21 июля 2024

ӔРИГОН ФӔЛТӔРТӔ ӔМЦӔДЕС-ӔМВӔНДӔЙ НӔ ФИДИБӔСТИ ЦАРДАМОНД АРАЗТОНЦӔ!..

11.11.2020 | 11:33

ХÆТÆГТИ Владимир, ФЕЛКЦ-и Цæгат Иристони обкоми раздæри фиццаг секретарь

Евгъуд ӕноси тӕккӕ райдайӕни ци Советон Республикӕ райгурдӕй, е ӕ тӕккӕ зин уавӕрти ма ку адтӕй, уӕд косӕг ӕма зӕнхкосӕг фӕсевӕди минӕвӕрттӕ ӕрӕмбурд ӕнцӕ сӕ фиццаг съездмӕ. Арӕзт ӕрцудӕй фӕсевӕди Еугуруӕрӕсеуон Коммунистон Цӕдес. Уӕд фӕскомцӕдеси рӕнгъити адтӕй ӕдеугурӕй дууӕ ӕма инсӕй мин ӕригон адӕймаги. Рацудӕй рӕстӕгутӕ, Советон Цӕдес ӕ тӕккӕ тухи бацудӕй, ӕма фӕскомцӕдес иссӕй нӕ Фидибӕсти ӕригӕнтти 23-миллионон ӕфсад.

Фӕскомцӕдеси истори ӕнӕфӕххецӕнгӕнгӕ баст адтӕй нӕуӕг, ӕцӕг адӕмон цардарӕзт социализм ӕма коммунизми фӕууӕлахезбӕл косӕг кълас ӕма еугур советон адӕми тохи хӕццӕ. В.И. Ленин уидта фӕсевӕди домбай исфӕлдистади ӕма аразӕг тухӕ, е ’стур нисанеуӕг нӕуӕг ӕхсӕнадӕ исаразуни гъуддаги.

Медтугъди ӕнзтӕ Ленинон фӕскомцӕдеси анзфинсти ахӕссунцӕ агъазиау бунат. Устур адтӕй фӕсевӕди ахедундзийнадӕ фӕллойнӕгӕнӕг дзилли Республикӕ ниххорх кӕнунбӕл архайӕг америкаг, англисаг, французаг, немуцаг ӕма ӕндӕр ӕндагон лӕборгути, уорс полякти, Колчаки, Деникини, Юденичи ӕма Врангели ӕрдонгти ниддӕрӕн кӕнуни гъуддаги.

В.И. Ленини фӕдзӕхститӕ ӕнхӕст кӕнгӕй, фӕскомцӕдес ӕ еугур хъауритӕ дӕр исаразта, революций ӕма медтугъди рӕстӕг зӕууатмӕ ка ’рцудӕй, еци адӕмон хӕдзарадӕ ӕ къӕхтӕбӕл ислӕуун кӕнунмӕ, дуйней фиццаг социалистон паддзахадӕ исфедар кӕнунмӕ. Устур ӕма берӕ ’нцӕ фӕскомцӕдеси ӕскъуӕлхтдзийнӕдтӕ бӕсти культурон революци исаразуни, ӕнахургонддзийнадӕ фесафуни, промышленность ӕма гъӕууон хӕдзарадӕ социалистон уагӕбӕл райаразуни туххӕй ленинон пълан царди рауадзуни гъуддаги. Шатурски ӕма Волхови гидроэлектростанцитӕ, Сталингради тракторон завод, ДнепроГЭС, Магниткӕ ӕма Кузнецки металлургон комбинат, ӕригондзийнади горӕт Комсомольск-на-Амуре…

Ленинон фӕскомцӕдеси ахсгиаг къабазӕбӕл нимад ӕй Цӕгат Иристони фӕскомцӕдесон организаци. Е фӕззиндтӕй 1918 анзи, фӕззӕги. Ӕ исаразгутӕ ӕма ӕ фиццаг иуонгтӕ адтӕнцӕ рӕстзӕрдӕ, хъӕппӕресгин нӕуӕг цардарӕзтбӕл еузӕрдиуон тохгӕнгутӕ. Сӕ еугурей ранимайунӕн равгӕ нӕййес, фал уой ба зӕгъун, ӕма сӕ еугурей рохс нӕмттӕ дӕр зӕрдӕбӕлдаруйнаг ӕнцӕ. Коммунистти хӕццӕ еумӕ Терки фӕскомцӕдесонтӕ бӕгъатӕрӕй тох кодтонцӕ уорсгвардион бандитти нихмӕ.

