20 майя 2024

ӔРГЪТИ ИРӔЗТ БАУОРАМУН ГЪӔУЙ

11.03.2022 | 09:53

Республикӕ Цӕгат Иристон-Аланий Сӕргълӕууӕг Сергей Меняйлойӕн адтӕй фембӕлд нӕ республики амалгъонади минӕвӕртти хӕццӕ. Дзубанди цудӕй исӕвзурӕг экономикон уавӕри ӕргъти ирӕзтмӕ цӕстдаруни мадзӕлттӕ исаразунбӕл.

– Нӕ республики цӕргутӕ гъаст кӕнунцӕ, хуаллӕгти ӕргътӕ фӕстаг бӕнтти ке ирӕзунцӕ, уой фӕдбӕл. Абони зин уавӕрбӕл сагъӕсгӕнгӕй, нӕ ихӕс ӕй ӕргътӕ «спекулятивон» ирӕзтмӕ ма ‘руадзун. Фиццагидӕр, уордӕмӕ хаст цӕунцӕ, социалон ахедундзийнадӕ кӕмӕн ес, еци гъӕугӕ хуаллӕгтӕ ӕма хуастӕ, – фӕннисан кодта Сергей Меняйло.

Республикӕ Цӕгат Иристон-Аланий экономикон ирӕз-

ти министри фиццаг хуӕдӕййевӕг Олег Быкадорови гъудимӕ гӕсгӕ, хуаллӕгти ӕргъти ирӕзти анхосӕгтӕ ӕнцӕ, республики фӕлхасадон базарадӕмӕ ӕндӕр рауӕнтӕй ци хуаллӕгтӕ ласт цӕунцӕ, еци регионти хӕццӕ бастдзийнади фарстатӕ. Уӕлдай сагъӕссаг – коммуналон лӕггӕдтӕ, гъӕууон хӕдзаради хуаллӕгтӕ уадзгути хеӕвӕрд ӕргътӕ.

Нӕ республики фӕзуатбӕл ӕргътӕмӕ цӕстдаруни фӕдбӕл Сергей Меняйло профилон министрадӕн байхӕс кодта, аллибон мониторинг аразун, ӕнӕмӕнгӕ гъӕугӕ товарти ӕргъти ирӕзт бӕрӕг кӕнун.

Ӕ радзубандий Сергей Меняйло загътӕ:

– Цийфӕнди уавӕри дӕр ӕргъти ирӕзт гъӕуй бауорамун ӕма, ӕнӕмӕнгӕ гъӕугӕбӕл нимад ци хуаллӕгтӕ ‘нцӕ, уони ун базаради тугъдади багъӕуай кӕнун. Кӕд ести къурцдзӕвӕнтӕ исӕвзуронцӕ ӕввонггӕнгути миути фудӕй, уӕд ӕз мӕхуӕдӕг комкоммӕ дзубанди кӕндзӕнӕн хуаллӕгтӕ уадзгути хӕццӕ. Бӕлвурд ӕй, бизнес еуӕй-еу фарстати ке къулумпи кӕндзӕнӕй, е. Абони материалон уавӕрбӕл нӕ цӕуй дзубанди, фал еумӕйагӕй кӕрӕдземӕн фӕййагъаз кӕнунбӕл. Барӕй ӕргътӕ бӕрзонд кӕнун ӕма уотемӕй еу бонмӕ устур ӕхцатӕ бакосуни мадзӕлттӕ нӕ бауадздзинан. Мах гъӕуй, ӕргъти ирӕзт ка бауорамдзӕнӕй, уӕхӕн мадзӕлттӕ иссерун, еци ихӕс исӕвардта нӕ размӕ Уӕрӕсей Федераций Президент, ӕма ‘й исӕнхӕст кӕндзинан.

Уомӕй уӕлдай, нӕ республики разамонӕг профилон министрадӕн бабарӕ кодта, аптекити хуасти ӕргътӕмӕ дӕр бӕлвурд цӕстдаруни гъуддаг.

 

РЕДАКЦИЙӔЙ:

Базаради архайгутӕй нуртӕкки уавӕртӕй пайда кӕнгӕй ӕргътӕ ка исбӕрзонд кодта, уони ӕдзӕсгон миутӕмӕ гӕсгӕ зӕрдӕбӕл куд не ‘рбалӕудзӕнӕй номдзуд Лев Толстойи загъд: «Давӕгӕн сауӕнгӕ миллионтӕ радтӕ, уӕддӕр ӕ кӕнон нӕ ниууадздзӕнӕй…» Ӕцӕгӕйдӕр уотӕ ке ӕй, уой абони ку уинӕн. Ӕма еци ӕдзӕсгӕнттӕ сӕ миутӕ нӕ ниууадздзӕнӕнцӕ, фал син барадон оргӕнтӕ ба гъӕуама аккаг хузи «исаргъ» кӕнонцӕ.