æнгъæлдæн, фæффудевгед ан. Рацæй-рагъæр æй, æма иснæуæг æй, нæуæгæй парахат кæнуй. Цæгат Иристони «Роспотребнадзор»-и разамонæг Тибилти Алан æрæги Хецауади æмбурди куд фегъосун кодта, уотемæй нæ республики айразмæ къуæрей дæргъи фæззиндтæй еци незæй алли кари сæйгитæ. Нези парахатти коэффициент æй 1,4. Уомæ гæсгæ ба куд загъта, уотемæй гъæуй æртасæнтæ кæнун æма вакцинаций куст фæййахедгæдæр кæнун, хестæр кари адæмæн æма, аллихузи незтæй еудадзугон сæйгитæн ба, æхсæнадон рауæнти уогæй, хе гъæуай кæнуни мадзæлттæй æнæмæнгæ пайда кæнун. Республики медицинон косæндæнтти нуртæккæ ес ковидæй нæудæс æма дууинсæй сæйги. Аци хабар фегъосун кодта Цæгат Иристони æнæнездзийнадæ гъæуайкæнуйнади министр Тебиати Сослан. Æ дзубандимæ гæсгæ, амбулаторити фæстаг бæнтти фæккарздæр æй нæуæг коронавирусæй дзæбæх кæнуни æма æ профилактики куст. Республикæмæ ци экспресс-тесттæ æрбарвистонцæ, уони фæрци ба ес æртасæн кустити бæрцуат фæффулдæр кæнуни гæнæн.

Медицинон косæндæнттæ коронавируси нæуæг фæззинди нихмæ ци мадзæлттæ аразунæй ихæсгонд æнцæ, уони гъæугæ хузи аразунцæ. Фал адæм ба, нæ еугурдæр æй уинæн, сæхе æгæр устурзæрдæй бабæй æвдесунцæ. Кæми гъæуа нæ гъæуа, уомити æмбурдтæ кæнунцæ, кæрдземæн уотид салам раттуни бæсти хъуритæ кæнун байдайунцæ (еци миуæ уæлдай æведауцæ ба мæрдæгъдауи рæстæг æй). Мадта маскæ даруни кой ба кæнгæ дæр ма кæнетæ – æнæмæнгæ даргæ кæмæн æй, етæ дæр æй сæ сæрмæ нæ хæссунцæ. Махмæ, Цæгат Иристони, нæма ес уæхæн домæн, цæмæй адæм бабæй маскитæ дарун райдайуонцæ. Æма нæ, бæргæ, гъæугæ дæр ку нæ бакæниуонцæ. Фал Уæрæсей берæ рауæнти ба уæхæн фæткæ æвæрд цæуй официалон æгъдауæй. Æма уæхæн мадзæлттæмæ адæм циуавæр цæстингасæй кæсунцæ, уой туххæй ба социологон æрфарсти бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ æрмæг мухур кæнæн дæлдæр.

Дзубанди дæр ибæл нæййес. Коронавирус цæйбæрцæбæл тæссаг æй. Æма нин специалисттæ ци унаффæ кæнунцæ, уомæ лæмбунæг æригъосун гъæуй, æнхæсткæнуйнаг ци æй, уой æнхæст кæнун. Тæрсун неке кæнæн, фал бæрнондæр ун гъæуй, дзубанди дæхе æма дæ хеуæнтти, дæ рæбун архайæг адæймæгути æнæнездзийнадæбæл ку цæуа, уæд. Хумæтæги нæййес уæхæн загъд: «Рагацау дæхе багъæуай кæнæ, æма фидбилизæй æдас уодзæнæ…»

Нæкæси, дзиллон хабархæссæг фæрæзнитæ куд фегъосун кодтонцæ, уотемæй æртасгутæ Уæрæсей раргом кодтонцæ коронавируси нæуæг хузæ, кæци, куд зæгъунцæ, уотемæй æй «омикрон» æма «дельта»-йи гибрид. Америкаг ахургонд-генетик Дмитрий Прусси гъудимæ гæсгæ, «уæрæсейаг дельтакрон»-и тæссагдзийнадæ ма исбæлвурд кæнуйнаг æй. Æ загъдмæ гæсгæ, «омикрон» æма «дельта»-йи геномти фрагменттæ кæми уонцæ, уæхæн вирустæ – устур æстæндзийнадæ æй, уомæн æма «дельта»-йи штамм, зæгъун æнгъезуй, фæддунд æй. Фал уæддæр уæхæн æнахур гибридон вирустæ рабæрæг æнцæ Петербурги æмбурдгонд æрмæгути. Уогæ, куд зæгъунцæ, уотемæй аци штамм нерæнгæ уоййасæбæл нæма фæххæлеу æй, сауæнгæ Петербурги дæр – уоми æртасæнтæ аразта гриппи Институт.