Советон хецаудзийнади ӕнзти республики хъӕбӕр райрӕзтӕнцӕ промышленности сӕйраг хузтӕ: хузгин металлурги, энергетикӕ ӕма ӕндӕртӕ. Арӕзт ӕрцудӕнцӕ ӕма косунцӕ дӕсгай заводтӕ ӕма фабрикитӕ, цалдӕр электрон станций. Ӕма еци гъуддаги кӕддӕриддӕр коммунистти федар фӕххуӕцӕн адтӕнцӕ фӕскомцӕдесонтӕ.

Ӕнцон нӕй, фӕскомцӕдес ӕ ирӕзти надбӕл ци кади ӕма намуси гъуддӕгутӕ исаразта, уони нимайун. Уонӕбӕл алцӕмӕй дӕр бӕлвурддӕр дзорунцӕ ӕ кадгин ӕма устур хуӕрзеугутӕ – нӕуӕг ӕхсӕнадӕ аразӕг ӕригон фӕлтӕри тугъдон ӕма фӕллойнадон ӕскъуӕлхтдзийнӕдти нисан.

Сӕрмагондӕй мӕ зӕгъун фӕндуй, фӕскомцӕдес цӕйбӕрцӕбӕл фескъуӕлхтӕй Устур Фидибӕстон тугъди рӕстӕг, уой туххӕй. Еци тугъд куд еугур советон адӕмӕн, уотӕ нӕ бӕсти ӕригон фӕлтӕртӕн дӕр устур фӕлтӕрӕн адтӕй. Нӕ бӕсти разамунди фӕдздзурд «Алцидӕр фронтӕн, алцидӕр уӕлахезӕн!» фиццаг бӕнттӕй фӕстӕмӕ арф райста ӕ зӕрдӕмӕ Ленинон фӕскомцӕдес, еугур советон фӕсевӕд. Тугъди рӕстӕг фронтмӕ рандӕй 900 мин фӕскомцӕдесони. Знаги фӕскъилдун, заводти, шахтити, колхозон будурти – аллирауӕн дӕр фӕскомцӕдесонтӕ ӕма фӕсевӕд ӕвдистонцӕ, ка некӕдма адтӕй, уӕхӕн ӕрдхуӕрӕни бӕгъатӕрдзийнадӕ. Фӕскомцӕдеси ӕрӕмбурдгонд фӕрӕзнитӕй арӕзт цудӕй танкитӕ, хуӕдтӕхгутӕ, донибунтидзӕуӕг бӕлӕгътӕ. Ӕностӕмӕ адӕми зӕрдити байзайдзӕнӕнцӕ ӕригон бӕгъатӕртӕ Александр Матросови, Николай Гастеллойи, Лизӕ Чайкинойи, Олег Кошевойи, Зоя Космодемьянскаяйи, Юрий Смирнови ӕма мингай ӕндӕр уӕхӕнтти нӕмттӕ.

Устур Фидибӕстон тугъди лӕгдзийнадӕ ӕма бӕгъатӕрдзийнадӕ ке равдистонцӕ, уой туххӕй 3,5 миллион фӕскомцӕдесонӕн лӕвӕрд ӕрцудӕй ордентӕ ӕма майдантӕ. Фӕскомцӕдесонтӕй ӕма уой гъомбӕлгонд ӕригӕнттӕй авд мини райстонцӕ Советон Цӕдеси Бӕгъатӕри кадгин ном.

Устур Фидибӕстон тугъди сӕ бӕгъатӕрдзийнади туххӕй Цӕгат Иристони мингай лӕхъуӕнтӕ ӕма кизгуттӕн лӕвӕрд ӕрцудӕй хецауадон хуӕрзеугутӕ. Республики фӕскомцӕдеси рӕнгъити гъомбӕлгӕндтӕй ба ССР Цӕдеси Сӕйраг Совети Президиум беретӕн равардта Советон Цӕдеси Бӕгъатӕри кадгин ном. Уони хӕццӕ – Дзусати Ибрагим, Александр Мнацаканов, Къесати Астан, Милдзихти Хадзимурзӕ, Тогузати Хъаурбег, Цоколати Геннадий ӕма ӕндӕртӕ.

