18 апреля 2024

СÆКÆР ДÆР, ÆНГЪÆЛДÆН, МÆСТАДÆ КÆНУЙ…

23.12.2020 | 11:51

Нæ бæсти Президент Владимир Путинæн æрæги ци пресс-конференци адтæй, уоми имæ ци фарстатæ равардтонцæ, уонæй еу адтæй, адæми ахсгиагдæр ка гъæуй, еци хуаллæгти æргътæ еци ирæзæги ке ирæзунцæ, уой фæдбæл. Еци фарсти куд баханхæ кодтонцæ, уотемæй кæд æма æргъти ирæзт нæхебæл августи райдæдтан лæдæрун, уæддæр Хецауадæ е ’ргом аци фарстамæ раздахта айдагъдæр декабри. Æма цалинмæ Президент амунддзийнадæ равардта, уæдмæ Хецауадæ уавæр нæ уинуй? Президент æма Хецауадæ циуавæр мадзæлттæ исаразунвæндæ кæнунцæ, цæмæй æргътæ мабал ирæзонцæ, æма уавæр цауддæр ма кæна?

Еци фарстатæн дзуапп дæтгæй Президент загъта:

– Уавæр, æцæгæйдæр, зæрдæдзоргæ ке ’й, уой æз нæ фембæлди райдайæни дæр загътон. Ке зæгъун æй гъæуй, еуæй-еу къабæзти продукций æргъти ирæзтæн ес бундор. Фал аци анзи тиллæги бæрцæмæ ку ’ркæсæн, уæд исæвзуруй бæлвурд фарста – дзол æма инсадæй конд иннæ продукций аргъ цæмæннæ ирæзуй? Фæстаг цалдæр анзей дæргъи хуари æрзад зингæ исирæзтæй. Раздæри бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ, хуарæрзади бæрцæ исирæздзæнæй 131-134 миллион тонней бæрцæ. Æма уæд дзоли аргъи ирæзтæн æ бундор ци ’й? Кенæ сæкæр, царв æма иннæ хуаллаги продуктти æргътæбæл 75 проценти æма уомæй фулдæр цæмæн бафтудæй?

Еугур еци фарстатæ карзæй æрæвардтон Хецауади размæ. Æма мæ министртæ фегъустонцæ. Нури уæнгæ Хецауадæ, товаруадзгутæ æма базарадон хизæгти ’хсæн цæттæгонд æрцудæнцæ бæлвурд бардзурдтæ.

Уонæмæ гæсгæ, товаруадзгутæ дæр æма базарадон хизæгтæ дæр бæлвурд бæрцити уæнгæ фæмминкъийдæр кæндзæнæнцæ хуайраги æргътæ.

Президенти аци загъд балæдæрун æнгъезуй куд уотид фæдзæхст нæ, фал карз бардзурд. Æма ци? Æ еци бардзурд куд æнхæстгонд цæуй, уой исбæлвурд кæнунæн ба берæ нæ гъæуй – бацæуетæ базарадон бунæттæмæ æма ’й уæхе цæститæй фæууиндзинайтæ, ци куд æй, уой. Сæкæр æма иннæ гъæугæ хуайрæгти æргътæ куд фæббæрзонд æнцæ, уотемæй изайунцæ нерæнгæ дæр ма, кæд ескæми фæнниллæгдæр æнцæ, уæддæр еу тиллæги бæрцæ (æфтуйгæ ба сæбæл æнæбундоронæй бакодта цалдæргай тумæнттæ). Æрæги мухури фæззиндтæй игъосункæнуйнаг, гъома, нæ республики экономикон ирæзти министради специалистти ’рдигæй еудадзугон цæстдард цæуй хуайраги продуктти æргътæмæ. Æма уæд еци цæстдард ци амонуй, кæд æма æргътæ еци «уæларвонæй» лæуунцæ? Æви «цæстдаргути» æргътæ таргонд кæсæнцæститæй уинунцæ?

… Аци хабæрттæмæ гæсгæ уин еу фидтæлтиккон таурæхъ уæ зæрдæбæл æрлæуун кæндзинан. Цæветтонгæ, еу хуæнхаг лæгæн æ хæрæг билæй рахаудтæй æма ин гъæубæстæ зæрдитæ æвардтонцæ:

– Æгæр ма хъонц кæнæ, Хуцау бабæй дин æндæр хæрæг ратдзæнæй…

Уæд син еци лæг ку зæгъидæ:

– Магъа, æз ци Хуцау зонун, е мин æнæ финддæс соми хæрæг радта, е ми не ’руагæс кæнуй…

Гъе уотæ махæй дæр не ’руагæс кæнуй, сæ хуцау сом æма пайда кæмæн æнцæ, еци сæудегергæнгутæ адæмæн ести хуарз исаразонцæ, сæхецæн си зæран ку уа, уотемæй…

Кæронбæттæни ба ма уой зæгъуйнаг ан, æма æргъти исирæзт адæми еума хатт баууæндун кодта, сæкæр дæр мæстадæ ке исуй, уобæл. Æргътæ уæлæрвтæмæ ка исиста, уони ком ба æгæр дæр ма «райадгин» æй…