04 марта 2024

СӔ АРФИАГ ФӔЛЛОЙНИ ТУХХӔЙ – ЦИТГИЙНАГ!..

17.03.2021 | 09:45

Ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади къабазӕ райрӕзун кӕнуни сӕйрагдӕр мадзӕлттӕй еу ӕй дохтирти дӕсниадӕ бӕрзонддӕр кӕнунӕн гъӕугӕ мадзӕлттӕ аразун .ӕма син ӕхсӕнӕди медӕгӕ аккаг аргъ кӕнун.

Еци нисан къохи цӕмӕй бафтуйа, уой туххӕй фарӕ  республики арӕзт ӕрцудӕй «Хуӕздӕр дохтир», зӕгъгӕ, конкурс дууӕ номинацийемӕ гӕсгӕ: дохтир-терапевт ӕма дохтир-педиатр. Архайуни барӕ си адтӕй аци дӕсниӕдти еугур дохтиртӕн дӕр. Гъӕлӕс кӕнуни уагӕбӕл хуӕздӕрти равзарунӕн сӕ гъуди зӕгъун сӕ бон адтӕй республики еугур цӕргутӕн дӕр. Уомӕй уӕлдай, конкурси архайгутӕн аргъгӕнӕг адтӕнцӕ профилон къамисти иуонгтӕ.

ХУГАТИ Мæдинæ

ХЪАССОХАТИ Виктория

ХÆМИЦАТИ Стеллæ

Архайгутӕй ка цӕйбӕрцӕ гъӕлӕстӕ ӕрӕмбурд кодта, еци бӕрӕггӕнӕнтӕмӕ гӕсгӕ конкурси кӕронбӕттӕнмӕ рацудӕнцӕ 12 дохтири: 5 – терапевттӕ ӕма 7 – сувӕллӕнтти дохтиртӕ. Ӕма сӕ уӕлахездзау ка ‘ссӕй, уонӕн ӕрӕги Национ музейи арӕзт ӕрцудӕй цитгингӕнӕн мадзал. Райарфӕ син кӕнунмӕ  ӕрбацудӕй республики Сӕргълӕууӕг БИТАРТИ Вячеслав.

– Сумах айтӕ медицини хуӕздӕр минӕвӕрттӕ, ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади къабазӕ размӕгӕнӕн тухӕ. Уӕ хъауритӕ, уӕ рӕстӕг, уодигъӕди хуӕздӕр менеугутӕ не ‘вгъау кӕнетӕ сӕйгитӕн, ӕма уин уой туххӕй устур арфӕ кӕнун. Уӕ куст ӕй аллибони минкъий ӕскъуӕлхтдзийнадӕ, е уӕлдай хъӕбӕрдӕр рабӕрӕг ӕй пандемийи рӕстӕг. Ӕма, уӕ кустӕй цӕмӕй арази уайтӕ, уобӕл идарддӕр дӕр архайдзинан, – загъта республики Сӕргълӕууӕг.

«Участокки хуӕздӕр педиатр», зӕгъгӕ, аци номинаций фӕууӕлахез ӕй Дзӕуӕгигъӕуи сувӕллӕнтти 2-аг поликлиники дохтир ХУГАТИ Мӕдинӕ. Лӕвӕрд ин ӕрцудӕй 1-аг къӕпхӕни диплом ӕма дӕгъӕлтӕ нӕуӕг фатерӕй. 2-аг къӕпхӕни диплом лӕвӕрд ӕрцудӕй Дзӕуӕгигъӕуи сувӕллӕнтти 3-аг поликлиники дохтир Хъассохати Викторияйӕн, 3-аг къӕпхӕни диплом ба – Дзӕуӕгигъӕуи сувӕллӕнтти 1-аг поликлиники дохтир ХӔМИЦАТИ Стеллӕн.

ЛЕГКОЙТИ Аннæ

ШЕХИНАТИ Ритæ

ГÆБУТИ Алисæ

Номинаци «Участокки хуӕздӕр терапевт»-и уӕлахездзау иссӕй Горӕтгӕрон райони Ӕрхонки поликлиники дохтир ГӔБУТИ Алисӕ. Уомӕн дӕр лӕвӕрд ӕрцудӕй 1-аг къӕпхӕни диплом ӕма фатери дӕгъӕлтӕ. 2-аг къӕпхӕни диплом райста Дигори райони Дур-Дури амбулаторий дохтир ШЕХИНАТИ Ритӕ, 3-аг къӕпхӕни диплом ба – Дигори райони Николаевски станици амбулаторий дохтир ЛЕГКОЙТИ Аннӕ.

Конкурс арӕзт ӕрцудӕй нӕ республики Сӕргълӕууӕг Битарти Вячеслави хъӕппӕресӕй «Ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади къабази косӕндӕнттӕ дӕсни медицинон косгутӕй ӕнхӕст кӕнун»-и регионалон проекти фӕлгӕти. Проекти нисан ӕй дохтири дӕсниади кадӕ никки бӕрзонддӕр кӕнун, нӕ республики ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади къабази дӕсни специалистти нимӕдзӕ фулдӕр кӕнун, уӕдта сӕ сӕ кустмӕ разӕнгард кӕнун.