Республики фӕсевӕд некӕд байронх уодзӕнӕнцӕ Ӕхсарати Энвери, Дзотти Лазӕри, Басити Чабӕхани, Гӕздӕнти авд ӕнсувӕрей, Хъалӕгати фондз ӕнсувӕрей, Гасанти дууӕ нӕуӕгдзау ӕнсувӕрей ӕма иннӕ ӕригон бӕгъатӕрти рохс нӕмттӕ. Берӕ ’нцӕ уӕхӕн бийнонтӕ, кӕцитӕй цалдӕргай фурти сӕ ӕригон цард иснивонд кодтонцӕ Фидибӕсти сӕрбӕлтау. Берӕ ’нцӕ, хуӕрзӕригон уогӕй немуцаг-фашистон ӕрбалӕборгути нихмӕ тохи ка бацудӕй, уӕхӕн сабийтӕ дӕр. Ӕма ӕностӕмӕ имисуйнаг ӕнцӕ.

Тугъди фӕсте дӕр ма Ленинон фӕскомцӕдес ӕрлӕудтӕй адӕмон хӕдзарадӕ ӕ къӕхтӕбӕл ислӕуун ӕма ’й идарддӕр исаразун кӕнунбӕл тохи разӕнгарддӕр рӕнгъити.

Фӕллойнадон бӕгъатӕрдзийнадӕ равдиста республики фӕскомцӕдес тугъди фӕсте ӕнзти дӕр. Мин адӕймагемӕй фулдӕр архайдта раздӕри ӕгайнӕг зӕнхитӕй испайда кӕнуни, Донбасси шахтитӕ нӕуӕгӕй аразуни гъуддаги. 1956-1960 ӕнзти Казахстани зӕнхити тиллӕг ӕфснайунмӕ нӕ республикӕй рандӕй 65 мин лӕхъуӕни ӕма кизги. Ӕгӕрон ӕй советон доги фӕскомцӕдесон-фӕсевӕдон агъазиау арӕзтӕдти номхигъд. Уони ’хсӕн нимад ӕй Траскам дӕр. Е арӕзт ке ’рцудӕй, уой фӕрци Уӕрӕсей ӕфсӕдтӕн бантӕстӕй афойнадӕбӕл Хонсар Иристонмӕ бахъӕртун ӕма уоми цӕрӕг адӕми гурдзиаг балӕборӕг ӕрдонгти ӕверхъаудзийнӕдтӕй фӕййервӕзун кӕнун.

Айдагъ еци арӕзтӕдтӕ дӕр сӕ еугур дӕр дзорӕг ӕнцӕ, еугурадӕмон гъуддӕгутӕбӕл фӕскомцӕдес кӕддӕриддӕр ӕгӕрон ӕновуд ке адтӕй, уобӕл.

Республики фӕсевӕд дӕр нифсгунӕй ӕма ӕдӕрсгӕй цудӕнцӕ, хӕдзарадон ӕма культурон арӕзтади зиндӕр кӕми ӕй, уордӕмӕ. Уой туххӕй ӕвдесӕнтӕ ранимайунӕн берӕ рӕстӕг ӕма бунат багъӕудзӕнӕй. Уомӕ гӕсгӕ ба си ӕрхӕсдзӕнӕн мӕхуӕдӕг фӕскомцӕдеси обкоми фиццаг секретарь ку адтӕн (евгъуд ӕноси 60-аг ӕнзти) уӕди рӕстӕгӕй еуцалдӕр дӕнци.

Фӕллойнадон фронти сӕ къохи фӕнзуйнаг ӕнтӕстдзийнӕдтӕ ке бафтудӕй, уой туххӕй сӕдӕгай ӕригон адӕймӕгутӕ ӕма цалдӕр фӕскомцӕдесон комитети райстонцӕ ФЕЛКЦ-и ЦК-и Кади грамотитӕ ӕма хъазар лӕвӕрттӕ. Кирови райони фӕскомцӕдесон организаци ӕртӕ хатти хаст ӕрцудӕй ФЕЛКЦ-и ЦК-и Кади киунугӕмӕ. ФЕЛКЦ-и ЦК-и Кади грамотӕ 1968 анзи райста республики фӕскомцӕдесон организаци дӕр.

