20 апреля 2024

СӔ ӔНОВУД ФӔЛЛОЙНӔ – АРФИАГ

23.09.2022 | 16:53

Бекъойти Янæ

Дессаги федауцæ мадзал æрæги арæзт æрцудæй сахар Пятигорски – ами рахецæн æй Еугуруæрæсеуон ерис «Маддæлон æвзаг æма литератури хуæздæр ахургæнæг 2022 анзи» кæронбæттæни æркаст.

Уæлдай æхцæуæн ба нин е æй, æма хуæздæрбæл нимад æрцудæй Дзæуæгигъæуи Алайнаг гимназий ирон æвзаг æма литератури ахургæнæг Бекъойти Янæ. Уой туххæй ин Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Сæргълæууæг Сергей Меняйло арфæ ракодта. Конкурси цитгин иуазгутæ иссæнцæ Уæрæсей Рохсади министр Сергей Кравцов, Паддзахадон Думи рохситауни комитети сæрдар Ольгæ Казакова æма Хъæрæсе-Черкеси Республики разамонæг Рашид Темрезов.

Аци мадзали радзубанди кæнгæй Сергей Меняйло сæрмагондæй баханхæ кодта уой дæр, æма маддæлон æвзаг ке æй национ хелæдæрундзийнади бундор:

– Æнæ ’взаг æма культурæй нацийæн уæн нæййес. Гъæуама сувæллæнттæ уарзонцæ æма зононцæ маддæлон æвзаг. Уæхæн конкурстæ гъæугæ ’нцæ, етæ ’вдесунцæ нæ бæсти берæнациондзийнадæ. Алли наци ба ’й тухгин æ агъазиау культурæй, æгъдæуттæй, маддæлон æвзагæй. Нæ еугурей ба байеу кодта уруссаг æвзаг. Мæ зæрдæ уин зæгъуй агъазиау æнтæстдзийнæдтæ.

Сергей Кравцов дæр æ радзубандий куд фæббæрæг кодта, уотемæй федералон æмвæзади ахсгиагдæр ихæстæй еу æй маддæлон æвзæгти ирæзтбæл косун:

– Фиццаг хатт кæнæн маддæлон æвзаг æма литератури ахургæнгути конкурс. Гъæуама маддæлон æвзагæн, культурæн, æгъдæуттæн агъаз кæнæн.

Конкурси архайдтонцæ Уæрæсей Федераций авд æма æртинсæй субъектемæй маддæлон æвзаги дæс æма инсæй ахургæнæги. Комкоммæ уагæй конкурстæ цудæнцæ Пятигорски. Фиццаг тур «Ахургæнæг – дæсни»-йи архайгутæ равдистонцæ сæ дæсниадæ, сæ арæхстдзийнадæ. Лауреаттæ иссæнцæ 17 адæймаги. Уой фæсте ахургæнгутæ «Къласи сахат»-и дзурдтонцæ культурон традицитæ, истори æма культури циртдзæвæнтæбæл, этно-культурон берæвæрсугдзийнадæбæл æма æндæр ахсгиаг фæззелæнтæбæл.

* * *

Светланæ Макаренко æма Иван Ковалев.

Уæрæсей рохсади министради хъæппæресæй уæлæнхасæн ахуради профессионалон дæсниади Еугуруæрæсеуон конкурс «Мæ зæрдæ дæттун сабийтæн»-и кæронбæттæн мадзал арæзт æрцудæй Красноярски. Цæгат Иристонæй си архайунцæ Дзæуæгигъæуи сувæллæнтти технопарк «Кванториум»-и ахургæнгутæ дууемæй: Светланæ Макаренко æма Иван Ковалев. Етæ иссæнцæ, конкурси федералон фæсаууон фæлтæри уæлахездзаутæ: «Уæлæнхасæн ахуради æма техникон къабазæмæ æздахуни педагог» æма «Уæлæнхасæн ахуради профессион дебют»-и номинацити.

Еугуруæрæсеуон конкурс «Мæ зæрдæ дæттун сабийтæн»-и федералон фæсаууон фæлтæри архайгутæ иссæнцæ 90 ахургæнæги 46 регионемæй, Уæрæсей Федераци æма Донецки адæмон республикæй. Кæронбæттæн архайд цæуй дууæ туремæй. Фиццаг тури архайгутæмæ кæсуй игон мастер-класс исаразун, «Уæлæнхасæн сувæллæнтти гъомбæлади нæуæг мадзæлттæй архайуни» темæбæл æма «Уæлæнхасæн ахуради сувæллæнтти курдиæттæ æма арæхстдзийнади ирæзтæн фулдæр гæнæнтæ аразуни» импровизацион конкурс бацæттæ кæнун.

Фиццаг тури хатдзæгтæмæ гæсгæ бæрæггонд цæудзæнæнцæ конкурси фараст лауреати, алли номинаций дæр уæлахездзаутæ. Номинацити уæлахездзаутæ идарддæр архайдзæнæнцæ дуккаг тури кæронбæттæн мадзали. Уоми ба рацæудзæнæнцæ аллихузон конкурсон фæлварæнтæ, профессион æмдзубанди Уæрæсей рохсади министради минæвари хæццæ, уомæй уæлдай ба ма ахургæнгутæн фадуат уодзæнæй нуриккон технологитæ, гъомбæладæ æма ахуради методикити фæлтæрддзийнадæ кæрæдземæн амонунæн дæр.

ХЕКЪИЛАТИ Маринæ