19 майя 2024

СÆЙГÆ СУВÆЛЛÆНТТÆБÆЛ АУОДУНДЗИЙНАДÆН АГЪАЗГÆНÆГ МАДЗАЛ

13.04.2024 | 13:53

Бауæрæй сахъат сувæллон ка гъомбæл кæнуй, еци ниййергутæн кенæ, ке евгед уа, уонæн алли мæйæ дæр паддзахадæ дæттуй уæлæнхасæн цуппар фæлладуадзæн бони. Уонæй испайда кæнун æ бон æй ниййергутæй сæ еуемæн, кенæ ба сæ се ’хсæн радех кæнун, куд сæ бафæндæуа, уотæ. Анзи дæргъи ма сæ бон æй æмбурд кæнун, уæдта си испайда кæнун еци-еу рæстæг.

Уотемæй, Уæрæсей Социалон фонди цæгатиристойнаг хайадæ бафиста 500 уæхæн уæлæнхасæн бонемæн. Уой хæццæ ниййергутæн сæ бон æй еци цуппар бонемæй пайда кæнун, къуæретæ куд цæунцæ, уотæ мæйи дæргъи, кенæ ба сæ бамбурд кæнун, уæдта адæймаги æхе ку багъæуонцæ, уæд си испайда кæнун. Алли фæлладуадзæн бонæн дæр фист цæуй мизд.

Уæлæнхасæн фæлладуадзæн бонтæ райсунæн гъæуй ниффинсун гъæугæ курдиадæ æма Социалон фондмæ бадæттун уæхæн документтæ:

– медико-социалон экспертизæ (Дзæуæгигъæу. Къостай проспект, 93 хæдзарæ) ке дæттуй бауæрæй сахъатдзийнади туххæй, уæхæн гæгъæди;

– бауæрæй сахъат сувæллон кæми цæруй, уой амонæг гæгъæди;

– сувæллонæн æ райгурди (хæссунмæ ’й райсуни кенæ ибæл евгед кæнуни) туххæй æвдесæндар;

– иннæ ниййерæгæн (евгедгæнгутæн) æ кусти бунатæй гæгъæди.

Аци гъуддаги фæдбæл еугур фарстати туххæй дзорун гъæуй республики Социалон фонди уæхæн телефонмæ: 8-800-100-00-01.

 

Уæрæсей Федераций Социалон фонди цæгатиристойнаг хайади пресс-службæ