19 майя 2024

РАСТ ЛÆГ Æ РÆСТДЗИЙНАДÆН ИСÆФУНÆЙ НÆ ТÆРСУЙ!..

21.01.2023 | 20:40

Нури доги хабархæссæг фæрæзнитæ уоййасæбæл берæ иссæнцæ, æма сæ еугуребæл еу адæймаг хъæртгæ дæр нæ ракæндзæнæй. Æма ни алкедæр, æвæдзи, уонæй айдагъдæр кæцидæртæй пайда кæнуй. Кæцæй базонетæ хабæрттæ, зæгъгæ, дзиллон цæстингас бæлвурдгæнæг Еугуруæрæсеуон центри æртасгутæ уæрæсейæгтæй ке бафарстонцæ, уони дзуæппитæ рауадæнцæ мæнæ ауæхæн (проценттæй нимайгæй):

Централон телеуинунадæй 47%

Социалон хизæгтæй æма блогтæй 42%

Адæми хæццæ дзубандитæй  40%

Интернети сайттæй 36%

Бунæттон телеуинунадæй 31%

Централон мухурæй 20%

Бунæттон мухурæй 20%

Централон радиойæй 14%

Бунæттон радиойæй 12%