Зӕгъӕн, уӕд Промышленности ӕма гъӕууон хӕдзаради, фӕллойнӕгӕнгути цардиуаги домӕнтӕ ӕнхӕстгӕнӕг кустуӕтти ӕма организацити ӕмбесонди фӕллойнӕ кодтонцӕ фӕскомцӕдесон-фӕсевӕдон 250 коллективи. ФЕЛКЦ-и 50 анзей кадӕн фӕллойнадон вахти ӕрлӕугӕй, етӕ кади хӕццӕ исӕнхӕст кодтонцӕ сӕ социалистон ихӕслӕвӕрдтӕ. Етӕ адтӕнцӕ: Уртати Аллӕ ӕма Тамарӕ Нещерет (автомобилти ӕма тракторти электрон дзаумӕутти завод), Гӕззати Дмитрий ӕма Ходи Роман («Цӕгирпромарӕзт») ӕма берӕ ӕндӕртӕ разамунд кӕмӕн лӕвардтонцӕ, еци фӕскомцӕдесон-фӕсевӕдон бригадитӕ.

Ӕнтӕстгин адтӕй сӕ февнӕлд гъӕууон фӕсевӕдӕн дӕр. Колхоз «Коммунизммӕ фӕндаг» Н. Колесников разамунд кӕмӕн лӕвардта, еци фӕскомцӕдесон-фӕсевӕдон механизацигонд звено 314 гектари зӕнхӕбӕл пълан 29 центнерей бӕсти алли гектарӕй дӕр мӕнӕуӕ ӕринайӕ кодта 40,5 центнери. Республики Сӕйраг Совети депутат ногираг Гӕджити Мирзабеги звено ба 200 гектаремӕй алкӕмӕй дӕр райста 50 центнери сор нартихуар.

Дессаги ӕнтӕстдзийнадӕ бафтудӕй Кирови райони колхоз «Кавказ»-и фиццаг ӕхсири ферми ӕригон фонсдаргути къохи. ФЕЛКЦ-и юбилеймӕ коллектив уӕлдайгиндӕрӕй исӕнхӕст кодта ӕ ихӕслӕвӕрдтӕ. Фескъуӕлхтӕнцӕ гъогдоцгутӕ фӕскомцӕдесонтӕ Хубати Надя, Тибилати Изольдӕ ӕма Хъарати Феодоси. Уонӕй алкедӕр еу гъоги хигъдмӕ ӕрдугъта 2600-3200 килограмми. Ериси уӕлахездзау коллективтӕн ФЕЛКЦ-и Цӕгат Иристони обком равардта зӕрдӕбӕлдарӕн туруса. Зӕгъӕн, зӕрдӕбӕлдарӕн турусатӕ райстонцӕ завод «Электроцинк»-и, Мӕздӕги райони, Садони здий-цинки комбинати, педагогон институти фӕскомцӕдесон организацитӕ, Рахесфарси райони колхоз «Коммунизммӕ фӕндаг»-и Бидихти Сергейи фӕскомцӕдесон-фӕсевӕдон звено ӕма ӕндӕртӕ.

Республики фӕскомцӕдесонтӕ ӕма фӕсевӕд алкӕддӕр ӕма алли фарнӕхӕссӕг гъуддаги дӕр адтӕнцӕ хестӕр фӕлтӕрти тугъдон ӕма фӕллойнадон традицити аккаг кӕстӕртӕ.

Уомӕ гӕсгӕ ба син сӕхе дӕр ӕма сӕ царди ӕгъдау, сӕ исарӕзт гъуддӕгутӕ нури ӕригӕнттӕ дӕр зононцӕ, фӕнзуйнагӕй сӕ фӕнзонцӕ – цӕмӕй нӕ Фидибӕстӕ кӕна тухгинӕй-тухгиндӕр, райдзастӕй-райдзастдӕр уа нӕ исонибон.

Чиколай Ленини номбæл колхози фæском-цæдесон-фæсевæдон механизацигонд тиллæгикустгæнæг къуари сæргълæууæг, Ленинон фæскомцæдеси премий лауреат Кертанти Тæхири фурт Руслани (галеуæрдигæй) е ’мгустгæнæг æмбæлттæй еуей хæццæ.