19 майя 2024

СÆРÆНÆЙ РАВДИСТОНЦÆ СÆХЕ

27.05.2023 | 15:22

Дзæуæгигъæуи спортивон футболон скъола «Æвзонгадæ»-йи стадиони къуæрей дæргъи цудæнцæ Уæрæсей чемпионати фиццаг зилди гъæзтитæ къахæй гъæуагæ спортсменти ’хсæн. Чемпионати гъазтонцæ Уæрæсей алли рауæнтæй æрцæуæг æхсæз команди: «Динамо» (Барнаул, Алтайи край), «СКИ-Академи» (Волгоград), «Ламан АЗ» (Грозна, Цæцæни Республикæ), «Махачкала» (Республикæ Дагестан), СК «Кузнечики» (Ижевск) æма «Иристон» (Республикæ Цæгат Иристон-Алани).

Командитæ ци фæйнæ фондз гъазти ракодтонцæ, уоми равдистонцæ агъазиау тундзундзийнадæ уæлахезмæ. Никки ба ма деси бафтудта спортуарзгути еукъахуг футболистти цурд архайд. Уæлдай æнтæстгиндæрæй сæхе равдистонцæ Барнаул, Грозна æма Иристони командитæ.

Барнаули командæ «Динамо» ци фондз гъазти ракодта, уонæми цуппар хатти уæлахез фæцæй, еу хатт ба хæрæгсаст. Алтайаг командæн сæттун нæ бакумдта айдагъдæр «Иристон». Сæ фембæлд рахецæн æй 2:2 хигъдæй.

«Иристон» æ фондз фембæлдемæй æртеми фæцæй уæлахез, фæйнæ еу хатти ба фæцæнцæ хæрæгсаст æма хуæрд.

Иристойнæгтæ сæ фиццаг фембæлди 7:0-æй фæууæлахез æнцæ «Махачкала»-бæл. Нæ команди голтæ бакъуæрдтонцæ: Сихъоти Владимир, Медойти Марат, Гæмаонти Игорь, Туати Инал æма Хъулумбегти Дмитрий. Аци фембæлди дууæ голи бакъуæрун бантæстæй Алиати Тимурæн.

«Иристон»-и дуккаг нихмæлæууæг адтæй Волгогради командæ «СКИ-Академи».

Гъазт рахецæн æй 2:0 хигъдæй «Иристон»-и пайдайæн. Голтæ бакъуæрдтонцæ Туати Инал æма Хъулумбегти Дмитрий.

Æртиккаг фембæлди «Иристон» фæууæлахез æй Ижевски командæ «Кузнечик»-бæл. Удмуртаг команди дуари Медойти Марат æма Хъулумбегти Дмитрий бакъуæрдтонцæ фæйнæ еу голи, Туати Инал ба дууæ, æма гъазт рахецæн æй 4:1 хъигъдæй «Иристон»-и пайдайæн.

Нæ командæн уæлдай зиндæр рауадæнцæ фæстаг дууæ гъазти. Сæ цуппæрæймаг нихмæлæууæг  Барнаули «Динамо» æй хъæбæр хуарз цæттæ командæ, æма уони хæццæ нæ футболистти багъудæй сæ еугур хъауритæй дæр федар фæллæуун. Гъазт рауадæй æмдух æма рахецæн æй 2:2 хигъдæй.

Фæстаг бон «Иристон» фембалдæй Грознай командæ «Ламан АЗ»-и хæццæ. Аци фембæлди грознайæгтæн бантæстæй 5:1-æй фæууæлахез ун æма уотемæй 2-аг бунатмæ рацæун. «Иристон» фиццаг зилди фæсте ахæссуй 3-аг бунат. Нæ командæн бантæстæй 10 очкой æрæмбурд кæнун. 1-аг бунати цæуæг Барнаули «Динамо»-мæ ес 13 очкой, 2-аг бунат ахæссæг Грознай «Ламан АЗ»-мæ ба 12 очкой.

Еристæ æхгæнгæй, футболисттæ æма сæ бацæттæгæнæг тренертæ, тæрхонгæнгутæ æма еристæн æмбæлгæ уавæртæ исаразгутæн зæрдиаг арфитæ ракодта Цæгат Иристони Сæргълæууæг Сергей Меняйло æма Дзæуæгигъæуи бунæттон администраций сæргълæууæг Милдзихти Вячеслав.

Æ радзубандий Сергей Меняйло баханхæ кодта: «Сумах уæ еугур дæр айтæ уæлахездзаутæ, уомæн æма зиндзийнæдти рази уæ сæртæ не ’руагътайтæ, фал бæллетæ лæгдзийнадæ равдесунмæ, æхсæнадæн пайдайаг унмæ. Мах устур аргъ кæнæн сумах æма уе ’ннæ æмбæлттæн, е ’нæнездзийнадæ гъигæдард кæмæн баййафта, фал, æ нифс кæмæн нæ расастæй, еци спортсментæн.

Мах унаффæ рахастан, сумах хузæн спорти хæццæ лимæн ка ’й, еци е ’нæнездзийнадæ гъигæдард баййафæг спортсментæн Дзæуæгигъæуи сæрмагонд берæвæрсуг спортивон комплекс исаразун. Уоми фадуат уодзæнæй спорти хузтæй уæхе цæттæ кæнунæн».

Милдзихти Вячеслав арфи дзурдтæ ракодта футболисттæн æма Дзæуæгигъæуи бунæттон администраций Кубок исаккаг кодта 1-аг бунат байахæссæг Барнаули «Динамо»-йæн.

Уомæй уæлдай, сæрмагонд лæварæй исхуарзæнхгин кодта еристи  тæккæ æригондæр гъазæг Чиуити Тамерлани. Зæгъун гъæуй, æма аци 14-анздзуд биццеу, тренер Алексис Лазаридийи разамундæй ма, футболæй гъазунæй уæлдай æрæги шпагæй хуæцгæй, 3-аг бунат байахæста парафехтованийæй Уæрæсей чемпионати.

Нæ бæсти, е ’нæнездзийнадæ гъигæдард кæмæн æй, еци спортивон змæлди разамонгути фæндæй Уæрæсей чемпионати 2-аг зилди еристæ дæр августи райдайæни цæудзæнæнцæ Дзæуæгигъæуи.

БАСКАТИ Урузмæг