25 июля 2024

РАЗДЗÆУÆГ КУ НÆ БÆЗЗА, УÆД ИБÆЛ ЗЕСТИ ГÆБАЗÆ РАБÆТТУНЦÆ!..

30.09.2022 | 10:26

Иосиф СТАЛИН: «Æндиуцæ æма æхсарæ – етæ бæгъатæрдзийнадæн айдагъдæр æ еу фарс æнцæ. Иннæ фарс – минкъийдæр ахсгиаг нæй – е æй арæхстдзийнадæ. Æндиуцæ, дан, сахартæ байсуй. Фал е уæд фæууй, æма æндиуцæ, æхсарæ, нифсхаст миуæмæ цæттæдзийнадæ еугонд ку цæуонцæ хуæрздессаг зонундзийнæдти хæццæ…»